Mateřská škola - školní rok 2011/2012 - organizace a základní informace o provozu

Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace, Moravské Prusy 175

tel. MŠ - 517 361 033

tel. školní jídelna - 517 361 116

mobilní tel. na ředitelku školy - 728 585 210

 

Berušky - děti 2,5 - 4leté: 

 1. Aneta Musilová   
 2. Ondřej Šebesta
 3. Ondřej Kilián
 4. Martin Vejrosta           
 5. Matěj Rusnák
 6. Ondřej Slezáček
 7. Jan Slezáček
 8. Tomáš Večerka
 9. Jáchym Černoch
 10. Štěpán Štěrba
 11. Ondřej Večerka
 12. Miloš Pintýř
 13. Noemi Špičáková
 14. Jiří Dostálek
 15. Valérie Rumlerová
 16. Radim Toman
 17. Leontýna Vejrostová

 

Motýlci děti 4 - 7leté:

 1. Elena Erika Crkalová
 2. Sára Lacková
 3. Eliška Račanská
 4. Adam Rusnák
 5. Martin Kupčík
 6. Eliška Hudcová
 7. Natali Přibylíková
 8. Tereza Svobodníková
 9. Eliška Svobodová
 10. Kamila Dostálková
 11. Justýna Černochová
 12. Filip Račanský
 13. Antonín Paveska
 14. Radim Mihal
 15. Miroslav Bugner
 16. Ondřej Marišler
 17. Dominik Horváth
 18. Jan Grégr
 19. Lukáš Kilián
 20. Nikol Večerková

 

Provoz mateřské školy : 6,45 hod. - 17,00 hod. 

Po příchodu do MŠ - do začátku provozu třídy berušek - jsou všechny děti u motýlků.

Děti přichází do mateřské školy zpravidla do 8,30 hodin. Dle potřeby rodiny po předchozí dohodě s učitelkou, mohou přicházet i později. Děti odchází v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob zpravidla po obědě od 12,30 - 13,00 hodin, odpoledne od 15,00 hodin nebo v jinou dobu po předchozí dohodě.

Rodiče odpovídají za to, že přivádí do MŠ pouze zdravé dítě!

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o případných změnách zdravotního stavu dítěte, infekční onemocnění dítěte či v rodině ohlásit neprodleně. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Za bezpečnost dítěte v mateřské škole odpovídá pedagogická pracovnice od doby, kdy dítě osobně převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Formuláře jsou u ředitelky MŠ. MŠ se v 8,30 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká. Školní budova je zvenčí přístupná pouze v době stanovené pro přijímání a odchod dětí.

Stravování dětí je zajištěno v mateřské škole třikrát denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Interval mezi jídly je maximálně tříhodinový. Během celého provozu je zajištěn pitný režim. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy, a to v prostorách k tomu určeným. Strava je pestrá, připravovaná dle současných výživových norem a za dodržování správných technologických postupů a hygienických zásad. Jídelníček je na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy. V mateřské škole je dětem dovoleno konzumovat potraviny pouze ze školní jídelny. Mateřská škola pěstuje u dětí správné stravovací návyky a kulturu stolování. Nepřítomné dítě omluvte nejpozději do 7,00 hodin ráno. Neomluvenému dítěti nebude odhlášena strava. Můžete si ji však první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní kuchyni od 10,45 - 11,00hodin.

Provoz mateřské školy bude přerušen mezi vánočními svátky a v době letních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informace o přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy bude omezen, nebo uzavřen v době vedlejších prázdnin a při snížení počtu přítomných dětí.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání, možnosti snížení, osvobození, způsob platby a  splatnost jsou stanoveny ve vnitřní směrnici " Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ". Vzdělávání se hradí hotovostně, vždy počátkem měsíce.

Výši platby za školní stravování stanoví vnitřní směrnice mateřské školy, úhrada za stravování se:

 • zasílá bezhotovostně na účet u KB 27-3903390277/0100
 • hradí hotovostně - přímo vedoucí školní jídelny, která je přítomna každé úterý v měsíci

Při bezhotovostní úhradě rodiče podepíší ve své bance souhlas s inkasem a kopii souhlasu odevzdají vedoucí školního stravování. Úhrada je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

O děti se budou starat:

Jitka Měřínská - ředitelka MŠ

 

 

Alena Štěrbová - učitelka MŠ

 

Věra Kandorfová - učitelka MŠ

 

 

Provoz zajišťuje:

Alena Jarmarová - školnice

 

Stravu zajišťují pracovnice školní jídelny:

Libuše Herzová - vedoucí ŠJ

Vlasta Klouparová - vedoucí kuchařka

Ludmila Molitorisová - kuchařka

Jitka Pavesková - pomocná síla

  

Co si v Mateřské škole oblékneme?

Ve třídě :

 • papuče s pevnou patou
 • tričko
 • zástěrku nebo hrací kalhoty do pasu s kapsičkou na kapesník
 • pyžamo

 

Na zahradě :

 • teplákovou soupravu nebo jiné oblečení vhodné pro volný pohyb v přírodě
 • tenisky nebo jinou obuv vhodnou pro volný pohyb
 • pokrývku hlavy, sluneční brýle apod.

 

! VŠE DĚTEM OZNAČTE !  ZABRÁNÍTE TAK PŘÍPADNÉ ZÁMĚNĚ.

 

Co ještě přinést do školky?

Náhradní oblečení - pro strýčka Příhodu.

Hrneček, který si dítě pozná - na dodržování pitného režimu.

  

Ceny obědů

Děti 2,5 - 6leté:

Přesnídávka: 6,-Kč

Oběd:            18,-Kč

Svačina:        6,-Kč

Celodenní stravování 30,-Kč

 

Děti 7leté:

Přesnídávka: 6,-Kč

Oběd:            19,-Kč

Svačina:        6,-Kč

Celodenní stravování: 31,-Kč