Školní rok 2015/2016 - organizace a základní informace o provozu

Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace

Adresa: Moravské Prusy 175, Prusy-Boškůvky

IČO: 70984891

Ředitelka organizace: Mgr. Svatava Šebestová

Vedoucí učitelka MŠ: Věra Kandorfová

Učitelky MŠ: Jitka Měřínská, Nikola Vymazalová

Telefon na ředitelku organizace: 517 361 116

Telefon do třídy MŠ: 517 361 033

Telefon do jídelny: 607 211 442 

  

Délka provozu MŠ ve školním roce 2015/2016 je od 6.30 hod. - do 15.30 hod.

Kapacita MŠ: 32 dětí

Třída MOTÝLCI: 16 dětí

Třída BERUŠKY: 16 dětí

  

O děti se starají:

Věra Kandorfová, vedoucí učitelka MŠ

 

Jitka Měřínská, učitelka MŠ

 

 

Nikola Vymazalová, učitelka MŠ

 

Organizace školního roku 2015/2016

Kdy přijít do školky:  v úterý 1. září nejlépe mezi 6.30. – 8.00 hod., abychom mohli nahlásit počet obědů. První dny doporučujeme nechat si v čase příchodu časovou rezervu a děti nestresovat zbytečně spěchem. Školka je otevřena od 6.30 do 15.30h.

Co budou děti potřebovat do MŠ:

 • přezůvky - papuče
 • oblečení na pobyt v MŠ i na pobyt venku
 • náhradní oblečení - "kdyby náhodou" :-)
 • pyžamo
 • hrníček, který si dítě pozná - na dodržování pitného režimu
 • pytlík na oblečení /nejlépe vše podepsané - stačí iniciály/
 • ubrousky, toaletní papír, kapesníky, tekuté mýdlo 

 

Informace

Děti přicházejí do mateřské školy nejpozději do 8.30 hod., v 8.30 hod. se škola zamyká.

Děti odchází v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob po obědě od 12.00 - 13.00 hodin, spící děti odpoledne od 14.30 - 15.30 hodin. Mimo uvedenou dobu bude budova školy uzamčena.

Rodiče odpovídají za to, že přivádí do MŠ pouze zdravé dítě!

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o případných změnách zdravotního stavu dítěte, infekční onemocnění dítěte či v rodině ohlásit neprodleně. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Za bezpečnost dítěte v mateřské škole odpovídá pedagogická pracovnice od doby, kdy dítě osobně převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Formuláře jsou u ředitelky MŠ.

MŠ se v 8,30 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká. Školní budova je zvenčí přístupná pouze v době stanovené pro přijímání a odchod dětí.

Stravování dětí je zajištěno v mateřské škole třikrát denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Interval mezi jídly je maximálně tříhodinový. Během celého provozu je zajištěn pitný režim. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy, a to v prostorách k tomu určeným. Strava je pestrá, připravovaná dle současných výživových norem a za dodržování správných technologických postupů a hygienických zásad. Jídelníček je na nástěnce v šatně a na webu školky. V mateřské škole je dětem dovoleno konzumovat potraviny pouze ze školní jídelny. Mateřská škola pěstuje u dětí správné stravovací návyky a kulturu stolování.

Nepřítomné dítě omluvte nejpozději do 7.00 hodin ráno. Neomluvenému dítěti nebude odhlášena strava. Můžete si ji však první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní kuchyni od 12.00 do 12.15 hod.

Provoz mateřské školy bude přerušen mezi vánočními svátky a v době letních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informace o přerušení provozu zveřejní ředitelka organizace na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy bude omezen, nebo uzavřen v době vedlejších prázdnin a při snížení počtu přítomných dětí.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání, možnosti snížení, osvobození, způsob platby a  splatnost jsou stanoveny ve vnitřní směrnici zde.

 

Ceny obědů

Děti 3 – 6 leté:

Přesnídávka: 6,-Kč

Oběd:            20,-Kč

Svačina:        6,-Kč

Celodenní stravování 32,-Kč

 

Děti 7 leté:

Přesnídávka: 7,-Kč

Oběd:            21,-Kč

Svačina:        7,-Kč

Celodenní stravování: 35,-Kč

Prosíme o zřízení „ Souhlasu s inkasem“ vůči účtu 27 – 3903390277/0100. Kopii přineste do školy. Děkujeme.

 

Poprvé v MŠ

Jak dítěti pomoci...

 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ.
 • Přibalte mu mazlíčka.
 • Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku.
 • Používejte stejné rituály.
 • Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce.
 • Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Buďte citliví a trpěliví.
 • Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.
 • Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.
 • Komunikujte s učitelkou.
 • Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.
 • Pozitivně je motivujte.
 • Neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

Co byste nikdy neměli dělat…

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Co by dítě mělo umět...

 • Obouvat a zouvat bačkorky a boty (tkaničky zaváže p. učitelka).
 • Poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu).
 • Při jídle vydržet sedět u stolu.
 • Samo jíst lžící.
 • Pít ze skleničky.
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku.
 • Používat záchod – včas si říci.

 

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni.

V klidu nacvičujte, co je třeba, učte je samostatnosti.