Sociálně-právní ochrana dětí

Za zajištění ochrany a péče o děti nese odpovědnost stát. Základním právním předpisem je zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně-právní ochranu zabezpečují orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Mezi tyto orgány patří obecní úřady obcí s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Vyškov, oddělení sociálně-právní ochrany.

Bližší informace k této problematice najdete na stránkách Města Vyškov - sociálně-právní ochrany dětí. Odkaz ZDE.