Rada obce

Zastupitelstvo

Finanční výbor

Kontrolní výbor