Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

Otevírací doba v nouzovém stavu

Vláda České republiky v době vyhlášení nouzového stavu v ČR ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Z toho důvodu bude po celou dobu nouzového stavu obecní úřad Prusy-Boškůvky otevřen:

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v pátek 27. listopadu od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.

Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Očkování psů

Obecní úřad ve spolupráci s veterinárním lékařem MVDr. Robertem Zbořilem zve majitele a chovatele psů na očkování psů, které v naší obci proběhne v sobotu 21. 11. 2020 v době od 8.00 - 10.00 hod. na obecním úřadě. Cena očkování proti vzteklině je 200 Kč, kombinace vztekliny s infekčními chorobami 400 Kč a dále můžete zakoupit prostředky na odčervení za 30 Kč/10 kg.

 

Svoz odpadu

Firma Respono a.s. Vyškov oznamuje občanům, že ve Státní svátek dne 17. listopadu 2020 bude probíhat svoz odpadu dle pravidelného svozového plánu.

Sběrné dvory však budou pro veřejnost uzavřeny.

 

Změna kontaktů

Oznamujeme občanům i zástupcům spolupracujících organizací, že na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29. října 2020 bylo zvoleno nové vedení obce Prusy-Boškůvky, a s tím se pojí i změna kontaktních údajů:

Alena Přibylíková - starostka obce, tel. 606 315 149, e-mail: starosta@prusy-boskuvky.cz

Bc. Marek Gerec - místostarosta obce, tel. 731 654 343, e-mail: mistostarosta@prusy-boskuvky.cz

 

Usnesení Vlády České republiky

Vláda České republiky vydala dne 30. října 2020 usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru do 20. listopadu 2020. Dále stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

Výpis z Usnesení zde.

 

Zrušení pravidelné zkoušky sirén

HZS JmK informuje, že na zasedání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu bylo rozhodnuto, že se dne 4. 11. 2020 ruší pravidelná zkouška sirén.

 

Usnesení Vlády České republiky

Vláda České republiky vydala usnesení o přijetí krizových opatření s účinností od 28. října 2020 od 6.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod. - usnesení v plném znění ZDE.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve čtvrtek 29. října od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.

Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Usnesení Vlády České republiky

Vláda České republiky vydala usnesení o přijetí krizových opatření s účinností od 22. října 2020 od 6.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod:

Omezení obchodu a služeb - celé znění ZDE

Orgány veřejné moci - celé znění ZDE

Zákaz volného pohybu osob - celé znění ZDE

 

 

Upozornění České pošty

Česká pošta v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržování Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro všechny občany, jakož i podmínek karantény stanovených pro jednotlivce. Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosím používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu.

V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem!

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává s účinností od 21. 10. 2020 Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Celé znění opatření ZDE.

 

Změna otevírací doby na poště

Upravená otevírací doba provozovny POŠTA MORAVSKÉ PRUSY ve dnech 20. – 23. října:

Den v týdnu

Standardní hodiny pro veřejnost

 Dočasné hodiny pro veřejnost

úterý

08:00-11.00, 15:00-16:00

 08:00-11.00

středa

08:00-11.00, 15:00-17:00

 13:00-17:00

čtvrtek

08:00-11.00, 15:00-16:00

 08.00-11:00

pátek

08:00-11.00, 15:00-16:00

 13:00-16:00

 

Odkalování

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují, že ve středu 21. října v době od 8.00 - 13.00 hod. bude v Moravských Prusích probíhat odkalování. Jedná se o pravidelné odkalování vodovodních úsad z vodovodního potrubí. Během prací bude docházet k poklesům tlaku, proto se nedoporučuje zapínat pračky, myčky apod.

 

Sběr elektroodpadu

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy provede v sobotu 17. října sběr elektroodpadu.
Prosíme všechny spoluobčany, aby nachystali elektroodpad před své domy už v pátek, protože svoz v obcích Moravské Prusy a Boškůvky bude probíhat v sobotu už od brzkých ranních hodin. Odevzdat můžete: lednice, mrazáky, pračky, sporáky, trouby, televize, monitory a drobné elektro jako fény mixery, počítače, vysavače, mikrovlnné trouby atd.
Pokud má doma někdo něco těžkého a nezvládl by to vytáhnout před svůj dům, tak si počkejte na hasiče až budou projíždět kolem. Rádi Vám s tím pomůžou. V  případě potřeby volejte na tel. číslo 722 939 545.

