Myslivecké sdružení Moravské Prusy-Málkovice

Naše honitba

Myslivecké sdružení Moravské Prusy-Málkovice hospodaří v honitbě Moravské Prusy a Moravské Málkovice.

Honitba je zazvěřena především bažantem obecným, zajícem polním a srnčí zvěří. Stavy drobné zvěře zdaleka neodpovídají stavu z minulých let, kde se zde nacházely tisíce kusů jak bažanta obecného, tak zajíce polního. V současné době zazvěřujeme dle finančních možností nákupem slepic bažanta obecného z jiných lokalit. V roce 2008 jsme započali také chov králíka divokého, který je odchováván v zajetí a posléze vypouštěn do předem určené lokality.

V naší lokalitě se nachází rybník o velké rozloze, kde chováme větší množství kachny divoké.

Každoročně probíhá několik honů za hojné účasti myslivců z okolních honiteb.

Před zimním obdobím rozvážíme krmivo pro zvěř a v době velkého strádání v zimě přikrmujeme a podáváme medicinální krmiva.

Myslivecké sdružení se zapojuje i do kulturního dění v obci. Tradičně zahajujeme plesovou sezónu vyhlášeným Mysliveckým plesem, kde bohatá tombola a kvalitní muzika zaručuje dobrou zábavu a hojnou účast.

V roce 2008 byl do mysliveckého stavu přijat zatím poslední mladý myslivec.

Výbor

předseda
Jaroslav Pavézka, tel. 777 347 468 

místopředseda
Petr Korčián

myslivecký hospodář
Květoslav Hynek

jednatel
Petr Rückl, ml.

finanční hospodář
Josef Večerka

revizní komise, předseda
Petr Rückl, st.

revizní komise, členové

Jiří Večerka, ml.

Milan Brhel

myslivecká stráž

Petr Rückl, ml.

Libor Trněný

 

 


Předchozí stránka: TJ Sokol Moravské Prusy
Následující stránka: Firmy v naší obci - kontakty