Prušánek, o.s.

V roce 2005 vzniklo na základě iniciativy několika maminek na mateřské dovolené Mateřské centrum Prušánek. První schůzka proběhla dne 25.5.2005 díky panu faráři Boguslawu Jonczykovi a farní radě, která nám propůjčila prostory na místní faře. Zde jsme se scházeli dva a půl roku.

V prosinci 2007 se centrum přestěhovalo z místní fary do přízemí obecního úřadu. Prostory na faře jsme využívali dva a půl roku a moc děkujeme panu faráři i farní radě, že nás tam nechali chodit. Bohužel fara není obydlená, tudíž ani pravidelně vytápěná a kvůli zimě a nízkým teplotám jsme začali hledat jiné místo pro schůzky mateřského centra. Vyšel nám vstříc pan starosta a nabídl nevyužívanou místnost na obecním úřadě. Celý listopad a prosinec 2007 maminky po večerech místnost malovaly a uklízely (veškeré práce, barvy, čistící a úklidové prostředky si obstaraly samy, z vlastních zdrojů). Obec nám zakoupila nový koberec a z místní mateřské školy jsme dostaly vyřazené stoly a židličky pro děti. Druhý prosincový víkend proběhlo stěhování, poslední úpravy a ve středu 12.12.2007 jsme nové centrum za účasti starosty obce slavnostně otevřeli. Fotodokumentace zde.

V Prušánku se scházejí maminky s dětmi a malují, zpívají, tancují, učí se říkadla a básničky, dále různé výtvarné techniky, děti si již také vyzkoušely práci s hlínou (keramiku), proběhla u nás beseda pro maminky s finanční poradkyní, také s psycholožkou na téma sourozeneckých vztahů a nebo si děti jen tak hrají a maminky povídají. Děti si tak od raného věku zvykají na kolektiv, učí se komunikovat s vrstevníky a nemají později problémy při přechodu do Mateřské školy, také rozvíjejí svoji motoriku, a maminky si vyměňují různé zkušenosti, ať už s výchovou dětí, překonáváním různých dětských nemocí nebo třeba jen výměnou receptů. Velmi dobrý vliv má toto sdružení na nově přistěhované občany, kteří se tak snáze začlení do dění v obci a jejich děti zde brzy najdou nové kamarády. Dále Prušánek začal organizovat různé akce pro všechny děti a jejich rodiče i mimo svoji klubovnu - maškarní karneval, podzimní drakiádu, šnečí rallye apod., které si postupně získaly v obci velkou oblibu. Zároveň se podílíme na organizaci akcí jiných spolků např. dětského dne či sletu čarodějnic aj., které pořádá obec, knihovna, TJ Sokol nebo ZŠ.

V roce 2006 jsme podaly žádost na zastupitelstvo obce o pořízení venkovního dětského hřiště, které v naší obci chybělo. Maminky se snažily se vším pomoci (sháněly firmy, vybíraly herní prvky...) a hřiště díky jejich iniciativě bylo v obci pořízeno a dodnes slouží všem dětem z okolí.

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, která od svého založení nebyla ani oficiálně zaregistrovaná, od začátku narážíme na problém financí. Naše organizace nemohla žádat o příspěvek od obce nebo různé dotace a veškeré výdaje spojené s fungováním (především nákup výtvarných potřeb, hraček apod.) financovaly maminky z vlastních zdrojů. Tento fakt velmi omezoval naše možnosti při organizaci různých akcí. Proto jsme  se v roce 2010 s maminkami rozhodly, že naše sdružení oficiálně zaregistrujeme pod názvem Prušánek, o.s. Registrace proběhla na podzim 2010 přijetím stanov na Ministerstvu vnitra a přidělením IČO. Předsedkyní sdružení je Kateřina Burešová.

 

Provoz mateřského centra:

pondělí 9.30 - 11.30 hod.

V letním období a v případě příznivého počasí se schůzka Prušánku koná na hřišti na Zákopčí!

 

Kontakt - email:

mc.prusanek@seznam.cz


Předchozí stránka: Co nás čeká v nejbližší době
Následující stránka: Stanovy Prušánek o.s.