Co se chystá v nejbližší době

2013 - informace z výroční členské schůze

Chtěli bychom se omluvit všem občanům Moravských Prus, že dlouho nedostali žádnou zprávu o činnosti Mysliveckého spolku Moravské Prusy-Moravské Málkovice. Na výroční členské schůzi bylo provedeno hlasování o složení nového výboru mysliveckého spolku - viz odkaz ZDE.

Dále byl na výroční členské schůzi odhlasován plán práce a veškeré činnosti spolku. Činnost se hlavně zaměřuje na ochranu drobné zvěře, tj. zajíc a bažant, dále na ochranu zvěře srnčí. V první řadě musíme zajistit dostatek krmiva pro tuto zvěř na přikrmování v lesních měsících. Abychom nějak zvýšili počet bažantů, bylo nakoupeno 72 ks bažantích slepic a vypuštěno do honitby. Vlivem nepříznivého počasí byla většina bažantích hnízd vyplavena a slepice tyto hnízda opustily, proto přírůstek bažantů není žádný. Letošní studené jarní počasí mělo vliv na narození minimálního počtu zajíců a také přírůstek srnčat je malý.

Chceme se zapojit do brigádnické činnosti pro obec a okolí obce a také bychom chtěli vykonat práci na požádání zemědělského družstva. Další naše práce směřuje na opravu našich mysliveckých zařízení.

Máme v plánu na naší základní škole vytvořit kroužek mladých přátel myslivosti, ve které chceme děti seznamovat se zvěří, která žije v našem okolí, učit je poznávat rostliny a stromy a také, jak se máme chovat v přírodě. K tomuto budeme vyžadovat souhlas od rodičů těchto dětí.   

Dále bych zde chtěl v krátkosti vysvětlit, proč jsme jeden spolek s Málkovicemi. Podle zákona o myslivosti musí být minimální výměra honitby 500 ha. Výměra honitby v Moravských Málkovicích je jen 345 ha a nemohla by být tato honitba uznána, proto jsme se mezi sebou dohodli na utvoření společného mysliveckého spolku.

Ubezpečujeme všechny spoluobčany, že myslivci zvěř jen z dlouhé chvíle nezabíjejí, ale v první řadě se o ni starají a chrání.

Závěrem bych vás chtěl ubezpečit, že se zde, na obecních stránkách, zase ozvu.

S pozdravem Myslivosti zdar!  myslivecký hospodář Květoslav Hynek

 

 

Myslivecký ples 2012

Myslivecké sdružení zve všechny občany na Myslivecký ples, který proběhne v pátek 13. ledna od 20.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. K tanci a poslechu hraje skupina Classic ; vstupné 50,- Kč.

 

Zhodnocení I. čtvrtletí 2010 

15.ledna 2010 v místním Kulturním domě proběhl Myslivecký ples. K tanci nám hrála skupina Clasic. Účast, vzhledem k onemocnění občanů, byla slabší než v minulých letech, ale přesto  se ples vydařil. Bohatou tombolu zajišťovali jak naši sponzoři, tak členové mysliveckého spolku. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly.

5.3.2010 proběhla výroční valná hromada Mysliveckého spolku Moravské Prusy - Moravské Málkovice, kde jsme zhodnotili naší práci za rok 2009. Zima byla náročná pro zvěř a tím i pro naše členy. Pravidelným přikrmováním byla zajištěna potrava. V průběhu měsíce března bylo v naší honitbě vypuštěno 25 ks slepic bažanta obecného jak na posílení kmenového stavu, tak i na obnovu krve. Jaro už klepe na dveře a nás čeká úklid po zimě....

 

Myslivecký ples 2010

Zveme všechny občany na tradiční myslivecký ples, který se uskuteční v pátek 15. ledna 2010 od 20.00 hodin v sále kulturního domu v Moravských Prusích. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Připravena je bohatá tombola.


Předchozí stránka: Aktuální informace
Následující stránka: Rybářský spolek - aktuálně