Co se děje nebo bude dít v knihovně

Milí čtenáři,

dovolte nám, abychom vás touto cestou informovaly o úspěchu naší knihovny. Dne 11. 11. proběhla v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově pravidelná porada neprofesionálních knihovníků, na které byla

naše knihovna vyhodnocena jako Knihovna regionu za rok 2010.

Toto ocenění nás velmi těší a děkujeme touto cestou i vám, díky kterým jsme jej mohli získat. Jako odměnu jsme si odnesly soubor deskových her, který potěší zejména naše dětské čtenáře.

Vaše knihovnice Irena černochová, Soňa Urbanová

 

Knihovna - zavřeno

Oznamujeme občanům, že v pondělí 22. listopadu bude mít knihovna v Moravských Prusích zavřeno.

 

Ohlédnutí za Týdnem knihoven

V týdnu od 4. do 8. října proběhl již 14. ročník celorepublikového Týdne knihoven. Také naše knihovna připravila pro své čtenáře několik zajímavých akcí.

Již tradičně měli čtenáři možnost vrátit knížky po uplynutí výpůjční doby bez poplatku. Také registrace nových čtenářů byla během celého týdne zdarma. Tuto možnost využilo několik čtenářů především z řad dětí.

V dopoledních hodinách navštívily knihovnu děti z místní mateřské a základní školy. Čtyřem skupinám dětí se postupně odkryl další příběh ze série knih Filipova dobrodružství, tentokrát s tématem ekologické výchovy. Kromě vyprávění a promítání si děti vyzkoušely různé tematicky laděné soutěže.

Pro dětské čtenáře bylo určeno také středeční výtvarné odpoledne. Malovat mandaly na CD přišlo 17 dětí a jejich podařené výtvory už jistě zdobí nejeden pokojíček. Vy si je můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Věříme, že se práce dětem líbila a těšíme se na jejich další návštěvu.

Ani dospělí čtenáři nezůstali v Týdnu knihoven ochuzeni. Na návštěvu do knihovny tentokrát přišla paní PhDr. Hana Chmelařová z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově. Besedu s názvem "Sourozenci v rodině" navštívilo 11 posluchačů a společně jsme strávili příjemné odpoledne přemýšlením nad vztahy našich dětí, ale také nás dospělých a našich sourozenců. Každý měl možnost přispět k besedě něčím osobním a paní doktorka poskytla vlastní pohled či názory odborníků. Beseda se návštěvníkům velmi líbila a doufáme, že v blízké době se nám podaří podobnou akci znovu uskutečnit.

Celkově věřím, že Týden knihoven přinesl obohacení všem, kteří se na nějaké aktivitě podíleli ať už vlastní organizací či návštěvou. Děkuji tedy všem zúčastněným a těším se na další setkání v knihovně.

Vaše knihovnice Irena Černochová

 

Malování mandal

Ve středu 6. října proběhlo v naší knihovně malování mandal na CD. Mandalu bychom podle některých zdrojů mohli pojmenovat jako Energetická kresba. Mnohá mandala je silným "zprostředkovatelem" energetického toku, proto jí lze s úspěchem použít i na posílení či dobíjení svých energetickéch hladin. Lze jí ale použít i pro podporu proti kouření či jiným návykům a zlozvykům, učení, vnímání atd. Mandaly se též používají jako doplněk k meditacím, případně k posílení klidu a pohody v těle. Tyto kresby jsou schopny podpořit či posílit libovolný stav lidské mysli.

Ostatní fotografie najdete .

 

Informace z knihovny

Začátkem léta byla ukončena fotosoutěž "Čtení sluší každému", do které jste měli možnost zaslat své fotografie s tematikou čtení. Podařilo se nám takto získat několik fotografií, které si můžete prohlédnout na nástěnce přímo v knihovně. Výhercem se stala paní Svatava Šebestová, která jako jediná poskytla fotografie před ukončením soutěže a výborně tak obstála v konkurenci :-). Výherkyni blahopřejeme a v knihovně na ni čeká přichystaná odměna.

Další soutěž, kterou naše knihovna vyhlásila, stále probíhá a i vy se jí můžete zúčastnit, je "Čtenář roku", jejíž podmínky naleznete na webových stránkách, obecních vývěskách či přímo v knihovně. I její vítězové budou odměněni.

 

Týden knihoven 2010

V rámci letošního Týdne knihoven připravily i knihovnice v Moravských Prusích pro své čtenáře, ale i pro všechny občany, několik akcí. Jejich přehled najdete zde.

Pozvánka na besedu: 

 

Upozornění

V pondělí 16.srpna bude mít knihovna v Moravských Prusích zavřeno.

