Co se děje nebo bude dít u nás v MŠ

Je tady konec školního roku a ten nemine ani naši MŠ. Vždyť už se všichni těší na letní prázdniny. V úterý 25.6.2013 se v 15.30 hod. rozloučíme s našimi předškoláčky. Jsou to:  Filípek Račanský, Toníček Paveska, Radimek Mihal, Martinka Nováková, Mireček Bugner, Ondrášek Marišler, Dominiček Horváth, Honzíček Grégr, Nikolka Večerková, Lukášek Kilián, Ondrášek Kilián a Martínek Vejrosta.

Přejeme "našim" školáčkům mnoho úspěchů v novém, školním roce, mnoho krásných zážitků, nové kamarády a už se těšíme, až nám přinesou ukázat první jedničky!

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně slunných dnů, žádné starosti a úrazy, hodně smíchu a zábavy!

 

Provoz mateřské školy o prázdninách

V době školních prázdnin bude uzavřen provoz mateřské školy od 15. 07. do 30. 08. 2013.   

Nový školní rok bude začínat v pondělí 2. září 2013.

 

Pozvánka 

Zveme všechny děti a rodiče na slavnostní pasování předškoláků do řad školáků, které proběhne v úterý 25. června od 15.30 hod. na školní zahradě. Za příznivého počasí si budete moct opéct pochutiny v vlastních zdrojů.

Prosíme rodiče o doprovod dětí na tuto akci a jejich hlídání po skončení hlavního programu.

 

Koně v Boškůvkách

Děti, ať malé či větší, milují koně, ale bohužel ho většina z nich nemůže mít doma, starat se o něj a vyjet si s ním do přírody. Právě proto jsme využili nabídky paní J. Jíšové a navštívili v pátek 22.6.2013 s dětmi stáje v Boškůvkách. Děti i my učitelky jsme byly seznámeny s prostředím stájí a pak i se samotnými koňmi. Pro některé z našich dětí to byl první kontakt s živým koněm a jízda na něm pro ně znamenala nepopsatelný zážitek, což šlo vyčíst z jejich štěstím zářících očí a velkém úsměvu na tváři. Dětem tato akce přinesla hezký zážitek ze světa koní a navíc je okouzlila i vycházka do krásné okolní přírody.

 

Kino Vyškov

Také návštěva filmového představení ve Vyškově se dětem moc líbila. Ve čtvrtek 20.6 2013 jsme s dětmi, prostřednictvím animované filmové komedie, podnikly cestu do pravěku. S rodinou, která se jmenuje Grodsovi, jsme se dostaly na ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření.

 

Divadlo v Brně

V pondělí 17.6.2013 jsme navštívili divadlo v Brně  a to na představení  „ Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.  Že to bude pohádka veselá, známá, s krásnými loutkami a úžasnou dekorací, to jsme věděli. Ale nevěděli jsme, jak silně budou děti  děj prožívat a s jakým zaujetím jej budou sledovat až do posledního okamžiku. Byl to moc pěkný zážitek, na který budeme všichni dlouho vzpomínat.

 

Cesta za pokladem

Do hledání pokladu jsme se ve středu 12. června vrhli opravdu s velkým nadšením. Děti cestou hledaly červené a oranžové fáborky ; červené ukazovaly cestu, oranžové označovaly úkol. Po splnění úkolů jsme došli až k rybníku, kde víly, žáby ba dokonce i vodník hlídali poklad.  Děti běhaly a hledaly ho na všech, i těch nejpodivnějších místech. Nakonec měšec s čokoládovými dukáty a jinými dobrůtkami našly, i když byl dobře ukrytý ve větvích keře. Děti se s nadšením pustily do rozbalování a konzumování jeho obsahu. Výprava to byla dlouhá, ale všem se líbila, tak si můžeme říct „tak zas za rok“. Je úžasné, že máme přírodu takhle na dosah a můžeme v ní, když je vhodné počasí, trávit stále více a více času.

 

Cestování po světě

„Ententýky dva špalíky  pojedeme do Afriky “ takto si celý druhý červnový týden zpívaly děti ze třídy motýlků, protože každý den cestovaly vlakem, autem, autobuse, letadlem ba dokonce i lodí. V České republice navštívily hlavní město Prahu, namalovaly českou vlajku, poslouchaly české písně i hymnu.

