Školní rok 2012/2013 - organizace a základní informace o provozu

 

Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace, Moravské Prusy 175,

Prusy-Boškůvky ; IČO 70984883

tel. do třídy: 517 361 033

tel. do jídelny: 517 361 116

mobilní tel. na ředitelku školy: 728 585 210

 

Délka provozu MŠ ve školním roce 2012/2013 je od 6.30 hod. - do 15.30 hod.

 

Třída  MOTÝLCI

 1. Filip Račanský                          
 2. Antonín Paveska
 3. Radim Mihal
 4. Martina Nováková
 5. Miroslav Bugner
 6. Ondřej Marišler
 7. Ondřej Šebesta
 8. Dominik Horváth
 9. Jan Grégr
 10. Lukáš Kilián
 11. Ondřej Kilián
 12. Martin Vejrosta
 13. Nikol Večerková
 14. Matěj Rusnák
 15. Ondřej Slezáček
 16. Jan Slezáček
 17. Tomáš Večerka
 18. Jáchym Černoch
 19. Miloš Pintýř

                     

 

Třída  BERUŠKY 

 1. Aneta Musilová   
 2. Vlastimil Šaman
 3. Štěpán Štěrba
 4. Ondřej Večerka
 5. Jiří Dostálek
 6. Andreas Milan Crkal
 7. Radim Toman
 8. David Štěpán
 9. Lukáš Brázdil
 10. Leontýna Vejrostová
 11. Martin Grégr
 12. Denny Zehnal
 13. Tereza Marišlerová
 14. Jiří Štěrba
 15. Eva Musilová
 16. Tomáš Večerka
 17. Libor Zehnálek
 18. Jakub Bugner

 

O děti se starají:

Jitka Měřínská - ředitelka MŠ

 

Alena Štěrbová - učitelka MŠ - Motýlci

 

Věra Kandorfová - učitelka MŠ - Berušky

 

Informace

Po příchodu do MŠ - do začátku provozu třídy berušek - jsou všechny děti u motýlků.

Děti přichází do mateřské školy zpravidla do 8,30 hodin. Dle potřeby rodiny po předchozí dohodě s učitelkou, mohou přicházet i později. Děti odchází v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob zpravidla po obědě od 12,30 - 13,00 hodin, odpoledne od 15,00 hodin nebo v jinou dobu po předchozí dohodě.

Rodiče odpovídají za to, že přivádí do MŠ pouze zdravé dítě!

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o případných změnách zdravotního stavu dítěte, infekční onemocnění dítěte či v rodině ohlásit neprodleně. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Za bezpečnost dítěte v mateřské škole odpovídá pedagogická pracovnice od doby, kdy dítě osobně převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Formuláře jsou u ředitelky MŠ. MŠ se v 8,30 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká. Školní budova je zvenčí přístupná pouze v době stanovené pro přijímání a odchod dětí.

Stravování dětí je zajištěno v mateřské škole třikrát denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Interval mezi jídly je maximálně tříhodinový. Během celého provozu je zajištěn pitný režim. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy, a to v prostorách k tomu určeným. Strava je pestrá, připravovaná dle současných výživových norem a za dodržování správných technologických postupů a hygienických zásad. Jídelníček je na nástěnce v šatně a na webu školky. V mateřské škole je dětem dovoleno konzumovat potraviny pouze ze školní jídelny. Mateřská škola pěstuje u dětí správné stravovací návyky a kulturu stolování. Nepřítomné dítě omluvte nejpozději do 7,00 hodin ráno. Neomluvenému dítěti nebude odhlášena strava. Můžete si ji však první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní kuchyni od 10,45 - 11,00hodin.

Provoz mateřské školy bude přerušen mezi vánočními svátky a v době letních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informace o přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy bude omezen, nebo uzavřen v době vedlejších prázdnin a při snížení počtu přítomných dětí.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání, možnosti snížení, osvobození, způsob platby a  splatnost jsou stanoveny ve vnitřní směrnici zde.

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ

 • Převlečení na zahradu – teplákovou soupravu nebo jiné vhodné oblečení pro volný pohyb v přírodě
 • Náhradní spodní prádlo
 • Při nepřízni počasí pláštěnku, vhodnou obuv
 • Bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • Spící děti pyžamko
 • Tričko, zástěrku, nebo hrací kalhoty
 • A především vaši podporu, pozitivní ladění na vstup dítěte do školičky

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ.

Co ještě přinést do školky:

 • Náhradní oblečení (pro strýčka Příhodu)
 • Hrneček, který si dítě pozná

Do konce února hygienické potřeby:

 • 8 rolí toaletního papíru
 • 1 ubrousky k jídlu
 • 2 balení papírových kapesníků
 • 1 náplň tekutého mýdla (1litr)

Do dubna 2013 můžete nosit víčka od PET lahví na pomoc nemocné holčičce Michalce Láníkové z Holešova.

 

Ceny obědů

Děti 3 – 6 leté:

Přesnídávka: 6,-Kč

Oběd:            20,-Kč

Svačina:        6,-Kč

Celodenní stravování 32,-Kč

 

Děti 7 leté:

Přesnídávka: 7,-Kč

Oběd:            21,-Kč

Svačina:        7,-Kč

Celodenní stravování: 35,-Kč

Prosíme o zřízení „ Souhlasu s inkasem“ vůči účtu 27 – 3903390277/0100. Kopii přineste do školy. Děkujeme.

 

Poprvé v MŠ

Jak dítěti pomoci...

 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ.
 • Přibalte mu mazlíčka.
 • Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku.
 • Používejte stejné rituály.
 • Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce.
 • Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Buďte citliví a trpěliví.
 • Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.
 • Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou.
 • Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.
 • Pozitivně je motivujte.
 • Neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

Co byste nikdy neměli dělat…

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Co by dítě mělo umět...

 • Obouvat a zouvat bačkorky a boty (tkaničky zaváže p.učitelka).
 • Poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu).
 • Při jídle vydržet sedět u stolu.
 • Samo jíst lžící.
 • Pít ze skleničky.
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku.
 • Používat záchod – včas si říci.

 

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. V klidu nacvičujte, co je třeba, učte je samostatnosti.

Odměnou Vám budou dosažené dovednosti Vašich dětí.