Aktuální (platné) vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů PDF ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDF ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného PDF ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 pro spalování suchých rostlin PDF ke stažení

 

Provozní řády:

Provozní řád dětského hřiště PDF ke stažení

 

Starší (dnes již neplatné) vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  PDF ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  PDF ke stažení