Často vyhledávané instituce ve Vyškově

Úřad práce ve Vyškově

Palánek 3a, 682 01 Vyškov

tel. 517 304 111

 

Úřad práce Vyškov - odbor státní sociální podpory

Nádražní 7, 682 01 Vyškov

tel. 517 324 666

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov

Dvořákova 119/36, 682 01 Vyškov

tel. 517 319 111

Česká správa sociálního zabezpečení 

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Dobrovského 1, 682 01 Vyškov

tel. 517 345 550

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

pobočka Vyškov:

Dobrovského 3, 682 01 Vyškov

tel. 517 325 111

 

Finanční úřad Jihomoravského kraje, územní pracoviště ve Vyškově

Dobrovského 3, 682 01 Vyškov

tel. 517 302 111

www stránky Finanční správy

 

Katastrální úřad pro JmK, katastrální pracoviště Vyškov

II. odboje 1, 682 01 Vyškov

tel. 517 324 511

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/