Starší zprávy

Nabídka prodeje majetku

Oznamujeme, že na úřední desku byla vyvěšena nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti.

 

Tříkrálová sbírka 

V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka s ohledem na nouzový stav v ČR trošku netradičně. Kasičky byly uloženy na obecním úřadě a také v kostele sv. Jiří v období od 8.1. – 24. 1. 2021, kde bylo možné přispět jakoukoliv finanční částkou. Za toto období bylo v naší obci celkem vybráno 9 835 Kč. Ing. Huláková, která organizovala sbírku v naší obci, děkujeme za spolupráci všem občanům a Obci Prusy-Boškůvky za podporu a poskytnuté prostředky.

Charita Vyškov využije vybrané finanční prostředky na podporu projektu duševního zdraví v terénu, domácí hospicovou péči, řešení následků Covid pandemie a také na dofinancování nákupu aut pro terénní službu, která zlepší dostupnost profesionálních sociálních a zdravotních služeb.

 

Očkování proti COVID-19

Jihomoravský kraj aktivuje bezplatnou krizovou linku 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál registrace.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

 

Kominík

Oznamujeme občanům, že objednáváme do naší obce kominíka pana Martina Sotoláře z kominictví pana Červinky z Dražovic, který do naší obce pravidelně jezdíval. Pokud máte zájem o služby kominíka, nahlaste se na obecní úřad nejpozději do úterý 12. ledna 2021.

Termín čištění komínů proběhne v pátek 15. ledna od 8.00 do 12 hod. a v sobotu 16. ledna od 8.00 do 11.00 hod.

Kontakt na kominíka: 721 025 871

 

Tříkrálová sbírka 2021

Charita Vyškov oznamuje občanům, že letošní Tříkrálová sbírka neproběhne prostřednictvím koledníků, jak jste zvyklí, a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v celé ČR.

Přispívat do Tříkrálové sbírky však můžete do zapečetěných kasiček uložených na obecním úřadě v Moravských Prusích a v kostele sv. Jiří nebo prostřednictvím bezhotovostní platby na účet charity, který najdete na webových stránkách charita.cz, a to až do 24. ledna 2021.

 

 

Kanalizační řád

Na obecní stránky pod záložku "Kanalizace a ČOV" byl vložen Kanalizační řád stokové sítě Obce Prusy-Boškůvky. Najdete ho zde.

 

Odečty vodoměrů

Firma Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamuje občanům, že jejich pracovnice bude v naší obci provádět odečty vodoměrů, a to ve dnech 8. 1. až 12. 1. 2021. Prosíme všechny odběratele, kteří nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili ho na viditelné místo.

 

Poplatky pro rok 2021

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz odpadu a psy pro rok 2021 budeme vybírat od pondělí 15. února vždy v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

 

Výše stočného pro rok 2021

Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schválilo na veřejném zasedání obce dne 18. prosince 2020 navýšení stočného od 1. 1. 2021, a to na částku 49 Kč/m3 (vybírat se bude v roce 2022).

 

Otevírací doba OÚ v období nouzového stavu

Vláda České republiky v době vyhlášení nouzového stavu v ČR ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Z toho důvodu bude po celou dobu nouzového stavu na obecním úřadě v Moravských Prusích otevřeno:

  • pondělí v době od 8:00 do 13:00 hod.  
  • středa v době od 12.00 do 17:00 hod.

Aktuálně platí prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021.

 

Nové číslo zpravodaje Občan

Oznamujeme občanům, že vyšlo nové číslo zpravodaje Občan 4/2020. Cena je 10 Kč/ks. Prodej probíhá v úředních dnech na obecním úřadě.


Předchozí stránka: Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky
Následující stránka: Obec Prusy-Boškůvky