Knihovna je organizační složkou Obce Prusy-Boškůvky, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Vymezení účelu zřízení: místní knihovna je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Evidence knihovny na Ministerstvu kultury dne 16.1.2003 ; evidenční číslo knihovny: 3954/2003

 

Zřizovatel:

Obec Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40

682 01 Vyškov

IČO: 00292222, DIČ: CZ00292222

 

Knihovnice:

Bedřiška Večerková

 

Kontakt:

Přímý e-mail do knihovny:   knihovna.prusy@seznam.cz

 

Telefon na obecní úřad: 517 361 125

 

Výpůjční doba od 01. 10. 2017:

úterý 14.00 - 17.00 hod. 

 

Poplatky:

 

Místní knihovna v Moravských Prusích se nachází v prostorách kulturního domu. Na návštěvníky zde čeká jak oddělení pro dospělé, tak pro malé čtenáře. Své místo zde mají knížky klasických autorů, ale i spousta novinek, které jsou pravidelně doplňovány. Abychom uspokojili zájmy mladých i těch dříve narozených, milovníků červené knihovny, stejně jako těch, co milují napětí, doplňujeme naši nabídku o knihy zapůjčené z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Tak si v naší knihovně můžete najít i Vy svůj "šálek kávy". Po osobní domluvě je možné z KKD Vyškov zapůjčit konkrétní tituly na přání zákazníka.

Naše knihovna mimo výpůjční službu a posezení u knížek či stolních her nabízí také různé aktivity pro děti i dospělé. V rámci Týdne knihoven a Března - měsíce knihy a internetu pořádáme pravidelně besedy s dětmi z mateřské a základní školy. Nejoblíbenější akcí pro děti zůstává tradiční Noc s Andersenem, při které mají děti možnost strávit noc v knihovně, zahrát si spoustu her, najít poklad a nechat si zdát o pohádkovém světě přímo uprostřed knížek.

Pokud jste i Vy vášnivý čtenář, přijďte se podívat do naší knihovny.

Srdečně zve Vaše knihovnice.