Co se děje nebo chystá v nejbližší době - rok 2009

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška,

a v novém roce především zdraví, štěstí a pohodu. 

Obecní úřad Prusy - Boškůvky

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

 V pondělí 21.12.2009 se koná letošní poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce od 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zastupitelstva najdete na  úřední desce.

 

Akce konané na území Ivanovické brány v prosinci 2009

PDF ke stažení zde

 

Kominík

Všem, kteří si na obecním úřadě objednali služby kominíka, oznamujeme, že kominík bude v obci chodit  dne 11. prosince.

 

Perníčky do dražby

I v letošním roce bychom chtěli poprosit všechny maminky, babičky, tetičky, zkrátka kohokoliv, kdo má chuť se zapojit do výroby perníčků, které pak na vánoční besídce vydražíme a výtěžek využijeme na nákup pomůcek a hraček pro děti z místní MŠ a ZŠ. Upečené laskominy prosím předejte do MŠ či ZŠ během příštího týdne či přineste na samotnou besídku. Děkujeme Vám za Vaši ochotu !

 

Modernizace chovu prasat na farmě v Moravských Prusích

Na úřední desce byl vyvěšen závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu JmK, Odboru životního prostředí o posuzování vlivů na životní prostředí k "Modernizaci Chovu prasat na farmě Moravské Prusy".

 

Pozvánka:

 

Termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání Prusy-Boškůvky

ČT  1 - červen 2011

ČT 2 - listopad 2009

TV NOVA - červen 2011

TV PRIMA - červen 2011

Všechny termíny vycházejí z Technického plánu přechodu, podle kterého se vypínají analogové a zapínají digitální vysílače. Uvedené termíny je nutné brát jako orientační, protože v praxi často dochází k překryvu vysílačů. Oficiální informační web o přechodu na digitální televizní vysílání http://www.digitalne.tv  

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oznamujeme občanům Moravských Prus i Boškůvek, že v pátek 4. prosince bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci v době od 7.30 hod. - 15.30 hod.

 

18.11.2009 - objednávka kominíka

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o služby kominíka, aby se co nejdříve osobně přihlásili v kanceláři obecního úřadu, příp. telefonicky nebo emailem. Termín, kdy bude kominík chodit po obci, vyhlásíme rozhlasem a uvedeme na webových stránkách obce.

 

Oznámení

Oznamujeme občanům, že v  úterý 17.11.2009  firma Respono, a.s. provede pravidelný svoz odpadu i přesto, že se jedná o státní svátek.

 

Vítání občánků

V neděli 15. listopadu proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu od 14.00 hodin slavnostní vítání občánků s vystoupením dětí ze základní a mateřské školy pod vedením p.uč. Aleny Štěrbové.

 

Reportáž regionální televize RTA Jižní Morava

V internetové televizi RTA můžete shlédnout reportáž o výstavbě vepřínu v Moravských Prusích, kterou zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 19.10.2009 zamítlo.

 

Podzimní svoz odpadu

Velkoobjemový odpad:

Kontejner na velkoobjemový odpad bude v Moravských Prusích i v Boškůvkách přistaven ve čtvrtek 22. října 2009. Odvoz kontejnerů bude v pondělí 26. října 2009.

Do kontejneru je možné odložit: koberce, linolea, podlahoviny PVC, křesla, pohovky, gauče, hračky, vyřazená umyvadla, záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků a další podobný materiál.
Neodkládejte pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad!!!

Speciální kontejner na pneumatiky bude objednán zvlášť. O termínu přistavení tohoto kontejneru budete včas informováni.

Nebezpečný odpad a elektroodpad:

Svoz provede firma Respono osobním převzetím - bližší informace dodala svozová firma formou letáku do každého domu. Svoz proběhne v sobotu 24. října 2009 v Boškůvkách v době od 10.00 - 10.30 hod. a v Moravských Prusích v době od 11.00 - 11.30 hod.

Sběr železa:

Provede SDH - 3. října 2009

 

Připomínáme občanům, že stále platí možnost odkládat použité baterie do krabice a menší elektro do kontejneru umístěné v budově školy (hned za vchodovými dveřmi) a dále je možné odkládat papír do garáže naproti pohostinství Adélka.  Škola za baterie, elektro i papír získává body v rámci "Recyklohraní", za které si potom může vybrat ceny a školní pomůcky. S Vaší pomocí se již ZŠ podařilo získat za nasbírané body  CD přehrávač, volejbalový a fotbalový míč. Všem, kteří třídí odpad a přispívají tak k získávání dalších bodíků naší ZŠ moc děkujeme!!!

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, které se bude konat v pondělí 19.10.2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích. Hlavním a jediným bodem tohoto mimořádně svolaného veřejného zasedání je vyjádření obce k "Modernizaci chovu prasat na farmě Moravské Prusy".

  

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, které se bude konat v úterý 29.9.2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích. Program zastupitelstva je vyvěšen na úřední desce nebo na elektronické úřední desce - Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce - Obsah vyvěšení.

 

Změna výpůjční doby v knihovně Moravské Prusy!!!

Od 21.9.2009 dochází ke změně vypůjční doby v místní knihovně - info zde.

 

Český rozhlas Brno

Naše obec byla vybrána Českým rozhlasem Brno pro projekt s názvem "Moravská rodina", kde jsou posluchačům představovány obce jihomoravského a zlínského kraje. Ve vysílání se objevují informace o místopisu, historii a zajímavostech obce, starých řemeslech a zvycích, vystupují děti ze základní a mateřské školy, občané mohou zahrát na nějaký hudební nástroj, zazpívat či dodat zajímavý recept.