 

Možnost odložení platby daně

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Vše též na webu finanční správy.

 

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

V sobotu 17. října provede firma Respono, a.s. sběr a svoz nebezpečného odpadu.

Odevzdat můžete: baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, staré léky, zářivky a výbojky, pesticidy, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej.

 

Zákaz provozu v sálech kulturních domů

Vláda České republiky s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách, z toho důvodu platí ZÁKAZ provozu v sálech kulturních domů v Moravských Prusích i Boškůvkách.

 

Otevírací doba obecního úřadu od 12. října

Vláda České republiky s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Z toho důvodu bude ve výše uvedených dnech obecní úřad Prusy-Boškůvky otevřen:

Celé znění Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření najdete na úřední desce.

 

Dušičková vazba

Paní Magdalena Vlčková přijímá na adrese Moravské Prusy 210 objednávky na věnce a kytice ke dni památky zesnulých, a to do 15. října. Bližší informace Vám poskytne paní Vlčková na tel. 732 509 648

 

Oznámení ZOD Haná - vybírání krmné řepy

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích oznamuje, že od úterý 6. října do pátku 9. října vždy v době od 9.00 - 16.00 hod. a v sobotu 10. října v době od 9.00 - 12.00 hod. bude za příznivého počasí vydávat zaplacenou krmnou řepu.

 

Zrušení pravidelné zkoušky sirén

HZS JmK informuje, že na zasedání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu bylo rozhodnuto, že se dne 7. 10. 2020 ruší pravidelná zkouška sirén.

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Obci Prusy-Boškůvky najdete na webové stránce volby.cz.

 

Výsledky volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - I. kolo

Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy:

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky:

 

Nové číslo zpravodaje Občan

Oznamujeme občanům, že vyšlo nové číslo zpravodaje Občan 3/2020. Cena je 10 Kč/ks. Prodej probíhá v úředních dnech na obecním úřadě.

 

Nařízení mimořádného opatření KHS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala Nařízení mimořádného opatření - v PDF zde.

 

Vyhlášení nouzového stavu

Usnesením vlády České republiky došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důbodu ohrožení zdraví na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Sbírka zákonů ZDE.

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že budou v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad:

Do kontejnerů je možné odložit: koberce, linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výrobky z PVC, hračky, vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo v pytlích a další podobný materiál.

NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný odpad ani staré pneumatiky! 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v úterý 29. září od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.

Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR prezident ČR vyhlásil na dny:

Případné II. kolo proběhne:

 Ve volebním okrsku č. 1 - Moravské Prusy proběhnou volby v přízemí obecního úřadu (bývalá ordinace praktického lékaře) pro občany s trvalým pobytem v místní části Moravské Prusy a Zouvalka.

Ve volebním okrsku č. 2 Boškůvky proběhnou volby v sále Klubu občanů pro občany s trvalým pobytem v místní části Boškůvky.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Úřední obálka pro volby do Senátu je žlutá. Do obálky vloží volič ve volební místnosti pouze jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v I. kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat II. kolo, ve kterém kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z I. kola.

 

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny pro jejich konání:

Ve volebním okrsku č. 1 - Moravské Prusy proběhnou volby v přízemí obecního úřadu (bývalá ordinace praktického lékaře) pro občany s trvalým pobytem v místní části Moravské Prusy a Zouvalka.

Ve volebním okrsku č. 2 Boškůvky proběhnou volby v sále Klubu občanů pro občany s trvalým pobytem v místní části Boškůvky.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a zapsán ve stálém seznamu voličů. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je šedá. Do obálky vloží volič ve volební místnosti pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Volič vhodí jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Dále může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů, kterému z nich dává přednost (preferenční hlas).

 

Sbírka použitého oblečení a domácích potřeb

Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá sbírku veškerého oblečení, dále můžete odevzdat lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby, vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv, kabelky, batohy, nepoškozené hračky, plyšáky, menší elektrospotřebiče. Věci prosíme zabalené v pytlích a případné nádobí do krabic. Diakonie v současné době nepřijímá knihy.

Sbírka probíhá od 14. do 23. září v přízemí obecního úřadu v úřední dny pondělí a středa.

 

Rally Vyškov

V sobotu 12. září bude probíhat XXVIII. ročník automobilové soutěže Rally Vyškov, který pořádá Hanácký rally klub.   