V Anglii navštívily královnu Alžbětu a zahrály si fotbal mezi Anglií a Českem.

Do Austrálie letěly za klokany. Skákaly jsme ve skákacích pytlích.

Nejvíce se všechny děti těšily do Itálie, až budou jíst špagety.

Nezapomněli jsme ani na Ameriku. Děti si hrály na indiány, tančily kolem ohně, vyráběly totem a dřevěné korálky, dokonce vyvolávaly déšť. Ostatní země jsme poznávaly v encyklopediích a hrát si na ně budeme zase někdy příště!

 

Jak udělat vycházku zajímavou? 

Máme radu. Jít směrem do sadu, cestou potkat kulhavého ježka, projít zarostlou cestičkou a vůbec se nebát! Přijít až k výběhu oveček, pokusit se je spočítat, rozloučit se s nimi a zpáteční cestu absolvovat zase „stezkou odvahy“. Nezapomeňte na volné proběhnutí dětí s překonáváním přírodních překážek – to mají naše děti nejraději!

Můžete zajít také na hřiště, a s kruhy, míči a křídami se všichni rádi zabaví.

Dalším návrhem na vycházku je, jít cestou ke hřišti a odbočit mezi stromy a zde je to pravé místo, kde mohou bydlet skřítci, pro které jsme tu ze všeho možného, postavili spoustu krásných domečků. Odvážlivci si tu potom ještě vyzkoušeli, jaké je to projít začarovanou cestu, která vedla kolem stromů, ale na jejíž zdolání museli využít jiné smysly než zrak. Tak to se našim motýlkům opravdu moc líbilo!

 

Jaké akce čekají děti do konce školního roku:

V pátek 31. 5. 2013 pojedeme s dětmi v 8.00 hod. do Vyškova na Kozinu za vojáky. Za dopravu budeme vybírat  40,-Kč.

Na úterý 4.6.2013 máme naplánované focení dětí (podle počasí). Dejte nám prosím vědět, zda máte zájem i o jednotlivé fotky a počet.

V pondělí 17.6.2013 v 7.15 hod. pojedeme do divadla Radost na divadelní představení. „Dlouhý, Široký, Bystrozraký". Vstupné je 60,- Kč a za dopravu dáme částku vědět, až po rozpočítání faktury. Náhrada za toto vynechané plavání bude hned v úterý 18.6., pojedeme v 7.40 min!

Ve středu 20.6.2013 pojedeme do Vyškova na film. představení „Groodsovi“. Vstupné je 60,-Kč a autobus 20,- Kč. Vybírat budeme 80,-Kč. .

Slavnostní ukončení školního roku je naplánované na úterý 25.6.2013 v 15.30 hod. Vybírat na program budeme 40,-Kč.

Prosíme rodiče dětí, které odchází do 1. třídy ZŠ o 120,- Kč za knihu na památku na mateřskou školu. Děkujeme.

 

Besídka ke dni matek

Besídku pro maminky, ale i pro tatínky, babičky, dědečky, připravily děti s velkou láskou. Na vystoupení se velmi těšily. Celé pásmo se neslo v barevném duchu. Např. barvičkové cvičení "Hrály si barvičky na honěnou" i taneček „Modrají se pomněnečky“ . Vše  s chutí  předvedly svým nejbližším. I závěrečné cvičení s názvem „Lentilky“ mělo velký úspěch  a děti byly odměněny obrovským potleskem.

Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Krtek a ekologie 

Ve čtvrtek 2. 5. 2013 nás navštívila divadelní společnost „Rolnička“ s loutkovou pohádkou „Krtek a ekologie“. Děti si ověřily své znalosti z této oblasti, věděly, že zajíček, který nosil do přírody odpadky se nechoval správně a že krteček, který mu radil, co se smí a nesmí je ten, který chce přírodu chránit. Našim dětem třídění odpadu není cizí a tak spolu s čarodějem a Ježibabou pomohly vyčistit les i vodu.

 

Pozvánka na besídku

Srdečně zveme všechny maminky a babičky na Besídku ke dni matek, která proběhne ve středu 15. května od 15.30 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.

Letos jsme se zapojili do projektu "Český den proti rakovině" tzn. před a po besídce budete mít možnost zakoupit si za min. 20 Kč žlutý kvítek a přispět tak na dobrou věc.

