Kulturní a společenské akce v obci

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 6. prosince proběhl v sále kulturního domu program s názvem „Mikulášská nadílka s Krejčíkem Honzou“. Zhruba 55 dětí shlédlo divadelní představení Krejčíka Honzy a jeho kamaráda spínacího špendlíka Nesmyslíka, při kterém si děti zazpívaly, zatančily a také se naučily, jak se mají správně chovat, zdravit dospělé i kamarády a hlavně používat kouzelná slovíčka „prosím a děkuji“. V závěru programu se z pekla přiřítil čert, ale naštěstí máme jen hodné děti a žádné si neodnesl. Poté přišel hodný Mikuláš, který dětem rozdával dárečky a sladkosti.

 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

V pátek 30. listopadu se v 17.00 hod. sešli občané a děti před školou, aby společně přivítali adventní čas a slavnostně rozsvítili vánoční stromek. Děti z mateřské školy a žáci základní školy si se svými učitelkami připravili moc hezká vystoupení a v závěru programu starosta obce rozsvítil stromek. Poté bylo pro všechny připraveno drobné občerstvení - něco na zahřátí, o které se postarali manželé Kubíkovi a také mohli všichni ochutnat skvělé koláčky našich kuchařek ze ZŠ.

 

Vítání občánků

V neděli 18. listopadu proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání nových občánků. Vítali jsme dvě krásné holčičky - Adinu Hlaváčovou a Lauru Vejrostovou, obě z Moravských Prus. Pro všechny přítomné si děti z mateřské a základní školy pod vedením paní Jarmily Voščekové připravily krátké vystoupení, za které jim moc děkujeme. Našim novým občánkům přejeme především hodně zdraví, štěstí a lásky.  

 

Předváděcí akce v Boškůvkách

Ve čtvrtek 11. října proběhla v Boškůvkách předváděcí akce komunální techniky od firmy Garden Studio pro všechny starosty obcí a jejich pracovníky z celé Ivanovické brány. K vidění byla technika na sečení trávy, vysokého porostu, odklízení sněhu nebo třeba k čištění komunikací. Jednalo se o ruční sekačky i různé typy traktorů s příslušenstvím, které byly předvedeny při práci a pracovníci obcí si je mohli vyzkoušet.

 

Vítání občánků

V neděli 22. července proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání nových občánků. Vítali jsme Barunku Štěpánovou z Boškůvek a Matýska Brázdila z Moravských Prus. Pro všechny přítomné si děti z mateřské školy pod vedením p. učitelky Aleny Štěrbové připravily krátké vystoupení a také zpívaly děti za hudebního doprovodu paní Jarmily Voščekové. Všem zúčastněným děkujeme za krásná vystoupení. Našim novým občánkům přejeme především zdravíčko, hodně štěstí a lásky a také ať jsou v životě šťastní a spokojení. 

 

Slet čarodějnic

Letošní - již pátý ročník - sletu čarodějnic v pondělí 30. dubna se nám opravdu vydařil především zásluhou krásného počasí a hojnou účastí místních i přespolních čarodějnic. Po úvodním přivítání a zopakování čarodějnického desatera proběhla lekce čaroaerobicu, při kterém všechny čarodějnice protáhly své staré kosti a rozhýbaly se před plněním čarodějnických úkolů. Jakmile se všichni po úvodní „rozcvičce“ vydýchali, vyzvedli si karty a začali s plněním prvních úkolů na čarodějné dráze (hod koštětem do dálky, skákání v čarodějném pytli atd.). Následoval slalom na koštěti, kde se měřil čas a nejrychlejší čarodějnice ve všech věkových kategoriích byly po zásluze odměněny. Člence výkonného výboru naší čarodějné asociace Silmajdě Hrozivé se začátkem letošního roku narodila dcera Janička, kterou jsme s kolegyněmi slavnostně pokřtily a přijaly do našich čarodějných řad jako nejmladší členku. Na důkaz toho dostala malá Janička slavnostní glejt a drobný dárek. V průběhu odpoledne probíhalo mezi přítomnou lidskou cháskou hlasování o nejkrásnější čarodějnici a na základě jejich hlasování byla vyhlášena MISS všech věkových kategorií. Letos také nově proběhla soutěž o nejlepší dopravní prostředek - koště. Potom následovalo velmi oblíbené lovení havěti z odporného slizu, za něž vítězné družstvo dostalo sladkou odměnu. Do další soutěže se zapojili i rodiče malých čarodějnic - deseti zástupcům lidské chásky služebně starší čarodějky zavázaly oči, aby neviděli, co je čeká a jejich ratolesti je potom krmily pochutinou plnou myší, hadů a červů, kterou následně zapíjeli čarodějnickým lektvarem - vše samozřejmě na čas, takže si dovedete představit, jak ta člověčí banda po krmení vypadala.... Na závěr proběhlo již tradiční pasování do čarodějnických řádů, které pomalu ukončilo hlavní program.

V průběhu celého odpoledne se samozřejmě také tancovalo, řádilo a bavilo, na závěr sletu byla zapálena hranice, upáleny vyrobené čarodějnice a následovalo opékání špekáčků a odlet domů...

Věříme, že i v příštím roce se sejdeme v tak hojném počtu :-).

Vošatka Netopýrů, generální tajemnice

 

Probouzení zvířátek

K jarním dnům patřila mimoškolní akce PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. dubna. Víla Zimulína se nehodlala jen tak vzdát své vlády, a tak děti během podvečerní procházky čekalo plnění několika úkolů. Zhruba 50 účastníků samozřejmě nejvíce z řad dětí, ale také jejich rodičů či prarodičů, plnilo úspěšně všechny zadané úkoly, a tak nezbylo Zimulíně než své sestře Jarněnce povolit probuzení zvířátek na jednotlivých stanovištích.

 

Hanácká beseda Vyškov

Děti z naší mateřské a základní školy od začátku roku nacvičovaly s paní učitelkou Alenkou Štěrbovou Hanáckou besedu, se kterou v pátek 18. května vystoupily ve Vyškově na náměstí. Tam probíhal v rámci „ Dnů s vyškovskou radnicí “ pokus o překonání rekordu v počtu krojovaných osob tančících Hanáckou besedu na jednom místě. Také zásluhou našich dětí byl rekord překonán! Na vyškovském náměstí tančilo ve stejném okamžiku Hanáckou besedu neuvěřitelných 384 tanečníků v krojích.

Děkujeme paní učitelce Štěrbové za přípravu a nácvik s dětmi, které jistě ocenily možnost zúčastnit se tak ojedinělé akce a zároveň děkujeme za reprezentaci naší školy a celé obce.

Fotoreportáž z celé akce najdete ve fotogalerii naší obce.

OÚ Prusy-Boškůvky


Předchozí stránka: Společenská rubrika
Následující stránka: Archiv OÚ r. 2011