Kulturní a společenské akce v obci

Vítání občánků

V neděli 16. října proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu další vítání nových občánků:

 • Matyáš Pintýř
 • Tereza Slouková
 • Tobiáš Vítek
 • Abigail Špičáková

Pro miminka zazpívaly ukolébavky děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Aleny Štěrbové a paní Jarmily Voščekové, kterým tímto ještě jednou děkujeme.

Našim novým občánkům přejeme v životě především zdraví, štěstí, radost a pohodu.

 

Vítání občánků

V neděli 19. června na obecním úřadě přivítali zástupci obce, děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Aleny Štěrbové a děti s hudebním doprovodem paní Jarmily Voščekové našeho nového pruského občánka - Šimonka Vejmolu. Malému Šimonkovi přejeme hodně zdraví, štěstí a především lásku svých rodičů.

 

Setkání seniorů 

V sobotu 21. května obecní úřad opět uspořádal pro nás starší občany setkání. Je pěkné, že to bylo setkání seniorů a nerozlišoval se věk. Přivítaly nás nazdobené stoly, občerstvení a dárečky, které vyrobily děti základní i mateřské školy. Ty také pro nás připravily krásný program.

Děti z mateřinky nacvičily hudebně pohybové vystoupení Já mám koně, vraný koně, s dětmi ze základky krásně hrály na flétničky a předvedly vystoupení se švihadly. Starší děti pak pobavily přítomné pohybovým číslem Piráti z Karibiku, cvičením aerobiku, domorodými tanci a také angličtinkou a básničkami, které školáci sami složili. Velmi pěkné bylo vystoupení Trnky, krojovaného souboru z Vyškova, ve kterém pracuje paní učitelka Alena Štěrbová.

Bylo to velmi vydařené odpoledne. Potěšil nás program, dárky i občerstvení a to, že jsme se mohli setkat a popovídat si. Mnozí z nás se vidí právě jen na těchto setkáních. Proto chci za nás starší spoluobčany poděkovat všem, kteří se na zajištění této akce podíleli. Především to byl starosta Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová, kteří všechno organizačně zajišťovali a paní Soňa Urbanová, která připravila a roznesla pozvánky. Velmi dobré koláčky napekla děvčata ze školy - paní Molitorisová, Klouparová, Račanská a Chujacová. Další připravily chuťovky a obsluhovaly - paní Urbanová, Kušmiderová, Burešová, Chujacová, Šebestová a Večerková Hana a děvčata Terezka Řezníková, Peťka Molitorisová a Kristýnka Panáčková. Petr Večerka zajišťoval dovoz a odvoz těch, kteří by sami dojít nemohli. Poděkování patří také učitelkám z mateřské i základní školy, paní Štěrbové, Měřínské, Gottwaldové, Hillové, Bláhové a Cypriánové.

Je hezké, že všichni obětovali svůj volný čas, aby nás potěšili. Děkujeme.

                                                                                                                                                                   Jindřiška Černá

 

  

Povídka o Pruské Máji

Když z lesa dlouhá cesta byla, díra již se dávno ryla.

Dvacetsedum metrů pařez, tahat z lesa to byl nářez.

Jáma byla hluboká tak dva metry od oka.

Naše holky hodné byly, máj nám hezky nazdobily.

Mája byla dole pořád, postavil jí potom jeřáb.

Lano zarylo se do máje, a šlo to málem do háje.

V klidu jsme však zůstali, dobrý nápad dostali.

Co tak nadzvednout ten spodek, dostanem to přes ten schodek.

Hned jak jsme jí tam dostali,  všichni stále čučeli.

Strom jsme kolmo srovnali a lidi tleskat začali.

Udusat se musel stromek, aby nespad na žádný domek.

Když jsme práci dorazili, bečku jsme si narazili.

Pili jsme až do rána, sranda byla pořádná.

Celá skvadra v lihu byla, že letos se máj podařila.

Pivo došlo, prázdno v kapse,  tak zítra se tu sejdem zase.

My celý víkend hlídáme, přitom Vážaňáky vídáme.

Nedáme jim šanci víc, neodvezou si z máje nic.

Další víkend repete, pořádně se vyspěte.

Oheň bude dlouze plát a příjemně nás do zad hřát.

Třetí víkend prší jen, stejně jdeme zase ven.

Zhodla by se možná loďka, ale nás zahřeje jenom vodka.