 

Sbírka vršků pro Michalku

Děti z naší MŠ se zapojily do sběru vršků pro Michalku Láníkovou z Holešova. Téměř rok poctivě nosily vršky do školky a začátkem května vršky předány rodičům Michalky. Při té příležitosti děti nakreslily Michalce obrázek  a věříme, že ji aspoň trošku potěšil :-).

 

 

O šípkové Růžence

Víte, že už nemusíte jezdit do Prahy na muzikál? O tom se přesvědčily děti ze třídy Motýlků ve středu 17.4.2013, když navštívily hudební pohádku „ O Šípkové Růžence“. Moc se v ní nemluvilo, o to více zpívalo. Zpočátku to bylo pro děti, zvláště pro naše chlapce – nepochopitelné – smály se, netleskaly a volaly: „To není pohádka!“. Ale po chvíli je děj natolik upoutal, že i chlapci spontánně reagovali, smáli se , dokonce si společně s ostatními dětmi i herci zatancovali!

Fotografie z představení si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na rajčeti.

 

Maňáskové divadlo

V pondělí 8.4.2013 jsme využili nabídky amatérského divadla Sokolík, navštívit jejich představení. Dětem se jejich pohádka s maňáskovými loutkami moc líbila a do školy jsme se vraceli plni krásných zážitků.

 

Knihovna

Z dalších akcí letošního roku byla návštěva místní knihovny ve středu 27. března. Paní knihovnice měly pro děti připravený pestrý program s tématem velikonoc se spoustou úkolů a hádanek. Děti se zájmem vyslechly pohádku „ O kohoutkovi a slepičce“. Na závěr si vykreslily velikonoční omalovánku a dostaly sladkou odměnu.

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2013/2014

Žádost a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ najdete v sekci Vyhlášky, dokumenty ke stažení.  

 

Vynášení smrtky

I když se na školní zahradě stále dá  bobovat, příchodu jara se už nemůžeme dočkat. Alespoň ve školce nás čeká jarní výzdoba a také jsme připravili Smrtku, se kterou jsme se vydali ve čtvrtek 21. 3.  2013 při pobytu venku k potoku, tam ji vhodili a poslali spolu se Zimou pryč z vesnice. Na zpáteční cestě jsme si zazpívali písničku o jaru, zatancovali a jen budeme doufat, že už brzy opravdové jaro přijde...

 

Pohádková muzika

V pátek 8.3. přišel opět po roce za dětmi pan Sedlák učitel LŠ v Ivanovicích s pořadem „ Pohádková muzika“. Děti měly možnost seznámit se hned s několika hudebními nástroji. Poslechly si, jaký zvuk má hoboj, trumpeta, či flétna. Přitom si vyslechly pohádku, kterou jim vyprávěl Maxipes Fík. Pan Sedlák dokázal, že děti byly po celou dobu zaujaté a do pohádky se aktivně zapojovaly.

Už se těšíme na další podobné pořady!

 

Kouzla nejsou žádné čáry

Právě tak se představil kouzelník WALDINI dětem z Mateřské a Základní školy 6. března v kulturním domě v Moravských Prusích. Předvedl dětem, že vše záleží na šikovnosti prstů , rychlém pohybu těla a rekvizitách. Asistenti, kteří mu z řad dětí pomáhali, se o všem sami přesvědčili. Potleskem jsme se se všemi rozloučili...

 

Maškarní rej 

Kdo šel v pátek 22.2. kolem kulturního domu v Mor. Prusích, jistě mu neunikly tóny veselých písniček a výskání dětí. Konal se zde již tradiční maškarní rej organizovaný mateřskou a základní školou. Pedagogický sbor učitelek  mateřské školy, letos stylizovaný do Šmoulích postaviček, zahájil velkou přehlídku všemožných masek: princezny, včelí medvídci, vojáci, brouček, želva Ninja, piráti, mušketýři, vodník, atd. Po průvodu následovaly zábavné soutěže a na závěr taneční rej. Karnevalové dopoledne jsme si krásně užili!