Součástí soutěže je také rychlostní zkouška "Ivanovická brána", a z toho důvodu bude po celý den uzavřena hlavní silnice z Moravských Prus na Topolany, Vyškov a zpět. Objízdná trasa povede přes Boškůvky - Medlovice - Ivanovice na Hané - Vyškov. Využít taktéž můžete obslužnou komunikaci kolem větrolamu, sadu a rybníka na Zouvalku.

Upravený jízdní řád pro 12.9. najdete ZDE. Také jsou vyvěšené na všech autobusových zastávkách.

Bližší informace najdete na úřední desce.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává s účinností od 1. 9. 2020 Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, ve kterém se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků mimo jiné také v místnostech, ve kterých vykonávají svou činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností. Celé znění opatření ZDE.

 

Informace ZOD Haná Švábenice

ZOD Haná Švábenice oznamuje, že ve středu 26. srpna bude na farmě Moravské Prusy od 9.00 do 16.00 hod. přijímat platby za objednané brambory, krmnou řepu, pšenici a ječmen. Cena jednoho limitního áru brambor je 1 000 Kč; nadlimitního áru 1 400 Kč a cena za ar řepy je 750 Kč. Doprava z pole je 100 Kč za obrat. Cena pšenice je 600 Kč/q a cena ječmene 600 Kč/q.

Vyorávka brambor bude probíhat dle počasí od pondělí 31. srpna do čtvrtka 3. září vždy od 7.00 do 16.00 hod.

 

Ženatí x svobodným

TJ Sokol zve všechny sportovce i diváky na tradiční fotbalový zápas „ženatí x svobodným“, který proběhne v sobotu 22. srpna na hřišti v Moravských Prusích. Sraz je v 16.00 hod.

 

Nabídka pracovního místa - firma Respono

Firma Respono a.s. Vyškov hledá pracovníka na pracovní místo "dělník svozu odpadu". Bližší informace najdete zde: Respono a.s.

 

Balíková sláma

ZOD Haná Švábenice oznamuje, že ve čtvrtek 6. srpna bude na farmě v Moravských Prusích v době od 14.00 - 16.00 hod. přijímat objednávky na balíkovou slámu. Cena jednoho balíku je 15 Kč.

 

Změna kontaktu

Pošta Moravské Prusy oznamuje občanům změnu telefonního čísla: 954 268 327.

 

Dovolená na OÚ

Oznamujeme občanům, že ve dnech 20. 7. - 31. 7. 2020 bude na obecním úřadě z důvodu dovolené zavřeno.

 

Dovolená - MUDr. Deutsch

MUDr. Petr Deutsch z Ivanovic na Hané oznamuje občanům, že ve dnech 13. 7. – 24. 7. 2020 z důvodu dovolené neordinuje.

 

Brigáda - roznos letáků

Společnost kaufland hledá brigádníka na roznos letáků v naší obci s nástupem ihned. Odměna je 263 Kč za jeden roznos. Bližší informace získáte u paní Horňákové na tel. čísle 774 707 145.

 

Dovolená - knihovna Moravské Prusy

Oznamujeme občanům, že ve dnech 7.7. ; 14.7. ; 21.7. a 28.7. bude v knihovně Moravské Prusy z důvodu dovolené ZAVŘENO.

 

Nové číslo zpravodaje Občan

Oznamujeme občanům, že vyšlo nové číslo zpravodaje Občan 2/2020. Cena je 10 Kč/ks a k prodeji je v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech.

 

Upozornění občanům Boškůvek

Již několik dní oznamuje občanům Boškůvek cedule na obecní studni, že voda ze studny NENÍ PITNÁ. Z důvodu prudkých dešťů v posledních týdnech byly totiž do obecní studny splaveny nečistoty.

Dnes - pátek 26.6. oznamujeme občanům, že po dnešní ranní bouřce už není voda ze studny vůbec použitelná. Ve studni je bláto a momentálně se voda nedá využít ani jako užitková. Obec samozřejmě řeší vyčištění studny, ale vzhledem k tomu, že žádná specializovaná firma není schopna to zajistit obratem, obec dočasně zajistila občanům přístup k pitné vodě prostřednictvím společnosti VaK Vyškov, která dnes namontuje ventil na hydrant u autobusové zastávky.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v pondělí 29. a úterý 30. června 2020 budou prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, kteří nebudou v tyto dny doma a nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili ho na viditelné místo.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v pondělí 29. června od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích.

Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Sportovní dětský den

TJ Sokol Moravské Prusy zve všechny děti na tradiční dětský den plný sportovních disciplín, který proběhne v sobotu 27. června od 15.00 hod. v areálu TJ Sokol - hřiště v Moravských Prusích. Těšit se můžete na sportovní disciplíny, střelbu ze vzduchovky, ukázky hasičů a policie a po sportovním výkonu také doplnění kalorií při opékání špekáčků. Večer potom proběhne diskotéka a za příznivého počasí stezka odvahy. Zájemci mohou na hřišti spát ve stanech (podmínkou je vlastní stan a dozor rodičů).

 

Úhrada poplatků

Připomínáme občanům, kteří hradili poplatek za svoz odpadu POLOLETNĚ, že jeho druhá část musí být dle vyhlášky uhrazena do konce června. Termín 30. 6. se vztahuje také pro úhradu poplatku za psa a stočného.

 

Odkalování

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují, že ve čtvrtek 4. června v době od 8.00 - 13.00 hod. bude v Moravských Prusích probíhat odkalování. Jedná se o pravidelné odkalování vodovodních úsad z vodovodního potrubí. Během prací bude docházet k poklesům tlaku, proto se nedoporučuje zapínat pračky, myčky apod.

 

Sbírka použitého oblečení a domácích potřeb

Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá sbírku veškerého oblečení, dále můžete odevzdat lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby, vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv, kabelky, batohy, nepoškozené hračky, plyšáky, menší elektrospotřebiče. Věci prosíme zabalené v pytlích a případné nádobí do krabic. Diakonie v současné době NEPŘIJÍMÁ knihy.

Sbírka probíhá ve dnech 1. - 10. června v přízemí obecního úřadu vždy v úřední dny pondělí a středa.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 20. května od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Sběr železa a elektroodpadu

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy provede v sobotu 16. května sběr železného šrotu a elektroodpadu.
Prosíme všechny spoluobčany, aby nachystali svůj železný šrot a elektroodpad jako např. lednice, mrazáky, pračky, sporáky, trouby, televize, monitory a drobné elektro jako fény mixery, počítače, vysavače, mikrovlnné trouby atd. před své domy už v pátek 15.5., protože svoz v obcích Moravské Prusy a Boškůvky bude probíhat v sobotu už od ranních 7 hodin.
Pokud má doma někdo něco těžkého a nezvládl by to vytáhnout před svůj dům, tak si počkejte na hasiče až budou projíždět kolem. Rádi Vám s tím pomůžou. V  případě potřeby volejte na tel. číslo 722 939 545.

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že budou v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad:

Do kontejnerů je možné odložit: koberce, linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výrobky z PVC, hračky, vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo v pytlích a další podobný materiál.

NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný odpad ani staré pneumatiky! 

 

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu

V sobotu 16. května provede firma Respono, a.s. sběr a svoz nebezpečného odpadu.

Odevzdat můžete: baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, staré léky, zářivky a výbojky, pesticidy, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej.

 

Prodej stromků k jarní výsadbě

Do naší obce přijede firma JUKKA, která bude v Moravských Prusích před obecním úřadem v pondělí 11. května v době od 11.30 - 12.00 hod. prodávat následující stromky k jarní výsadbě: jabloně, hrušně, meruňky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, durancie, třešně, višně, sloupovité odrůdy jabloní, oskeruše, jeřáb, jedlé kaštany, roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, maliny žluté, stolní vinnou révu, kanadské borůvky, kiwi, růže, javory červenolisté, rododendrony, azalky, magnolie, dřín jedlý odrůdový a jiné.

Všechny sazenice jsou skladovány v řízené chladírně. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

 

Osvobození naší obce

Dnes 29. dubna si připomínáme výročí osvobození naší obce a zároveň 75 let od ukončení II. světové války:
"V průběhu urputných bojů se 29. dubna Rudá armáda postupně probila k Vyškovu. Toho dne ráno byly definitivně osvobozeny Drnovice, kam bylo dva dny předtím fašisty přivezeno několik dělostřeleckých baterií, jež byly rozmístěny na přístupových cestách k Lulči a Rostěnicím, odkud Němci očekávali hlavní nápor Sovětské armády. Ta je však překvapila příchodem od Račic a Pístovic, kam byla přivedena místními občany přes les z Olšan. Zásluhou 9. mechanizovaného tankového sboru byly toho dne osvobozeny Dědice, 2. tankový mechanizovaný sbor postupně osvobodil téhož dne Moravské Prusy, odpoledne Medlovice a k večeru Ivanovice, kde bylo po skončení bojů dočasně pohřbeno 86 sovětských vojáků a šest příslušníků rumunských jednotek. " Úryvek z knihy Od okupace k vítězství - Vyškovsko 1939-1945

