Kanalizace a ČOV

INFORMACE K UZAVÍRCE HLAVNÍ SILNICE

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 12. 12. 2018 do pátku 21. 12. 2018 bude platit v Moravských Prusích uzavírka hlavní silnice od křižovatky na Boškůvky po most v zatáčce pod družstvem z důvodu propojení stoky A v krajské silnici a její následné zapravení asfaltovou obrusnou vrstvou.
Objízdná trasa na Vyškov pro osobní a nákladní automobilovou dopravu povede přes Boškůvky, Medlovice, Rybníček a Hoštice.
Autobusová doprava má zajištěnou zvláštní objízdnou trasu přes Moravské Prusy. Pro autobusovou dopravu zůstávají zastávky na Boškovské beze změny. Jedinou změnou je zastávka na znamení u zemědělského družstva, která bude přesunuta na trasu objížďky (je tam značka).
Děkujeme za pochopení.


 

Kanalizace v týdnu od 10. 12. 2018

Od příštího týdne (pondělí 10. 12. 2018) bude pokračovat výstavba kanalizace v lokalitě Chmelének, a z toho důvodu tam bude vždy v době od 7.00 – 16.00 hod. uzavřena cesta pro vjezd automobilů. Denní uzavírky budou pokračovat, dokud nebudou veškeré práce v této lokalitě hotové. Děkujeme za pochopení.

 

Informace k plánované uzavírce hlavní silnice

Z důvodu komplikací prozatím nedošlo k výstavbě kanalizace v hlavní silnici a tím pádem ani k avizovanému uzavření silnice (viz příspěvek níže). Silnice na Vyškov je prozatím průjezdná a občané nemusí využívat objízdnou trasu.

Jakmile to bude aktuální, budou řidiče o uzavření silnice informovat objížďkové značky a zákaz vjezdu jak v Moravských Prusích, tak u Křižanovic směrem od Vyškova. Sledujte proto dopravní značení.

Děkujeme za pochopení a za komplikace se omlouváme.

 

Uzavírka hlavní silnice

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 5. prosince začne platit uzavírka hlavní silnice v Moravských Prusích, a to od křižovatky na Boškůvky po most v zatáčce pod družstvem z důvodu propojení stoky A v krajské silnici a její následné zapravení asfaltovou obrusnou vrstvou. Objízdná trasa na Vyškov pro osobní a nákladní automobilovou dopravu povede přes Boškůvky, Medlovice, Rybníček a Hoštice. Děkujeme za pochopení.

Autobusová doprava má zajištěnou zvláštní objízdnou trasu přes Moravské Prusy, takže změna v jízdním řádu není.

 

Uzavírka Boškůvek 24. 11. 2018

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům Boškůvek, že v sobotu 24. 11. 2018 proběhne oprava místní komunikace - pokládka asfaltové směsi po výstavbě kanalizace v části obce Boškůvky. Místní komunikace od autobusové zastávky směrem k točně bude zcela uzavřena ráno od 7:00 hod. zhruba do 18:00 hod. Děkujeme za pochopení.
Zároveň dojde k částečnému omezení průjezdu na obec Moravské Málkovice.
Autobus se v sobotu bude po domluvě s ČAD Blansko otáčet na začátku Boškůvek u hřiště.

 

Kanalizace Moravské Prusy v týdnu 5.11. - 9.11.

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že příští týden bude probíhat frézování stávajícího zásypu a výšková úprava poklopů revizních šachet, zametání, spojovací postřik a následně strojní pokládka asfaltové směsi v HLAVNÍ SILNICI od obecního úřadu, kolem kostela až po křižovatku u č. p. 48. Po dobu uvedených úprav bude objízdná trasa vedena přes ulici Veverská, kolem bytovek a garáží. Děkujeme za pochopení.

 

 

Kanalizace - projektová dokumentace k domovním přípojkám

Informujeme majitele nemovitostí, že si mohou na obecním úřadě vyzvednout projektovou dokumentaci k domovním přípojkám včetně stavebního povolení a podmínek pro připojení na novou kanalizaci. Převzetí dokumentu je možné pouze v úředních dnech pondělí a středa. V jiných časech je možné dokumentaci převzít pouze po předchozí domluvě se starostou nebo místostarostou obce. Děkujeme za pochopení.

 

Kanalizace 1.10. - 3.10.