Fotky z karnevalu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Hokejový zápas

Ve středu 23. ledna jsme naši třídu proměnili společně s dětmi na pomyslnou ledovou plochu, abychom mohli hrát hokej. Každá hra potřebuje rozhodčí, a proto jsme pečlivě zvolili 2 soudce, kteří se přímo necítili na samotnou hru. Všichni nadšeně očekávali jejich pískot, který označoval GÓL!!! Na konci hry si všichni potřásli spokojeně rukou a těšíme se na další den, kdy si určitě zápas zopakujeme...

Nadšené hráče i rozhodčí si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Den otevřených dveří ve škole

Nejen pro rodiče předškoláků proběhne ve čtvrtek 24. ledna den otevřených dveří v základní škole. Od 8.25 hod. do 10.10 hod. můžete zhlédnout hodinu matematiky a českého jazyka ve všech ročnících.

 

 VÁŽENÍ  RODIČE,

PŘEJEME  VÁM  VŠEM  KLIDNÉ  A  POHODOVÉ  VÁNOCE  2012.

V  NOVÉM  ROCE  2013  NECHŤ  VÁS  PROVÁZÍ  ŠTĚSTÍ  A  ZDRAVÍ.

 

Koncert

Poslední den před vánočními prázdninami v pátek 27.prosince byl pro děti připraven koncert složený ze zimních a vánočních písní. Děti si s chutí zatancovaly i zazpívaly známé písně, při zpěvu koled se naladily krásnou vánoční náladou. Bylo veselo a nikomu se nechtělo z kulturního domu odcházet!     

 

Uzavření MŠ

Upozorňujeme na uzavření  provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin a to od pondělí 24.12. 2012 do úterý 1.1.2013. (24.-26.,12. jsou vánoční svátky a 1.1. Nový rok)

Ve středu 2.1.2013 mají školáci ještě prázdniny a školka bude otevřena pouze v případě zájmu rodičů.

Od čtvrtka 3.1.2012 bude běžný provoz MŠ od 6.30 hodin.

 

 

 

 

Mikulášská výprava

S nadílkou zavítal do MŠ ve středu 5.12. Mikuláš, anděl a čerti. Děti byly statečné a čerta se bály jenom ty, co trošku zlobí, ale když slíbily, že už se polepší a budou poslouchat, dáreček od Mikuláše dostaly i ony. Pak Mikulášovi a čertovi zazpívaly mikulášské písničky a zarecitovaly čertovské básně, aby měli oba na ně pěknou vzpomínku a za rok opět přišli do MŠ. Fotky si můžete jako vždy prohlédnout ve fotogalerii.

 

Dárkomat a besídkomat

Oznamujeme rodičům, že mají možnost zakoupit v MŠ lístky do Dárkomatu v ceně 10 Kč/ks a Besídkomatu za 15 Kč/ks, kde máte příležitost vyhrát zajímavé ceny. Výtěžek z prodeje lístků bude použit na nákup hraček pro děti.

 

Výukové centrum Jezírko

V pondělí  12.11.2012 děti za třídy Motýlků, společně se žáky ze základní školy, navštívily výukové centrum Jezírko v Brně. Po příjezdu nás přivítali ekopedagogové a děti si rozdělili do menších skupinek, aby si všichni program náležitě užily. Děti si poslechly pohádku, poslouchaly hlasy lesních zvířat a hádaly, komu patří. Největší úspěch měl „noční les“. Dětem se v úplné tmě ukazovaly zvířátka a představovaly se svým hlasem. Také si zasadily svůj kaštan a ten si odnesly domů. V průběhu celého programu děti plnily množství dalších úkolů. Nechyběla také procházka lesem, s dalšími zábavnými činnostmi. Výlet byl ponaučením nejen pro děti, ale i pro nás učitelky, protože jsme si s sebou odnesly spoustu nových poznatků.

Ve fotogalerii najdete pár fotografií z tohoto výletu.

 

Miskohraní

Tibet, Indie to jsou pro děti z Mateřské školy zcela neznámé a vzdálené země. Přitom, ale tak blízké. Čím? Tóny a zvuky. Ve středu 24.10. 2012 si děti z MŠ a ZŠ vyzkoušely tajemství těchto zvuků. Hra na tibetské zpívající misky  dřevěnou nebo plstěnou paličkou, hra na zvonky nebo činelky – to vše děti zaujalo, aniž by si uvědomily, že poznávají „tajemství vesmíru“ - klid, čistotu, pohodu a průzračnost. Spolu s dětmi si přejeme hodně podobných programů!

 

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří v MŠ

Nástup do Mateřské školy je určitě pro každé dítě přelomovou událostí. Přináší nejen mnoho hezkého a užitečného, ale i svoje bolístky.

Pro malého človíčka je naprosto novou zkušeností být celý den bez mámy. Možná už strávil víkend u babičky, ale školka, to je něco naprosto jiného. Je zapotřebí být mnohem samostatnější.

Školka, to je spousta nových kamarádů, hraček a příběhů.

Školka, to je místo, kde se můžeš naučit nové písničky a hry, malovat princezny a draky. Vyrábět kouzelné světy z mechu a šišek, mluvit cizí tajemnou řečí, které se říká angličtina nebo běhat rychle jako vítr. Některé děti dokonce tvrdí, že se ve školce naučily běhat tak rychle, že je nikdo nevidí.

Aby rodiče poznali, jak se jejich dítě adaptovalo v mateřské škole, pozvali jsme je na Den otevřených dveří. Rodiče byli překvapeni, co se všechno už děti za tak krátké období naučily a poznaly. V rámci dne otevřených dveří měli rodiče možnost projít si prostory mateřské školy, prohlédnout si pomůcky a další materiály používané během dne a seznámit se s týmem paní učitelek.

 

Výukový program

V pátek 12.10.2012 nás navštívila s výukovým programem „ Strom“, studentka vysoké školy, která hravou formou dětem přiblížila význam stromů a lesů pro přírodu i člověka. Děti využily možnosti vyzkoušet si, jak se dělá ruční papír a zjistit, jak vypadá strom i vevnitř.

 

 

Návštěva knihovny

V pátek 5.10.2012 jsme s našimi dětmi navštívili místní knihovnu. Při vstupu nás přivítala knihovnice, paní Lauterbachová. Zvláště pro malé děti to byl velký zážitek, poněvadž knihovnu navštívily poprvé. Po různých činnostech, které si pro ně paní Lauterbachová připravila ( skládání obrázků, poslouchání pohádky, apod.), si děti prohlížely knížky i časopisy a také si pohrály s hračkami. Dětem se v knihovně moc líbilo a  slíbily, že se do knihovny vrátí spolu se svými rodiči.

 

Výchovný koncert

Hned ve středu 19. září 2012 jsme měli v kulturním domě koncert pana Vojkůvky z Brna. Dětem zábavnou formou přiblížil vážnou hudbu i dětské písničky v jiném provedení, než jsou zvyklé. Do vystoupení s názvem „ Procházka hudbou“, se děti aktivně zapojovaly, tančily, zpívali, cvičily i odpovídaly na otázky. Koncert zaujal děti i dospělé.

 

Dinopark Vyškov

Dne 26.9.2012 děti z naší MŠ navštívily Dinopark ve Vyškově. Krásně nám svítilo sluníčko, tak jsme se vydali na průzkum pravěkých zvířat obří velikosti. Průzkum to byl opravdu důkladný, jak můžete vidět na fotkách. Také jsme zavítali do 3D kina, kde nám promítli film o životě malého dinosaura. Na památku si děti domů odnesly malé dinosaury. Výlet a hlavně jízda vláčkem se všem moc líbila!

 

Fotogalerie

V naší fotogalerii najdete fotečky dětí v MŠ z prvních dnů v novém školním roce.

 

Oznámení rodičům

Zveme všechny rodiče na krátkou informativní schůzku, která se koná v pondělí 10. září 2012 v 15.00 hod. ve třídě Berušek v MŠ.

 

Na co se mohou děti těšit v září a říjnu

V pátek 14. 9. 2012 se děti budou fotit. Pan fotograf přijede do MŠ v 8.00 hod.. Série fotografií bude již s vánoční tématikou. Kdo vůbec nechce své dítě fotit, oznámí to prosím paní učitelce.

Ve středu 19. 9. 2012 bude pro děti připraven koncert „ Procházka hudbou “.  Na tento hudební pořad budeme vybírat 40,- Kč.

V září nebo začátkem října pojedeme s dětmi do Dinoparku ve Vyškově. Termín ještě upřesníme podle počasí. Vybírat budeme 50,- Kč.

V pátek 12. 10. 2012 se děti zúčastní výukového programu „Strom“, na který budeme vybírat 30,-Kč.