Kontakty na instituce zabývající se sociálními službami

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Tyršova 29, 682 01 Vyškov

tel. 517 333 503

mob. 739 019 797

www.css.vys.cz

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově

Smetanovo nábřeží 27, 682 01 Vyškov

te. 517 333 909

mob. 733 525 998

www.psychologie.vys.cz

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Opatovice

Opatovice 92, 682 01 Vyškov

tel. 517 331 470

mob. 739 669 408

www.azylovydumopatovice.estranky.cz

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Klub PAPRSEK

Tyršova 29, 682 01 Vyškov

515 537 061

724 993 367

www.paprsek-vyskov.cz

 

Sociální služby Vyškov, p.o.

Polní 1 - 3, 682 01 Vyškov

tel. 517 333 100

www.socialnisluzbyvyskov.info

 

Dům s byty zvláštního určení, Vyškov

Tyršova 29, 682 01 Vyškov

tel. 517 301 570

Evidence žadatelů: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nádražní 7, Vyškov

 

Oblastní charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov - Dědice

tel. 517 350 779

www.vyskov.charita.cz

 

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov

Jungmannova 76/2, 682 01 Vyškov

tel. 517 348 706

www.pppvy.cz

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Lípová 2, 682 01 Vyškov

tel. 517 348 606

mobil: 606 512 820

www.cck-cr.cz

 

RAMPA, o.s. - křesťanské centrum

Lípová 364/2, 682 01 Vyškov

tel. 511 110 202

http://klubrampa.webnode.cz/

 

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, z.s.

Palánek 1/250, 682 01 Vyškov

tel. 774 358 568

www.poradna-prava.cz

 

PODANÉ RUCE, o.s. Drogové služby Vyškov

Palánek 74, 682 01 Vyškov

tel. 517 330 509

mobil: 775 292 607

www.podaneruce.cz

 

PIAFA Vyškov, z.ú.

Žerotínova 2, 682 01 Vyškov

tel. 515 539 212

mobil: 603 813 461

www.piafa.cz

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Pustiměř 175, 683 21

tel. 517 356 336

http://www.­spcch.­cz

 

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vyškov

9. května 25, 682 01 Vyškov

tel. 602 464 205

 

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vyškov

Sportovní 769/12 a, 682 01 Vyškov

tel. 732 419 877

 

TYFLOCENTRUM BRNO, o.p.s., regionální středisko Vyškov

Osvobození 56 (areál ZŠ Letní pole), 682 01 Vyškov

tel. 774 715 108

http://www.centrumpronevidome.cz/

 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Nerudova 7, 602 00 Brno

tel. 541 236 743

http://www.ranapece.cz/

 

Rodinná pohoda, z.s.

Morávkova 35, 682 01 Vyškov

tel. 605 473 698

http://rodinnapohoda.wgz.cz/