 

Místní poplatky

Připomínáme občanům, že 30. dubna uplyne termín pro úhradu místního poplatku za svoz odpadu.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je termín pro úhradu alespoň I. části poplatku stanoven na 31. března. Z důvodu koronavirové epidemie byl v letošním roce termín posunutý na 30. dubna.

 

Knihovna Moravské Prusy

Oznamujeme čtenářům, že místní knihovna v Moravských Prusích bude otevřena od úterý 5. května v běžné otevírací době, tzn. 14.00 - 17.00 hod. Vstup do prostor knihovny je podmíněn ochranou úst a nosu.

 

Zrušení mimořádných opatření

Zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu maloobchodního prodeje ze dne 17. 04. 2020 v PDF zde.

Zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k volnému pohybu osob na území ČR ze dne 15. 04. 2020 a 17. 04. 2020 v PDF zde.

 

Úřední hodiny obecního úřadu od 20. 4. 2020

Na základě vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna (v celém znění PDF zde) obnoví s účinností od pondělí 20. dubna 2020 orgány veřejné moci své úřední hodiny v plném rozsahu. Úřady obnoví svou činnost za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků:

Jak z uvedeného dokumentu vyplývá, nadále však platí upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Úřední hodiny na obecním úřadě v Moravských Prusích od 20.4.2020:

pondělí: 8 - 12.00 hod.   13 - 17.00 hod.

středa:   8 - 12.00 hod.   13 - 17.00 hod.

 

Zrušené jarní akce

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a platnosti zákazu scházení se osob, byly zrušeny tyto jarní akce:

 

Hody 2020

Oznamujeme občanům, že vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v České republice a platnosti zákazu scházení se, NEPROBĚHNOU v naší obci letos Hody sv. Jiří, které byly plánované na víkend 24. - 26. dubna 2020.

 

Konkurzní řízení

Rada obce Prusy-Boškůvky vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov, IČO 70984891. Bližší informace najdete na úřední desce obce.

 

Mimořádná opatření MZ

Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků s výjimkami - PDF zde - s účinností od 09. 04. 2020.

Mimořádné opatření MZ - zákaz volného pohybu s výjimkami - PDF zde - s účinností od 11. 04. 2020.

Mimořádné opatření MZ - nařízení správním úřadům - PDF zde - s účinností od 11. 04. 2020. 

 

Zrušení jarního svozu odpadů

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v zemi a s tím spojeným zákazem shlukování osob pozastavila firma Respono, a.s. jarní svozy odpadů prostřednictvím kontejnerů na velkoobjemový odpad, elekroodpad a nebezpečný odpad.

Ze stejného důvodu neproběhne ani plánovaný sběr železa, který měli provádět místní hasiči.

O náhradních termínech Vás budeme informovat, až se situace v ČR ustálí a represivní opatření budou ukončena. Děkujeme za pochopení.

 

Školní jídelna

Školní jídelna plánuje zahájení provozu pro zaměstnance a cizí strávníky od pondělí 20.4.2020. Jídelníček je vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách ZŠ. Cena oběda je 61,-Kč. Doba pro vyzvedávání je stanovena od 10,50 - 11,15 hod. V případě zájmu o tuto službu je nutné se nahlásit do tohoto čtvrtka 9. 4. 2020, a to vhozením lístku se jménem a dny, kdy chcete oběd odebírat do schránky na dveřích školy či telefonicky na čísle 723 530 391, případně na e-mail: zsprusy@seznam.cz

 

Mimořádná opatření MZ od 7.4.2020

S účinností od 7. dubna od 0.00 hod. vydalo  Ministerstvo zdravotnictví tato Mimořádná opatření:

Mimořádné opatření MZ - volný pohyb osob - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - omezení maloobchodního prodeje - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - kontaktní místa Czech POINT - PDF zde.

 

Nakládání s domovními odpady v době epidemie

V současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. Děkujeme Vám!

Podrobné informace k nakládání s odpady - PDF zde.

