Kdo zde bydlel....

Jistě si mnozí z Vás vzpomenou na starší čísla  časopisu Občan, ve kterých za příspívání kronikáře pana Františka Trávníčka a tehdejšího starosty obce pana Jiřího Večerky vycházela historie některých domů v Moravských Prusích. Chtěli bychom Vám všem historii připomenout, proto jí budeme věnovat tuto rubriku. Postupně budou informace dodávány.

Číslování domů, stejně jako názvy ulic, bylo zaváděno v době vlády císařovny Marie Terezie.

V roce 1848 bylo v naší obci 42 čísel, z toho 37 starousedlíků a 5 tzv. domků. Tito všichni používali singulární právo. Výstavbou se počet domů zvyšoval tak, že v roce 1900 jich bylo již 97. Nyní je v obci Moravské Prusy 233 čísel popisných a v Boškůvkách 56 čísel popisných.

 

Moravské Prusy

  

Čísla domů, které byly postupně zbořeny:

Dům č.p. 1 - objekt patřil rodu Kounicům (Pivovar - statek Smekalovo), demolice provedena v roce 1998. Zůstala jen hospodářská budova u potoka.

Dům č. p. 34 - stával mezi domy č. 102 (p. Ronza) a č. 35 (Trávníčkovi „pod lipou"), demolice provedena 31.8.2004.

Dům č. p. 53 - stával mezi domy č. 198 (spodní bytovka) a č. 157 (Rosenbergovi), posledním majitelem byl Mojmír Surák, demolice provedena k 31.12.1994.

Dům č.p. 59 - stával mezi domy č. 58 (p. Rückl Petr) a č. 98 (p. Kolejka), demolice byla provedena v roce 1987.

Dům č.p. 62 - stával podélně kolem cesty - vjezd do ulice Dolní Chaloupky k č. 56 (Rudolfovi), poslední majitel Špaček František, demolice provedena v roce 1979.

Dům č. p. 64 stával u cesty na hřbitov k č. 103, poslední majitel byl Frébort, demolice provedena v roce 1992.

Dům č. p. 65 - stával vedle č. 70 (p. Michele) až po cestu ke hřbitovu, poslední majitel Vlček Jan, demolice provedena v roce 2008.

Dům č. p. 77 - stával vedle domu č. 37 až k cestě k domu č. 38, toto číslo měli na Zouvalce, poslední majitel p. Dvořák Miloš, demolice provedena v r. 2001, na tomto místě postavené garáže k č. 37.

Dům č. p. 96 - stával za zahradou školy, poslední majitel p. Trochtová Ludmila, demolice provedena v roce 2005.

Dům č. p. 106 - stával mezi domy č. 48 (p. Vlček Jří) a č. 49 (p. Bednář Arnošt), demolice provedena v roce 1999.

Dům č. p. 109 - stával mezi domy č. 124 (Holkovi) a č. 116 (Kolářovi). Dnes je zde postavená garáž a vjezd pro výrobnu likérů firmy Metelka.

 

Čísla domů v Moravských Prusích, které byly jednou zrušeny, ale posléze přiděleny novým majitelům - tato čísla popisná dnes stojí na jiném místě než dříve:

Dům č.p. 29 - toto číslo stávalo mezi domy č. 28 a č. 122. v roce 1956 byl postaven dům v ulici Miliř a dostal č. p. 29 - dnešní majitel p. Lejsalová Marta.

Dům č. p. 44 - stávalo vedle č. 43 (Pospíšilovi), pod kostelem podél silnice k Vážanům. Z důvodu rozšíření komunikace byla udělaná demolice v roce 1980. V roce 1995 přiděleno č. p. 44 nově postavenému domu v zahradě č.p. 30 v ulici Chmelínek - majitel Račanský Jiří.

Dům č.p. 78 - toto číslo měli majitelé na Zouvalce. V roce 1969 jej má Samoobsluha Jednoty Vyškov v Moravských Prusích, která byla v roce 2002 předělána na bytovou jednotku - majitel Jiří Večerka z č. 211.

Dům č.p. 79 - toto číslo měli majitelé na Zouvalce. V současné době mají toto č.p. manželé Drahuše a Jan Zbořilovi.

Dům č.p. 80 - toto číslo měli majitelé na Zouvalce. V roce 1972 postaven nový dům u silnice z Vyškova a dostal toto č.p. - majitel Večerka František.

Dům č.p. 81 - toto číslo měli majitelé na Zouvalce. V roce 1981 postaven nový dům u silnice do Vážan (Prozdol), který dostal  toto č.p. - majitelé Večerka Josef, Marišlerová Jiřina.

Dům č.p. 82 - toto číslo měli majitelé na Zouvalce. V roce 1975 postaven nový dům u silnice na Vyškov v objektu č.p. 6 - majitel Ing. Jan Pavlík.

Dům č.p. 83 - toto číslo měli majitelé na Zouvalce. V roce 1977 v ulici Veverská postaven dům, který dostal toto č.p. - majitel František Solava.

Dům č. p. 86 - stál mezi domy č. 73 (Pospíchal) a č. 93 (Raus) na ulici Horní Chaloupky - za školou. Zbořeno v roce 1950. V roce 1977 byl postaven nový dům - rozdělena usedlost č. p. 11 - a dostal č.p. 86 - majitel Jiří Svobodník.

Dům č.p. 90 - stávalo mezi domy č. 61 (ing Jan Koudelka) a č. 63 (Hynek Vrána), poslední nájemnicí zde byla porodní asistentka Štarchová Marie, která se v r. 1945 odstěhovala do Hlubočan a dům byl v roce 1946 zbořen. V roce 1956 byl postaven dům na ulici Veverská, majitel Karel Wachtel a přiděleno mu bylo č. p. 90 - dnešními majiteli jsou manželé Lenka a Jiří Řezníkovi.

Dům č. p. 127 - stával za domem č. 28 v zahradě 122. poslední majitel byl Toman Jaroslav, který se v roce 1945 odstěhoval do Hlubočan, odkoupil jej Klvač František, který ho v roce 1948 zboural. V roce 1955 byl postaven nový dům na ulici Veverská panem Vítězslavem Večerkou, který dostal č.p. 127. Pozdější majitelkou byla Božena Lukášková, dále manželé Eva a Petr Benovičovi, Veronika Foltisová a současnými majiteli jsou manželé Ševčíkovi. 

  

Historie všech domů v Moravských Prusích:

Domy č.p. 1 - 60 zde.

Domy č.p. 61- 100 zde

Domy č. p. 101 -120 zde.

Domy č. p. 121 - 150 zde.

Domy č. p. 151 - 180 zde.

Domy č. p. 181 - 236  zde.


Předchozí stránka: Historie z kroniky obce
Následující stránka: Obecní znak a prapor obce