Od 1. 1. 2009 je na obecním úřadě v Moravských Prusích  občanům k dispozici tzv. Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, kontaktní místo veřejné správy, které umožňuje získat na počkání výpisy z několika registrů. Cílem projektu je zjednodušit občanům úkony, které musí vykonávat vůči státu a usnadnit široké veřejnosti komunikaci se státní správou.

Nejčastěji žádané jsou výpisy z rejstříku trestů a výpisy z katastru nemovitostí. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

 

 Pro vystavení dokumentů je nutné, aby žadatel znal:

 

Ověřené výstupy jsou vydávány na počkání po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a cenou. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něj činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

 

Ceník výpisů:

Obchodní rejstřík: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku.

Katastr nemovitostí: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku (výstupy mapových listů zatím možné nejsou).


Rejstřík trestů: 100,- Kč za celý výpis.

Živnostenský rejstřík: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku.

Centrální registr řidičů: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku.

Autovraky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku.

Insolvenční řízení: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku.

 

Od 1.1. 2009 lze získat Výpis bodového hodnocení řidiče, který umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem číslo 480/2008 Sb. O výpis může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky těchto organizací.

 

Od 1.7.2009 lze  také provádět na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT činnosti v rámci informačního systému datových schránek:

  

Další informace o projektu na jeho domovské stránce www.czechpoint.cz.