 

Čištění a dezinfekce oděvů

Prádelna a čistírna Manela nabízí možnost objednání čištění a dezinfekce oděvů na internetových stránkách www.manela.cz nebo na tel. čísle 774 330 184.

Svoz oděvů nabízí ZDARMA.

Provozovna ve Vyškově je otevřena jen v pondělí a ve středu a to v čase 9:00-11:00 a 13:00-15:00 hodin.

 

Omezení úředních hodin na OÚ

Oznamujeme občanům, že Ministerstvo zdravotnictví od 1. dubna 2020 prodloužilo Mimořádné opatření platné od 16.3.2020, kterým ukládá orgánům veřejné moci omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin v daném dni, a to až do 11. dubna 2020 (viz příspěvek níže "Prodloužení Mimořádných opatření...").
Z toho důvodu pokračují na obecním úřadě v Moravských Prusích mimořádné úřední hodiny pro veřejnost v těchto časech:

Telefonický ani písemný kontakt omezený není. V případě potřeby proto kontaktujte obecní úřad nejlépe telefonicky na tel. 517 361 125 nebo 724 186 362, či e-mailem: obec. prusy.boskuvky@seznam.cz. Děkujeme za pochopení.

 

Prodloužení Mimořádných opatření od 1. dubna 2020

S účinností od 1. dubna od 6.00 hod. do dne 11. dubna do 6.00 hod. byla prodloužena Ministerstvem zdravotnictví tato Mimořádná opatření:

Mimořádné opatření MZ - prodloužení zákazu volného pohybu - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - prodloužení omezení činnosti OVM a SO - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - omezení maloobchodního prodeje - PDF zde.

 

Změna v nošení ochranných prostředků dýchacích cest

S účinností od 31. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku z nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) pro děti do 2 let věku a také řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Celé znění Mimořádného opatření v PDF zde.

 

Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 1. dubna 2020

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem.

O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba.

 

Nové číslo zpravodaje Občan

Oznamujeme občanům, že vyšlo nové číslo zpravodaje Občan 1/2020. Cena pro letošní rok zůstává 10 Kč/ks. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad telefonicky 724 186 362 nebo e-mailem: obec.prusy.boskuvky@seznam.cz

 

Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví

Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění Mimořádného opatření MZ v PDF zde.

 

Omezení úředních hodin na OÚ

Oznamujeme občanům, že Ministerstvo zdravotnictví v pondělí 23.3.2020 prodloužilo Mimořádné opatření platné od 16.3.2020, kterým ukládá orgánům veřejné moci omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin v daném dni, a to až do 1. dubna 2020 (viz příspěvek níže).
Z toho důvodu pokračují na obecním úřadě v Moravských Prusích mimořádné úřední hodiny pro veřejnost v těchto časech:

Telefonický ani písemný kontakt omezený není. V případě potřeby proto kontaktujte obecní úřad nejlépe telefonicky na tel. 517 361 125 nebo 724 186 362, či e-mailem: obec. prusy.boskuvky@seznam.cz. Děkujeme za pochopení.

 

Mimořádná opatření s účinností od 24. 3. 2020

Mimořádné opatření MZ - prodloužení zákazu volného pohybu - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - omezení maloobchodního prodeje - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - prodloužení omezení činnosti OVM a SO - PDF zde.

Mimořádné opatření MZ - vyčlenění prodejní doby pro seniory - PDF zde.

 

Změna otevírací doby na poště od pondělí 23.3.2020

S ohledem na změnu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března přistoupila Česká pošta, s.p. opět ke změně otevírací doby na poštách. Pošta v Moravských Prusích bude od pondělí 23.3.2020 otevřena:

V době od 8.00-9.00 hod. je na poště zákaz všech osob do 65 let věku. Tento čas je vyhrazený pro seniory nad 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P.

Dále žádáme občany, aby na poštu chodili jednotlivě a dovnitř vstupovali pouze s ochranou úst a nosu. 

 

Změna otevírací doby na poště od 19.3.2020

S ohledem na vládní nařízení přistoupila Česká pošta, s.p. dočasně ke změně otevírací doby na poštách, která se dotkla i naší pošty. Pošta v Moravských Prusích bude otevřena v dopoledních hodinách denně v době od 8-12 hod. Odpoledne bude pouze ve středu, a to v dobře od 15-16 hod. Žádáme občany, aby na poštu chodili jednotlivě a dovnitř vstupovali pouze s ochranou úst a nosu.  

