Kulturní a společenské akce v obci

Vítání občánků

V neděli 15. listopadu proběhlo letošní druhé vítání nových občánků. Při slavnostním vítání vystoupily děti z mateřské a základní školy pod vedením p. uč. Aleny Štěrbové a také zazpívaly děti v doprovodu p. Jarmily Voščekové.

Vítali jsme tyto nové občánky:

Michael Štěpán

Martin Grégr

Lucie Hrabalová

Radim Plhal

Denny Zehnal

Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie.

 

Vysílání českého rozhlasu

12. října 2009 byla naše obec ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Do vysílání se zapojily zpěvem děti z mateřské školy, žáci základní školy a členové Scholy sv. Cecilky v Moravských Prusích. Dále některé občanky-kuchařky dodaly zajímavé recepty , v živých telefonních vstupech vystoupil starosta obce Lubomír Šebesta s informacemi o současném dění v obci,  paní Soňa Urbanová, která objasnila vznik a historii obce a zástupkyně Scholy paní Jarmila Voščeková.

 

Posezení pro seniory

V sobotu  16.5.2009 uspořádal Obecní úřad posezení pro seniory v sále Kulturního domu. O kulturní program se postaraly děti ze základní a mateřské školy svým tanečním vystoupením, básněmi, hrou na flétnu a zpěvem. Poté starosta obce seznámil přítomné občany s děním v obci, s plánovanými opravami či problematikou kanalizace a výstavby ČOV.

 

Vítání občánků

V neděli 3.5.2009 proběhlo v naší obci vítání nových občánků:

Noemi Špičáková

Jiří Dostálek

Andreas Milan Crkal

Radim Toman

Dětem přejeme do života hodně zdraví, štěstí a sluníčka :-).

Fotografie z vítání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Předchozí stránka: Fotoalba
Následující stránka: Záchranný kruh