Zhotovitel stavby kanalizace oznamuje občanům, že v těchto dnech proběhne zapravení rýh po kanalizaci v krajské komunikaci (stoka D, stoka A3 na Vážany):
1.10.2018 frézování na -5 cm
2.10.2018 chystání, dometení apod.
3.10.2018 pokládka asfaltové vrstvy
Z toho důvodu bude omezen provoz na krajské komunikaci od školy směrem na Vážany. Děkujeme za pochopení.

 

Vykonané práce v září 2018

ČOV

 • biologická linka – instalace technologie
 • betonování dešťové zdrže
 • úprava terénu

Kanalizace Moravské Prusy

 • ukončeny práce na části stoky C (ul. Ke mlýnu)
 • zahájeny práce na stoce C (od ul. Ke mlýnu po faru)
 • provádění domovních přípojek na stoce A3 (ul. Hraničky, směr Vážany)
 • dokončení prací na stoce A.5.2 (Milíř)
 • zahájeny práce na stoce A (ul. Hrubá strana)
 • provádění domovních přípojek na stoce C

Kanalizace Boškůvky

 • provádění domovních přípojek

 

Vykonané práce v srpnu 2018

ČOV

 • biologická linka – instalace technologie
 • kalojem – dobetonován
 • zhotovení základové konstrukce pod dešťovou zdrž

Kanalizace Moravské Prusy

 • dokončení stoky A3 (ul.Hraničky, směr Vážany)
 • zahájeny práce na části stoky C (ul. Ke mlýnu)
 • provádění domovních přípojek na stoce A3 (ul. Hatě)
 • zahájeny práce na stoce A.5.2 (Milíř)
 • na stoce D2 (Zákopčí) provádění domovních přípojek

Kanalizace Boškůvky

 • provádění domovních přípojek
 • provedení konečných povrchů v krajské komunikaci

 

Kanalizace v týdnu 23. 7. - 27. 7. 2018

Zhotovitel stavby kanalizace oznamuje občanům Boškůvek, že v průběhu příštího týdne budou frézovat silnici směrem od hřiště na začátku Boškůvek po křižovatku na Málkovice a následně tam budou pokládat nový asfaltový povrch. Z toho důvodu zhotovitel upozorňuje na omezení v dopravě pomocí semaforů a zejména na to, že vlivem frézování (a tím způsobenému velkému schodku na silnici), nebude možné vjet k některým rodinným domům. Děkujeme za pochopení.

V Moravských Prusích budou v příštím týdnu pokračovat práce na stoce A2 v jízdním pruhu směr Boškůvky, kde dojde k výškové úpravě poklopů uzávěrů vody a chystání na strojní pokládku asfaltové obrusné vrstvy, dále na stoce A3 na Vážany budou pokračovat pokládky kanalizačních rour, na stoce A3 v zástavbě – Návdanky a Hatě dojde k dokončení přípojek a následně zhruba v druhé polovině týdne začnou práce na přípojkách na stoce A3.1 Veverská.

 

Červenec

Zhotovitel stavby kanalizace oznamuje občanům, že došlo ke změně v harmonogramu prací a v současné době probíhá výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem v lokalitě Návdanky. Zde se budou přípojky kopat ještě během příštího týdne. Teprve potom se přesunou na Hatě (původně tam měli být už 28.6.) a budou kopat přípojky směrem od Čeperka k bytovkám. Upozorňujeme majitele nemovitostí, že během dne, kdy budou probíhat práce na výkopech, bude omezen nebo v některých místech zcela uzavřen průjezd v dané lokalitě. Děkujeme za pochopení.

 

Červen

Dokončení prací na stoce D (hlavní cesta - křižovatka Zákopčí po vjezd na hřbitov) a zbudování domovních přípojek na této stoce.

Dokončení prací na stoce A3 Hatě a pokračování na stoce A3.1 Veverská.

Zbudování domovních přípojek na části stoky A2 Boškovská a na stoce E2 Boškůvky.

Napuštění a odzkoušení těsnosti nádrže na ČOV.

Od čtvrtka 28. 6. bude probíhat na Hatích v části od bytovky směrem na Čeperek výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 

Květen

Pokračují práce na stoce Zákopčí.

Zahájeny práce na stoce D2 Chaloupky a následně pokračují na stoce D (hlavní cesta - křižovatka Zákopčí po vjezd na hřbitov).

Zahájeny práce na stoce A3 Hatě.

Zahájeny práce na ČOV - výstavba nádrže.

 

Duben - oznámení k výstavbě kanalizace a ČOV v obci

Od pondělí 23. dubna bude zahájena výstavba čistírny odpadních vod. Dále budou probíhat dodělávky na Zákopčí, vyměřování inženýrských sítí a frézování silnice v Chaloupkách. 