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 20. 3. 2020

S účinností od 20. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové nařízení - mimořádné opatření: všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 - 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Žádáme občany, aby tato nařízení ve svém zájmu dodržovali.

 

Napojení nemovitostí na novou kanalizaci

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a současnou situací, oznamujeme občanům, že Rada obce na svém zasedání dne 18. 03. 2020 rozhodla Usnesením 33/4/2020 o prodloužení termínu napojení na novou kanalizaci, a to až do 30. 06. 2020 (původní termín byl 31. 03. 2020).

 

Kontrola známek na popelnicích

S ohledem na současnou situaci oznamujeme občanům, že firma Respono, a.s. Vyškov nebude v současné době kontrolovat platnost známek na popelnicích. Známky z roku 2019 můžete využívat až do 30. 6. 2020. Kontrola nových známek 2020 bude probíhat až  od 01. 07. 2020.

 

Konkurzní řízení

Rada obce Prusy-Boškůvky vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov, IČO 70984891. Bližší informace najdete na úřední desce obce.

 

Vládní nařízení ze dne 18. 3. 2020

Dnes, tj. 18. 3. 2020 vydala vláda ČR nová nařízení/rozhodnutí. S účinností od dnešní půlnoci rozhodla o povinnosti všech osob nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti, tzn. že platí zákaz vycházení bez této ochrany. Dalším nařízením vlády je rozhodnutí, že od zítřejšího dne bude v době od 10.00 - 12.00 hod. vyhrazen čas pro nákup seniorů ve věku od 65 let. V této době nemohou maloobchody navštěvovat občané jiné věkové kategorie.

Žádáme občany, aby tato nařízení ve svém zájmu dodržovali.

 

Celostátní linka ke koronaviru

Byla zřízena nová BEZPLATNÁ celostátní linka ke koronaviru 1212.

Linky 155 a 112 by lidé měli používat pouze v případě ohrožení zdraví a života.

 

Zapisování elektřiny

Společnost E.ON oznamuje občanům, že bude provádět odečty stavů elektroměrů:

Žádáme tímto občany, aby umožnili pracovnici načíst stav elektroměru. V případě, že nebudete doma, domluvte se na postupu telefonicky s p. Bébarovou (již není možné nechávat lístky za oknem). Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že budou odečítány i stavy elektroměrů jiných energetických společností.

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Marcelu Bébarovou na tel. č. 774 081 775.

 

Informace z naší obce k současné situaci

V návaznosti na situaci epidemie koronaviru v celé ČR a v souladu s nařízením vlády, musela i naše obec přijmout mnohá opatření. Vláda ČR rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Veškerá omezení vyšla ve Sbírce zákonů – částka 35 ze dne 15. března 2020.

Obecní úřad Prusy-Boškůvky prozatím zůstává na základě rozhodnutí vlády pro veřejnost otevřen, a to: v pondělí v době od 8.00 – 11.00 hod. a ve středu v době od 14.00 – 17.00 hod. Žádáme občany, aby omezili návštěvu obecního úřadu jen na nezbytně nutné případy. Termíny pro úhradu poplatků jsou posuny prozatím do 30. dubna 2020, takže prosíme občany, kteří zatím nemají poplatky uhrazené, aby jejich platbu odsunuli až na druhou část dubna.

Základní škola je od 11. 3. 2020 z rozhodnutí Vlády ČR až do odvolání uzavřena. Rodiče si mohou nechat od ředitelky ZŠ potvrdit „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení“.
Pokud potřebujete uvedenou žádost potvrdit, kontaktujte paní ředitelku: zsprusy@seznam.cz

Mateřská škola je od 17. 3. 2020 z rozhodnutí zřizovatele až do odvolání uzavřena. V pondělí 16. 3. 2020 by měla vláda schvalovat ošetřovné i pro rodiče dětí z MŠ, takže žádost bude taktéž k vyzvednutí u ředitelky – viz příspěvek výše.

Školní jídelna je od úterý 17. 3. 2020 uzavřena. Všichni cizí strávníci o této skutečnosti již byli informováni telefonicky a bylo jim nabídnuto náhradní řešení.

Obecní knihovna je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.

Kulturní domy v Moravských Prusích i Boškůvkách jsou od 16. 3. 2020 zavřené pro jakékoliv veřejné i soukromé akce.

