Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

Kominictví Vašina

Kominictví Vašina oznamuje občanům, že bude o víkendu 15. a 16. února v naší obci provádět kontroly a čištění komínů na plyn a tuhá paliva, včetně vystavení technických zpráv. K objednání či získání bližších informací mohou občané využít telefonní číslo: 730 655 436.

 

Místní poplatky v roce 2020

Místní poplatky za svoz odpadu a psy na základě obecně závazných vyhlášek budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 17. února 2020 vždy v úředních dnech a hodinách až do 31. března 2020. Výše místních poplatků zůstává pro rok 2020 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

V Boškůvkách budeme poplatky vybírat ve čtvrtek 20. února 2020 v Klubu občanů v době od 10.00 - 10.30 hod.

 

Označení domů, schránek

V současné době chodí v naší obci nové poštovní doručovatelky, které obec ani občany neznají. Z toho důvodu žádáme občany, aby viditelně označili své domy číslem popisným, příp. schránku jménem. Pokud nemáte na domě číslo popisné, stačí napsat číslo na lístek za okno. Děkujeme.

 

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy srdečně zve všechny příznivce dobré zábavy na tradiční HASIČSKÝ PLES v pátek 7. února od 20:00 hod. v sále Kulturního domu Moravské Prusy. K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela KOZLAŇÁCI. Můžete se těšit na bohatou tombolu a mnoho zábavy. Vstupné 80 Kč.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 5. února od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Krojované Hody 2020

Zveme všechny občany se zájmem o aktivní účast na letošních krojovaných hodech v naší obci na informační schůzku, která proběhne v neděli 2. února od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu (1. patro).

 

Dětský karneval

Mateřské centrum Prušánek zve všechny děti na každoroční dětský karneval, který proběhne v sobotu 25. ledna od 15.00 hod. v sále kulturního domu Moravské Prusy. Na děti se těší Brněnské písničkové tetiny.

 

Tradiční myslivecký ples

Myslivecký spolek Moravské Prusy-Moravské Málkovice zve všechny občany na Myslivecký ples, který proběhne v pátek 17. ledna od 20.00 hod. v sále kulturního domu Moravské Prusy. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Vstupné 100 Kč.

 

Pošta - změna otevírací doby

Pošta Moravské Prusy oznamuje změnu otevírací doby v pátek 10 ledna - dopoledne bude z provozních důvodů otevřeno pouze do 10.00 hod.

 

Tříkrálová sbírka

V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 25 428,- Kč; z toho v Boškůvkách 2 420,- Kč v Moravských Prusích 23 008,- Kč.
Děkujeme všem koledníkům a především občanům, kteří do kasiček Charity ČR přispěli.

 

Výroční schůze SDH

Sbor dobrovolných hasičů zve své členy na Výroční schůzi, která proběhne v sobotu 11. ledna od 17.00 hod. v kavárně místního pohostinství.

 

Místní poplatky v roce 2020

Místní poplatky za svoz odpadu a psy na základě obecně závazných vyhlášek budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 17. února 2020. Výše místních poplatků zůstává pro rok 2020 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že ve čtvrtek 9. ledna a v pátek 10. ledna 2020 budou prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, kteří nebudou v tyto dny doma a nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili ho na viditelné místo.

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 4. ledna 2020 proběhne v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Po obci budou chodit v průběhu celého dne skupinky koledníků vždy v doprovodu dospělé osoby s platným pověřením a budou vybírat finanční příspěvky pro Charitu ČR. Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispějí.