Získané dotace

ROK 2021

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

Rok 2018

 • Projekt: "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Moravské Prusy" dotace z Jihomoravského kraje ve výši 282 498,67 Kč.
 • Projekt: "Prusy-Boškůvky - Dopravní automobil" dotace z Ministerstva vnitra ve výši 423 748,- Kč.
 • Projekt: "Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky" celkem 8 záloh na dotaci z Ministerstva životního prostředí v celkové výši 13 196 845,18 Kč.
 • Projekt: "Stavba chodníků a kolumbária na hřbitově v Moravských Prusích" dotace z Jihomoravského kraje ve výši 500 000,- Kč.
 • Dotace z Všeobecné pokladní správy Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbami do Zastupitelstva obce ve výši 60 000,- Kč.
 • Projekt: "Oprava oplocení hřbitova v Moravských Prusích, II. etapa" dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 700 000,- Kč.
 • Projekt: "Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky" dotace z Jihomoravského kraje ve výši 5 124 600,- Kč.
 • Dotace z Všeobecné pokladní správy Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 52 474,- Kč.

 

Rok 2017

 • Projekt: "Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky" 1. záloha na dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 7 673 569,74 Kč
 • Dotace z Úřadu práce na pracovníka veřejných služeb ve výši 161 000,- Kč.
 • Projekt: "Oprava střechy, oprava elektroinstalace a výměna stávajících vstupních vrat" dotace z Jihomoravského kraje ve výši 320 622,- Kč.
 • Projekt: "Vybavení knihovny v Moravských Prusích" dotace z Jihomoravského kraje ve výši 25 000,- Kč.
 • Dotace z Všeobecné pokladní správy Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 48 182,- Kč

Předchozí stránka: Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky 2006-2010
Následující stránka: Získané dotace