Mateřská školka - školní rok 2010/2011

Naše malé BERUŠKY:

           

Bugner Miroslav

Dostálková Kamila

Grégr Jan

Horváth Dominik

Hrabal Adam

Kilián Lukáš

Kilián Ondřej

Marišler Ondřej

Mihal Radim

Paveska Antonín

Račanský Filip

Rusnák Adam

Urban Ondřej

Večerka Tomáš

Večerková Nikol

Vejrosta Martin

 

 

 

 

a starší MOTÝLCI: 

Bartoš Michal

Brunclíková Renata

Bureš Alexandr

Crkalová Elena Erika

Cupáková Michaela

Černochová Justýna

Foret Adam

Hudcová Eliška

Kramoliš Lumír

Kupčík Martin

Lacková Sára

Marišlerová Lucie

Olešová Natálie

Přibylíková Natali

Račanská Eliška

Slezáček Michal

Svobodníková Tereza

Svobodová Eliška

Ševčíková Adéla

Vejrostová Jolana

Žalčík Zdeněk

 

 

Fotografie z naší MŠ

 http://msmoravskeprusy.rajce.idnes.cz/

 

 

Informace o naší mateřské škole

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Program naší školy nese název „ Putování se Sluníčkem".

Kde nás najdete

Naše mateřská škola je umístěna v jedné budově se základní školou. V roce 2004 prošla rozsáhlou rekonstrukcí při které jsme se z přízemí školy přestěhovali do 1. patra, kde máme k dispozici 2 prostorné třídy vybavené vhodným nábytkem, nové sociální zařízení a v neposlední řadě nově vybavená a upravená zahrada přímo vybízející k nejrůznějším pohybovým aktivitám v průběhu celého roku. Kapacita školy je 37 dětí.

O spokojený život dětí se starají 3 pedagogické pracovnice s úplným vzděláním:

Jitka Měřínská- ředitelka MŠ
Alena Štěrbová - učitelka MŠ
Dobromila Gottwaldová - učitelka MŠ

o čisté a bezpečné prostředí pečuje:
Alena Jarmarová - školnice

o dobrou stravu se starají:
Vlasta Bednářová
Ludmila Molitorisová

 

Stravné ve školním roce 2010/2011:

přesnídávka : 6,- Kč

oběd : 18,- Kč

svačina : 6,- Kč

celkem : 30,- Kč


Děti 7leté s odkladem:

přesnídávka : 6,- Kč

oběd : 19,- Kč

svačina : 6,- Kč

celkem : 31,- Kč

 

Výdej stravy:
přesnídávka : 8.30 - 9.00 hod.
oběd : 11.30 - 12.00 hod.
svačinka 14.30 hod

 

Kontakt:

tel. MŠ 517 361 033

tel. jídelna 517 361 116

 

Výchovně vzdělávací činnosti

probíhají od 6.45 - 15.30 hod. Nabízíme dětem činnosti spontánní i řízené. Naše mateřská škola je zaměřena na hudebně pohybovou činnost, protože hudba a pohyb jsou dětem blízké a jsou zdrojem jejich radosti. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Využíváme prvků z programu „ Začít spolu".

 

Nadstandartní činnosti:

Angličtina - pod vedením p. učitelky za základní školy probíhá výuka zábavnou formou.
Hudebně pohybový kroužek -
probíhá pod vedením p. učitelky A. Štěrbové jednou týdně. Děti se seznamují s různými žánry hudby a vyjadřují je pohybem.
Divadelní představení - jsou zajišťována jednou měsíčně.
Plavání -
předplavecká vychova probíhá v jarních měsících v Aquaparku ve Vyškově pod vedením odborných trenérů a za účasti p. učitelek.
Veselé pískání -
zdravé dýchání - rekondice hrou na zobcovou flétnu, dechová gymnastika dle metody prof. Žilky, vede p. učitelka Štěrbová A.
Brousek pro tvůj jazýček - logopedická prevence je prováděna v průběhu celého dne pobytu v MŠ. Individuální péči zajišťuje p. učitelka D. Gottwaldová a p. ředitelka J. Měřínská.