Poté začne výstavba kanalizace v místní části Moravské Prusy - konkrétně část stoky A3 - lokalita Hatě. V průběhu stavby bude omezen průjezd veškeré dopravy k rodinným domům. Žádáme, abyste svá auta parkovali na zelené ploše na hřišti, kde stávají kolotoče.

Souběžně bude probíhat výstavba kanalizace v místní části Moravské Prusy - konkrétně část stoky A4 - lokalita Chaloupky. V průběhu stavby nebude možné parkovat auta u rodinných domů. Žádáme, abyste svá auta parkovali na parkovišti u kulturního domu.

Žádáme občany, aby v těchto částech obce zvýšili dohled nad svými dětmi a psy. Děkujeme za pochopení.

 

Oznámení k výstavbě kanalizace a ČOV v obci

První dubnový týden byla opět zahájena výstavba kanalizace v místní části Moravské Prusy, konkrétně stoka D2 - lokalita Zákopčí. Žádáme občany, aby tam v těchto dnech neparkovali svá auta na silnici. Děkujeme za pochopení.

Zhruba za 3 týdny budou pokračovat práce na další části stoky A3, tzn. Hatě a v květnu 2018 budou zahájeny práce na výstavbě ČOV.

 

Září 2017 - DŮLEŽITÁ informace pro občany

V průběhu jarních a letních měsíců chodil po obci projektant Ing. Slavík, který zpracovává projekty na domovní přípojky splaškové kanalizace v obci. Vzhledem k tomu, že projekty pro všechny občany bude hradit obec ze svého rozpočtu a obec také bude za občany podávat žádost o vydání stavebního povolení na přípojky, musíme mít od každého vlastníka podepsanou plnou moc. Z toho důvodu žádáme všechny občany, abyste přišli v období od pondělí 4. září - pondělí 18. září 2017 na obecní úřad, kde podepíšete plnou moc pro zastupování ve všech úkonech spojených s vypracováním projektové dokumentace a se správním řízením nebo jiným opatřením, které se týkají umístění a povolení pro stavbu přípojky splaškové kanalizace pro Vaše rodinné domy a pozemky. V případě, že je majitelů nemovitostí více, musí tuto plnou moc přijít podepsat všichni majitelé uvedení v katastru nemovitostí. DĚKUJEME

 

Červenec 2017 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Na úřední desce byla na dobu od 4. 7. 2017 - 20. 7. 2017 vyvěšena veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici III/04713, MK v obci Prusy-Boškůvky", která upravuje provoz v době stavby kanalizace s platností od 10. 7. 2017 - 31. 10. 2017.

Jsou tam zveřejněné i mapy s uzavírkami v obou obcích a přeložkou autobusové zastávky v Boškůvkách.

 

Červenec 2017 - stavba kanalizace na stoce A2.1

Oznamujeme občanům, že od pondělí 3. července začne výstavba kanalizace na stoce A2.1, což znamená od domu manželů Zehnálkových na boškovské nahoru k polňačce na Boškůvky. Upozorňujeme občany, že po dobu stavby nebude možné vjíždět do ulice od domů manželů Černochových a paní Jarmarové nahoru k polňačce na Boškůvky ani tam parkovat vozidla, aby zůstal volný průjezd pro nákladní automobily ze stavby. Děkujeme za pochopení.

 

Červen 2017 

Zahájení stavby čistírny odpadních vod v Moravských Prusích a přečerpávací stanice v Boškůvkách.

 

Květen 2017

Duben 2017

Zastupitelstvo obce dne 26. 04. 2017 schválilo výši zajištění dlouhodobého municipálního úvěru na dofinancování plánované investiční akce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ ve výši 26 mil. Kč se splatností úvěru 20 let.

Zároveň ZO schválilo jako poskytovatele úvěru na dofinancování investiční akce „Prusy-Boškůvky – Kanalizace a ČOV“ Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 a byla schválena úvěrová smlouva ve výši 26 mil. Kč se splatností do 31. 03. 2017.

 

Březen 2017

Začátkem měsíce dubna začnou projekční práce na přípojkách k plánované výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Přípojky k jednotlivým domům bude projektovat Ing. Josef Slavík, který bude v průběhu dubna chodit po obci a provádět měření u každého domu.

V přiloženém souboru níže jsou informace a termíny, kdy bude projektant chodit v jednotlivých částech obce. Žádáme občany o součinnost s projektantem. Pokud nebudete v daný termín doma, kontaktujte Ing. Slavíka na uvedeném telefonním čísle dle instrukcí v přiloženém letáku. Děkujeme. 