 

Dětský den v knihovně

Další akcí letošního roku bylo Pohádkové malování za knihovnou, které jsme pro děti připravili 1. 6. při příležitosti mezinárodního dne dětí. Bohužel počasí nám nedovolilo malovat na chodník kolem knihovny, ale my jsme se nenechali odradit a užili jsme si malování na zem přímo v knihovně. Děti dostali za úkol vybrat si jakoukoliv pohádku či písničku a zkusit ji namalovat. Ostatní se potom pokoušeli uhodnout, o jaký příběh jde.

Akce se zúčastnilo 10 dětí s doprovodem 3 rodičů a myslím, že jsme si to i tentokrát užili. Kromě zmíněného malování jsme oslavili den dětí také nanukovým dortem a spoustou veselých her, u kterých se vyřádili jak děti, tak dospělí.

Fotografie najdete ve .

 

 Noc s Andersenem 

27. března proběhla v knihovně již tradiční Noc s Andersenem, které se tentokrát zúčastnilo 14 nocležníků od 6 do 14 let. Hned na začátku jsme byli šamanem Inanukiwinem zasvěceni do tajemného příběhu dvou indiánských dětí, kterým jsme pomáhali usmířit znepřátelené kmeny. Během celého večera jsme postupně získávali pírka zručnosti, odvahy a vědění, díky nimž jsme rozkrývali tajemné zaklínadlo, jež nám pomohlo vzbudit ducha velikého Para-o-comy. Ten  nám pomohl oba kmeny smířit.

Co se však odehrálo skutečně za tímto tajemným příběhem? To už vám nikdo přesně nepoví. Jisté je jen to, že děti si vyrobily vlastní sádrové masky, indiánské čelenky, vyřešily spoustu složitých rébusů a překonaly hranice vlastní odvahy dlouhou poutí mimo lidskou civilizaci. Do říše snů je doprovázel příběh statečného Vinnetoua a jeho bílého bratra Old Shaterhanda. A ráno si je znavené, ale spokojené odváděli jejich rodiče.

 PS: indiáni, nezapomeňte si co nejdříve  přijít pro masky, než je zub času pošle do věčných lovišť!

 

Pozvánka na den dětí v knihovně

V úterý 1. června zveme všechny děti na oslavu jejich svátku malováním na chodník. Bližší informace zde.

 

Zhodnocení I. čtvrtletí 2010

Máme za sebou 1. čtvrtinu roku a s ní také jeden z nejdůležitějších knihovnických měsíců. Březen byl letos poprvé vyhlášen měsícem čtenářů. Snahou bylo, aby Vám v něm naše knihovna nabídla co nejpestřejší nabídku programů. Mezi nejúspěšnější patřilo bezpochyby malování na textil, které se dětem velmi líbilo a které můžete vidět také ve fotogalerii.

Knihovnu navštívily také děti z mateřské a základní školy, pro které jsme si připravily prezentaci knihy Filipova dobrodružství. Věříme, že program plný her, obrázků a povídání se dětem líbil, a že se společně opět potkáme nad jeho dalším pokračováním.

Poslední sobotu čtvrtletí měly děti možnost nocovat v knihovně při již 10. ročníku Noci s Andersenem. Jsme velmi rády, že se tato akce dětem líbí a že se můžeme zařadit mezi stovky jiných nocujících knihoven a škol.

Nově naše knihovna vyhlásila také 2 soutěže: Fotosoutěž - Čtení sluší každému a soutěž Čtenář roku. Podrobnosti se můžete dočíst na obecních nástěnkách, webových stránkách obce či přímo v naší knihovně.

 

Donáška knih do domu 

Pro zájemce především z řad seniorů nabízíme donášku knih do domu. Informace na Obecním úřadě nebo na tel.: 739 353 862.

 

Poslechový podvečer

Pozvánka na poslechový podvečer cimbálové muziky Hradišťan s velkoplošnou projekcí.

 

Malování na textil

Pozvánka na další akci pro děti i dospělé v rámci měsíce čtenářů.

 

Pozor soutěž!

Knihovna pořádá soutěž čtenář roku a fotosoutěž.

 

Noc s Andersenem

letos chystáme na 27.3. - pozvánka a podmínky vstupu zde.

 

Březen - měsíc čtenářů

Místní knihovna připravuje spoustu akcí pro děti i dospělé čtenáře. Jejich přehled najdete zde. Přesné termíny jednotlivých akcí se dozvíte z místního rozhlasu nebo na obecních vývěskách. 

 

1.3.2010 - knihovna MP zavřena! 


Předchozí stránka: Co se děje nebo bude dít v knihovně
Následující stránka: Co nás čeká v nejbližší době