Čtvrtý víkend loučení, už jsme celý spocení.

Práce všude kolem moc, nepřežijem další noc.

Po měsíci na svíci, říkali nám chlapíci.

S pilou vám to ukážem, jak máj shodit dokážem.

Byla to jen krátká chvilka, než se do máje vryla pilka.

Byl to jenom okamžik, v kterém zazněl hlasitý křik POZOR PADÁ !!!

Starosta nám jistě nadá, že domů jsme spěchali a nepořádek nechali.

Za rok tady budem zase, vždyť máj stavět má se, najdete jí v plné kráse.

 

Za místní mládež Petra Molitorisová, David Večerka, Miloš Krátký, Roman Ženčák a Jakub Filipi

 

 

Asociace cechu čarodějného - slet čarodějnic

Letošní slet čarodějnic nám někdo nepřál. 30. duben - tedy den sletu a pálení čarodějnic - letos vyšel na pátek, ale zrovna v době místních Hodů, takže jsme se s kolegyněmi (po pečlivém zvážení všech okolností) rozhodly pro náhradní termín, abychom se při přistávání na hřišti neporanily o nějaký ten kolotoč... Bohužel v úterý 3. května, kdy byl slet naplánován, lilo jako z konve a byla zima. Opět přišel náhradní termín a - do třetice všeho dobrého - v pátek 6. května opravdu slet na místním hřišti proběhl. Na úvod čarodějky plnily úkoly, které měly prověřit jejich zručnost a šikovnost a po splnění všech zapeklitých úkolů si čarodějky vyráběly z přírodnin svoje malé čarodějnice. Následoval čarodějný tanec, při kterém zástupci místní lidské chásky vybírali nejkrásnější čarodějnice a ty byly následně vyhlášeny MISS I., II. a III. kategorie. Poté přišel na řadu zlatý hřeb odpoledne - slavnostní křest prvního přírůstku do naší čarodějné asociace. Silmajda Hrozivá, jedna z nejstarších čarodějnic a kolegyně, která pomáhala zakládat naši asociaci, přivedla na svět miminko a my jsme se rozhodly pro jeho přijetí do naší asociace slavnostním křtem, který zněl takto:

Křtíme Tě smradem čarodějným,

sám sobě zůstaň vždycky věrný.

Svobodu si uchovej,

bude Ti na světě hej !

Potom následovalo lovení havěti z odporného slizu, na které se zástupci nejmladší kategorie obzvláště těší a také tradiční čaroflorbal, který skončil remízou. Závěr našeho sletu patřil jako vždy slavnostnímu pasování do jednotlivých řádů čarodějného cechu a předání glejtu. Za pokřiku „hula hula hej, ukončujem rej" byla zapálena hranice, kde si všichni upálili své malé ručně vyrobené čarodějnice a opékané špekáčky udělaly definitivní tečku za letošním sletem.

Takže milé čarodějky, nezapomínejte na čarodějnické desatero, které říká:

 • Dobrého skutku nikdy neuděláš!
 • Letovou rychlostí o síle vichřice létati budeš!
 • Tvé vlasy hřeben ani nůžky zříti nesmí!
 • O své bradavice vzorně pečovati budeš!
 • Toliko koště kpřepravě používati můžeš!
 • Oprávnění čarovati pouze pasováním od cechu čarodějnického dosáhneš!
 • V přebytku shavětí zřad hadů, koček, vran, myší, kryš, žab a pavouků pobývej!
 • Sletu čarodějnic nikdy vynechati nesmíš!
 • Pochvalné mluvě se vyhýbati musíš!
 • Svůj hábit toliko v barvě černé, šedé nebo hnědé nosit smíš!

 

Budete-li se jím říditi, smíte se příštího sletu opět zúčastniti.

 

                                                                                     Vošatka Netopýrů, v.r.

                                                                             generální tajemnice výkonného výboru

 

Vítání občánků

V neděli 20. března proběhlo letošní první vítání občánků, při kterém jsme vítali tyto děti:

Vojtěch Holčík

Simona Kubíková

Nari Solomonjan

Pro miminka i jejich rodiče zpívaly ukolébavky a hrály na flétny děti ze základní a mateřské školy pod vedením p. uč. Aleny Štěrbové a také za doprovodu paní Jarmily Voščekové, kterým tímto děkujeme za krásné vystoupení.


Předchozí stránka: Společenská rubrika
Následující stránka: Rekonstrukce kamenné stěny