Nestihli jste hlášení místního rozhlasu?


Hlášení 20. 10. 2017

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy provede v sobotu 21. října sběr elektroodpadu v Moravských Prusích i v Boškůvkách. Odevzdat můžete: pračky, sporáky, ledničky mrazáky, vysavače, konvice, televize, monitory a další elektro.   Elektrospotřebiče nachystejte v sobotu před své domy do 8:00 hod. a členové SDH je svozí na sběrné místo. Děkujeme.

___________________________

Firma Respono sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení. V Boškůvkách na návsi od 10.00 - 10.30 hod. a v Moravských Prusích na parkovišti u KD od 11.00 - 11.30 hod. Odevzdat můžete: baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, staré léky, zářivky a výbojky, pesticidy, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej a další nebezpečný odpad.

___________________________

Ve dnech 20. - 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V pátek 20. října v době od 14.00 - 22.00 hod. a v sobotu 21. října v době od 8.00 - 14.00 hod., a to: ve volebním okrsku č. 1 na obecním úřadě Moravské Prusy a ve volebním okrsku č. 2 v klubu občanů Boškůvky. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto volební schránkou do místa pobytu voliče. Chcete-li volit v místě pobytu do přenosné volební schránky, nahlaste to v kanceláři obecního úřadu na tel. čísle 517 361 125.


Předchozí stránka: Vítá Vás obec Prusy-Boškůvky
Následující stránka: O obci Prusy-Boškůvky