Zastupitelé obce schválili, že zpracování PROJEKTU na přípojky k jednotlivým domům zajistí a zaplatí obec ze svého rozpočtu (včetně vyřízení stavebního povolení).

Informace a termíny měření v jednotlivých ulicích ZDE.  

 

Únor 2017

Po důkladném překontrolování všech dodaných  nabídek se začátkem února sešla pětičlenná hodnotící komise složená ze 4 členů zastupitelstva a projektanta celé akce. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně ostatních nákladů bez DPH.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem s názvem: "SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV", jehož součástí jsou tyto společnosti:

1.  QUANTUM a. s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762

2. SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599

3. Hakov a. s., K nádraží 256, 753 61 Hranice – Hranice IV. – Drahotuše, IČ: 4839285

4. QUANTUM stavby s. r. o., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 49450450 

SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV se stalo vítězem výběrového řízení na zhotovení díla „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.

15. 2. 2017 byla smlouva s dodavatelem schválená zastupitelstvem obce a je připravena k podepsání. 

 

Leden 2017

Koncem měsíce ledna se v Olomouci sešla tříčlenná komise k otevření obálek v rámci užšího výběrového řízení na dodavatele stavby „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“. Celkem přišly čtyři nabídky.

 

Listopad 2016

Koncem listopadu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace  domovních přípojek. Z celkových tří došlých nabídek byla vybrána nejlevnější, a to firma: Ing. Josef Slavík. 

 

Říjen 2016

Místostarosta obce připravil leták se základními informacemi k této akci do každého domu. Většina z Vás již leták dostala do schránky, jiným bude teprve doručen. V letáku najdete bližší informace.

Leták v PDF si můžete otevřít ZDE.

 

Září 2016

Více než 2 měsíce UOHS přezkoumával a řešil podklady. Mezitím muselo být výběrové řízení na dodavatele pozastaveno a nedošlo k výběru dodavatele. 20. 9. 2016 teprve došlo na obecní úřad od UOHS rozhodnutí, ve kterém uvádí, že nebyl dodržen postup a uznal stížnost vyřazené firmy ze zadávacího řízení, neboť článek kvalifikační dokumentace umožňoval vícerý výklad, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. UOHS ve svém rozhodnutí ruší úkony zadavatele spojené s posouzením prokázání kvalifikace zájemcem a současně ruší i všechny následující úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o vyloučení zájemců ze zadávacího řízení. V současné době čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí a také na vrácení veškeré dokumentace k předmětné veřejné zakázce od UOHS. Jakmile dojde k jejímu navrácení a prostudování, ENVI Agentura Trunda vypíše znovu část výběrového řízení na kvalifikaci, na jehož základě bude vybrán dodavatel stavby. Komplikacemi kolem výběrového řízení se celá akce o něco protáhla a s výstavbou ČOV a kanalizace se začne později. Nicméně, plánovaná schůzka s občany po výběru dodavatelské firmy proběhne a o jejím konání budete včas informováni.

Již nyní si můžete připravovat své dotazy na dodavatele stavby, stavební dozor či projektanta.

 

Červenec 2016

Dodavatel stavby zatím není znám, a proto ještě nebyla svolána schůzka pro občany. Při výběrovém řízení na kvalifikaci byly některé firmy následně vyřazeny pro nedodržení podmínek zadaného výběrového řízení. Jedna z firem, která byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, následně podala návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS). Firma nesouhlasila s vyloučením z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. UOHS si vyžádal všechny podklady k uvedené veřejné zakázce.

 

Květen 2016

Dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod jsme získali, a to ve výši 68 milionů Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a je velmi pravděpodobné, že se v letošním roce již začne s výstavbou čističky. Výběrové řízení na dodavatele pro nás zpracovává externí firma ENVI Agentura Trunda, s.r.o., Olomouc. Jakmile získáme všechny potřebné informace, bude svoláno společné setkání s občany, kde se dozvíte všechny informace a zejména to, jakým způsobem se výstavba kanalizace dotkne každého domu. 

Vzhledem k získání uvedených dotací nás tedy v nejbližším období čeká nejprve nutná administrativa a poté realizace jednotlivých akcí.

 

Leden 2016

Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí o dotace na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. V případě, že bude obec úspěšná, začne se již v letošním roce s přípravami na výstavbu čističky.

 

Rok 2015

Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky“ a příprava projektu k podání žádosti o dotaci.


Předchozí stránka: Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky 2006-2010
Následující stránka: Archiv