Venkovní dětská hřiště – výjimku z vládního zákazu volného pohybu osob sice tvoří „pobyt v přírodě nebo parcích“, nicméně v zájmu zdraví všech dětí i občanů doporučujeme, abyste se ve větším počtu na hřištích nescházeli.

Děkujeme za pochopení.

Prozatím je stále do obce zajištěn dovoz obědů pro seniory z restaurace ve Švábenicích. Po dohodě s majiteli je možné ještě přijmout další zájemce o obědy.

OÚ se ozvali dobrovolníci, kteří jsou ochotni zajistit drobné nákupy, vyzvedávání léků či ušití roušek zejména pro starší spoluobčany či zdravotně indisponované. V případě potřeby se obraťte telefonicky na obecní úřad:

Kancelář OÚ: 517 361 125

Starosta obce: 724 186 362

Místostarosta obce: 737 942 490

 

Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR:

Aktuální informace - koronavirus COVID-19

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 10. 03. 2020 - PDF zde.

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních, vyšších odborných škol od 11. 03. 2020 - PDF zde.

Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí - PDF zde.

Mimořádné opatření - karanténa pro všechny osoby s přechodným a trvalým pobytem v ČR po návratu z Itálie - PDF zde.

Mimořádné opatření - karanténa pro občany ČR po návratu z Itálie - PDF zde.

Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem PDF zde.

Hygiena rukou - leták zde.

Respirační doporučení - leták zde.

Leták s kontakty v rámci Jihomoravského kraje zde.

Integrovaný dopravní systém JMK - informace zde.

 

Zápis dětí do mateřské školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 13. května 2020 v době od 9.00 do 12.00 hod.

Žádost o přijetí si rodiče vyzvednou v období 20.4. - 30.4.2020 u vedoucí učitelky MŠ paní Věry Kandorfové.

K zápisu s sebou si prosím vezměte: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.

 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka základní školy Moravské Prusy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2020 v době od 15.30 do 18.00 hod. v budově základní školy Moravské Prusy. S sebou si prosím vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Sbírka použitého oblečení a domácích potřeb

Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá sbírku veškerého oblečení, dále můžete odevzdat lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby, vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv, kabelky, batohy, nepoškozené hračky, plyšáky, menší elektrospotřebiče. Věci prosíme zabalené v pytlích a případné nádobí do krabic. Diakonie v současné době nepřijímá knihy.

Sbírka probíhá od 2. do 20. března v přízemí obecního úřadu v úřední dny pondělí a středa.

 

Výroční schůze TJ Sokol

TJ Sokol zve své členy na výroční schůzi, která proběhne v pátek 6. března od 19.00 hod. v sále kulturního domu.

 

Kominictví Vašina

Kominictví Vašina oznamuje občanům, že bude o víkendu 15. a 16. února v naší obci provádět kontroly a čištění komínů na plyn a tuhá paliva, včetně vystavení technických zpráv. K objednání či získání bližších informací mohou občané využít telefonní číslo: 730 655 436.

 

Místní poplatky v roce 2020

Místní poplatky za svoz odpadu a psy na základě obecně závazných vyhlášek budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 17. února 2020 vždy v úředních dnech a hodinách. Výše místních poplatků zůstává pro rok 2020 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

V Boškůvkách budeme poplatky vybírat ve čtvrtek 20. února 2020 v Klubu občanů v době od 10.00 - 10.30 hod.

Upozorňujeme, že poplatky za svoz odpadu musí být uhrazeny do konce března.

 

Označení domů, schránek

V současné době chodí v naší obci nové poštovní doručovatelky, které obec ani občany neznají. Z toho důvodu žádáme občany, aby viditelně označili své domy číslem popisným, příp. schránku jménem. Pokud nemáte na domě číslo popisné, stačí napsat číslo na lístek za okno. Děkujeme.

 

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy srdečně zve všechny příznivce dobré zábavy na tradiční HASIČSKÝ PLES v pátek 7. února od 20:00 hod. v sále Kulturního domu Moravské Prusy. K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela KOZLAŇÁCI. Můžete se těšit na bohatou tombolu a mnoho zábavy. Vstupné 80 Kč.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 5. února od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání najdete na úřední desce. 

 

Krojované Hody 2020

Zveme všechny občany se zájmem o aktivní účast na letošních krojovaných hodech v naší obci na informační schůzku, která proběhne v neděli 2. února od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu (1. patro).

 

Dětský karneval

Mateřské centrum Prušánek zve všechny děti na každoroční dětský karneval, který probě