Obec Prusy-Boškůvky

Oficiální název, adresa

Obec Prusy-Boškůvky
Moravské Prusy 40
682 01 Vyškov

IČO: 00292222

DIČ: CZ00292222

Komerční banka, a.s. pobočka Vyškov, číslo účtu: 2222731/0100

Česká národní banka, pobočka Brno, číslo účtu: 94-5415731/0710 

 

Kontakty:

Lubomír Šebesta                  

starosta obce - uvolněný        mobil 724 186 362

 

Petr Večerka                  

místostarosta obce - neuvolněný        mobil 737 942 490

 

Bc. Kateřina Burešová               tel. 517 361 125

účetní obce, referent státní správy - evidence obyvatel, ověřování podpisu a kopií listin, Czech POINT

 

e-mail: obec.prusy.boskuvky@seznam.cz

datová schránka: t88bjbh

skype: obec.prusy.boskuvky

oficiální webové stránky: www.prusy-boskuvky.eu

fotogalerie obce: http://prusyboskuvky.rajce.idnes.cz/

 

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod   13.00-17.00 hod

středa 8.00 - 12.00 hod  13.00-17.00 hod  

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  

 

V době letních prázdnin 1.7. - 31.8. úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 16.00 hod.

středa 8.00 - 16.00 hod.

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  

 

Důvod a způsob založení

Jde o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

 

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

 

Základní údaje o vybavenosti obce:

Části obce: 3 - Moravské Prusy, Boškůvky, Zouvalka

Pošta: Ano v Moravských Prusích (tel. 954 268 327)

: Ano v Moravských Prusích

: Ano v Moravských Prusích

Zdravotnické zařízení: Ne

Policie: Ne

Plynofikace: Ano - Moravské Prusy, Boškůvky 

Plynofikace: Ne - Zouvalka

Vodovod: Ano - pouze v Moravských Prusích

Kanalizace: Ano, bez ČOV

  

Nejdůležitějí předpisy

 • · Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • · Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • · Zákon č. 500/2004 - správní řád
 • · Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • · Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • · Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • · Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • · Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • · Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • · Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • · Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • · Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • · Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • · Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • · Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • · Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech

 

Správní poplatky:

 • Ověření podpisu - 30,- Kč
 • Ověření kopie listiny - 1 stránka A4 - 30,- Kč
 • Přihlášení k trvalému pobytu - 50,- Kč
 • Czech POINT - informace zde

 

Poplatky 

 • Svoz odpadu 500,- Kč za osobu/rok splatný vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku

 • Za psa 100,- Kč za jednoho psa (150,- Kč za každého dalšího) splatný vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku

 • Stočné 5,- Kč/m

 • Nájem pozemku - dle nájemní smlouvy

 

Seznam organizací

 • · Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace
 • · Místní knihovna 
 • · Sbor dobrovolných hasičů

  

Informace ke sběru odpadů:

Odvoz komunálního odpadu z domácností  probíhá každé liché úterý.

Svázané balíčky papíru je možné uložit do garáže pod školou (naproti pohostinství).

Vybité baterie je možno vhodit do krabice za vchodovými dveřmi do školy.

Drobný elektroodpad (kalkulačky, telefony, elektrohračky, žehličky, konvice...) je možné vhodit do kontejneru za vchodovými dveřmi do školy.

Za sběr baterií i drobného elektroodpadu získává škola finanční prostředky na nákup potřeb pro děti.


Předchozí stránka: O obci Prusy-Boškůvky
Následující stránka: Poskytování informací, příjem žádostí