Obec Prusy-Boškůvky bude ve vysílání Českého rozhlasu Brno dne 12.října 2009.

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v celých obcích Moravské Prusy  i Boškůvky ve středu dne 23. září 2009 v době od 7.30 - 15.00 hod.

 

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Moravské Prusy dne 18. září 2009 v době     od 7.30 - 15.00 hod. Z tohoto důvodu bude 18. září uzavřena místní pošta.

 

 

XVIII. Admiral rally Vyškov

Hanácký rally klub v AČR Vyškov pořádá ve dnech 3.-5. září 2009 Mistrovství ČR ve sprintrally, K4 Pohár ČR v rally. Ve dnech 3.9. od 15.00 do 19.00 hod a 4.9. od 7.30 - 15.00 hod budou probíhat seznamovací jízdy posádek, které mohou být prováděny jen se sériovými vozidly označenými tabulkou pořadatele a startovním číslem. Posádky musí plně respektovat dopravní předpisy pro jízdu na veřejných komunikacích.

5.9.2009 proběhne vlastní soutěž, kdy budou tratě rychlostních zkoušek pro běžný provoz uzavřeny v době od 7.30  - 17.30 hod. V den konání rally prosíme o omezení pohybu domácích zvířat po veřejných komunikacích a hlavně zvýšení dozoru nad dětmi. V zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti účastníků rally je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a orgánů Policie ČR!

Upozorňujeme na změnu v jízdním řádu autobusů pro tento den!

 

Pozvánka na volejbalové odpoledne

TJ Sokol zve všechny příznivce sportu na volejbalové odpoledne v sobotu 22.8.2009 od 17.00 hod. na hřišti v Moravských Prusích. Sraz účastníků, kteří chtějí trošku protáhnout svá těla, je v 16.45 hod. na hřišti.

 

Dostali jsme dotace :-)

Naší obci byla 6. srpna připsána na účet dotace z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu a státního rozpočtu - Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu upgrade pracoviště Czech POINT v celkové výši 58.259,- Kč. Tato částka bude použita na nákup monitoru pro klienty, nákup nové tiskárny a také čtečky čárových kódů.

Další dotace byla obci poslána na účet dne 11. srpna. Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 152.000,- Kč na opravy místních komunikací. Opravy se týkají místních komunikací v části obce Zákopčí a v úseku od bývalé pekárny, kolem mlékárny, Račanských, Peckových až po Kydalovi. Opravy proběhnou ve dnech 13. - 21. srpna 2009.

 

Sbírka pro lidi postižené povodněmi ukončena!

17.8.2009 byla na obecním úřadě otevřena kasička veřejné sbírky na pomoc lidem postiženým povodněmi za účasti zástupců Charity a obecního úřadu. V naší obci bylo vybráno celkem 5.952,- Kč.

Všem, kteří do kasičky přispěli, děkujeme!

 

Koordinátor obce

V naší obci proběhlo v měsíci červnu dotazování a zjišťování údajů, na základě kterého byla obec Prusy-Boškůvky vybrána jako kandidát spolupráce v mezinárodním projektu ESF "Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích". V tomto projektu bude vybrán tzv. koordinátor obce, který se bude zabývat zapojením lidí do života obce, navrhovat a řídit projekty, spolupracovat se školou a organizovat kulturní i jiné akce v obci. Koordinátor absolvuje kurz formou 10 dvoudenních bloků v Borech v období říjen 2009 - březen 2010. Absolventi kurzu obdrží certifikát o rekvalifikaci. Vedle účasti na kurzu čeká kandidáty vypracování několika samostatných prací, absolvování e-learningového kurzu a závěrečná práce.

Zájemci o práci koordinátora se mohou hlásit do 21.8.2009 v kanceláři obecního úřadu v Moravských Prusích, kde získají podrobnější informace. Podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou a znalost práce na PC.

 

Projekt "Senioři sobě v Jihomoravském kraji"

Jihomoravský kraj bude ve druhé polovině roku 2009 realizovat projekt "Senioři sobě v Jihomoravském kraji". Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech a posilování jejich bezpečí. Základním principem je využití aktivních a spolehlivých seniorů - "kurýrů prevence" k oslovování vrstevníků ve svém okolí, kteří žijí osamoceně, málo vycházejí z domu, mají zdravotní problémy apod. a snadno se tak mohou stát obětí trestného činu. Kurýři prevence budou na své vrstevníky působit formou osvěty. K této činnosti budou proškoleni, dostanou potřebné materiály a získají finanční odměnu.

Zájemci o práci kurýra prevence se mohou hlásit do 14.8.2009 v kanceláři obecního úřadu v Moravských Prusích.

 

 

Pomoc pro lidi postižené povodněmi

V naší obci probíhá veřejná finanční sbírka pro lidi postižené povodněmi. Sbírku organizuje Oblastní charita Vyškov, Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov - Dědice ve dnech 29. června - 15. srpna 2009.  Zvažte, prosím, svoje možnosti a projevte svoji podporu prostřednictvím finančních částek do zapečetěné kasičky na obecním úřadě v Moravských Prusích.

Za projevenou podporu přijměte upřímné poděkování.

 

Poplatky za svoz odpadu a stočné za rok 2008

V kanceláři obecního úřadu vybíráme poplatky za svoz odpadu na II. pololetí 2009 a stočné za rok 2008.


Předchozí stránka: Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky
Následující stránka: Historie z kroniky obce