Aktuální informace

Zpráva Mysliveckého spolku Mor. Prusy z výroční schůze

Vážení občané,

členové mysliveckého  spolku Mor. Prusy – Mor. Malkovice pořádají jako každoročně výroční členskou schůzi, na které hodnotí svoji celoroční práci. Já Vás chci seznámit s prací  členů  MS na úseku mysliveckého hospodaření. Celá práce se řídí plánem chovu zvěře, který je schválen na výroční členské schůzi MS a je předložen ke chválení nadřízenému orgánu Městskému Úřadu Vyškov – odbor životního prostředí (MÚ OŽP Vyškov). 

Plán chovu zvěře začíná jarním sčítáním. Sčítají se zajíci, bažanti, kohouti i slepice a zvěř srnčí tj. srnci i srnky. Jednotlivé druhy zvěře mají určené množství normovaných a minimálních stavů v honitbě, které jsou dány nadřízeným orgánem MÚ OŽP Vyškov. Normovaný stav zvěře srnčí je 28 ks, z toho 7 srnců, 11 srn, 10 srnčat. Minimální množství srnčí zvěře je 7 ks. Zajíc polní normovaný stav 63 ks, minimální stav 35 ks. U bažanta je normovaný stav 105 ks a stav minimální 35 ks.

U každého kusu zvěře je určený koeficient přírustku u zvěře: srnčí 0,5 -1; u zajíce 0,3-0,6  a u zvěře bažantí je koef. 0,3-0,6. Plán chovu prasete divokého u nás není plánován.

Podle tohoto plánu byl  určen i plán odlovu jednotlivých druhů zvěře.V roce 2013 bylo naplánováno k odlovu celkem 16 ks srnčí zvěře, 6 ks srnců, 5 ks srn a 5 ks srnčat. Z toho bylo uloveno 5 ks srnců, jeden srnec byl stržen psem. Celkem tedy bylo uloveno 6 ks srnců. Dále ze srnčí zvěře jsme ulovili 5 ks srn.V důsledkuvelmi nepříznivého počasí docházelo k velkým ztratám při kladení srnčat.Proto po žňových pracích a sklizni kukuřice bylo rozhodnuto, že srnčata se nebudou lovit. Na katastru honitby Mor. Prusy byli uloveni 4  srnci a v Mor. Málkovicích 2 srnci.

Plán lovu bažantů 45 ks, ale pro nízký stav před loveckou sezonou bylo rozhodnuto, že bažanty nebudeme lovit. Pouze 5 ks bažantů do tomboly při poslední leči a plese. I když jsme na jaře do honitby vypustili 72 nakoupených bažantích slepic, došlo vlivem nepříznivého počasí k uplnému uhynutí kuřat, jakožto i k vyplavení nasezených vajec v hnízdech.

Stejně nepříznivá situace byla u zajíců, z plánu 50 ks zajíců bylo určeno ulovit jen minimalní počet. Na dvou společných honech v Mor. Prusích bylo uloveno 8 ks zajíců a v Mor.Málkovicích 6 ks zajíců z důvodů zajištění tomboly.

Divoká prasata nemáme v naší honitbě plánována, ale podle mysliveckého zákona můžeme celoročně lovit selata a lončáky. Od 1.8. do 31.1. můžeme lovit kňoury a nevodící bachyňe. Toto opatření lovu kňourů a bachyní je opatřením k velkému stavu divokých prasat, které dělají velké škody, jak na polích, tak v lese. K rozmnožení divokých prasat na celém území republiky došlo při změně hospodaření zemědělských podniků. Pěstováním kukuřice, řepky a obilí na velkých lánech vznikají místa, kde mají prasata dostatek krmení a úkrytu. Tím také dochází k velkým ztrátam na drobné zvěři. Z další zvěře jsme ulovili 81 ks divokých kachen 1 hřivnáče a 1 bažantí slepici ulovil pes.

Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se věnovali lovu lišek. Celkem bylo za loňský rok uloveno 12 ks lišek a dvě kočky. Jarní sčítání zvěře provedeme dne 8.3.2014. Měli by se zůčastnit všichni členové MS a na základě výsledků sčítání bude vytvořen plán na rok 2014.

V tomto roce bychom chtěli nakoupit kachňata březnačky a vypustit je na starém rybníce a provádět jejich krmení až do doby jejich odlovu. Dále musíme opravit naše posedy, zásypy, krmelce a další myslivecká zařízení. Musíme zajistit dostatek krmiva pro přikrmování zvěře v zimních měsících. A to obděláváním políček, jejich obsetím a následně sklizní úrody.

Závěrem mé zprávy děkuji všem členům, kteří se aktivně věnují celé činosti mysliveckého spolku.

Zprávu sepsal myslivecký hospodář - Hynek Květoslav