TJ Sokol Moravské Prusy

Informace

V letošním roce se podařilo členům TJ Sokol uspořádat všechny naplánované letní sportovní akce. Začali jsme tradičně dětským sportovním dnem - 26.6.2010. Vzhledem k tomu, že probíhal dětský den i v sousedních Vážanech, nás účast 65 dětí mile překvapila. Disciplíny - sprint na 60 m, maraton, běh kolem hřiště, skok z místa, hod granátem, střelba se vzduchovky, přetahování lanem, chůdy, hod míčkem na terč, slalom s dětským kolečkem, švihadla, štafety atd., zvládly děti výborně. Při vyhlašování výsledků byly vypíchnuty nejlepší výkony a všichni malí i větší sportovci dostali diplom a sladkosti. Doprovodný program zajistili také letos naši hasiči, vozidla dálniční policie a DJ Martin. Sportovní odpoledne bylo ukončeno tradičním opékáním špekáčků.

Dalšími aktivitami naší TJ Sokol byly nohejbalové turnaje trojic. Dne 4.7.10 proběhl místní uliční turnaj "O pohár starosty obce". Zúčastnilo se 7 místních družstev a po bojích každý s každým vyústilo v následující pořadí:

1. místo - Chaloupky - Chujac D., Chujac J., Rückl P. ml.

2. místo - Návdanky - Pacák R., Dostálek M. ml, Grégr I.

3. místo - U mléna - Pekařík Z. ml, Bečvář S. st., Pospíšil O.

Memoriálu J. Špičáka se zúčastnilo také 7 týmů. Předpokládali jsme vyšší účast, ale počasí nám moc nepřálo, přesto jsme byli rádi, že jsme 24.7. turnaj odehráli s těmito výsledky:

1. místo - Perun - Osička, Procházka, Kramář

2. místo - Nelča tým - Šišma Václav + Radek, Pořízek P.

3. místo - Průměr 105 - Dostálek ml., Chujac st., Bečvář st.

Dne 7.8.10 bylo odehráno tradiční fotbalové utkání svobodní x ženatí. Po urputném boji svobodní zvítězili 3 : 1. První branku svobodných dal Večerka David za nechtěné a nezamýšlené spolupráce místostarosty z družstva ženatých. Druhou branku vstřelil Krátký Pavel. A třetí branku vstřelil nejspíš Pacák Roman, ale tím si nikdo není jist. Čest ženatým zachránil už jen starosta obce Šebesta Lubomír jedinou, avšak o to cennější brankou. Letos byl odehrán již 18. ročník tohoto fotbalového utkání!!! Celkový stav, který sledujeme od samého počátku tohoto klání je tedy svobodní x ženatí = 11 : 7. Nezbývá než doufat, že ženatí s postupujícím věkem chytí druhou mízu a svobodní poněkud zestárnou a tak budou mít ženatí šanci skóre do 20. ročníku trochu srovnat.☺

Dále proběhlo 21.8.2010 volejbalové odpoledne. Síť byla tentokrát nahoře a hrál se volejbal různě složených týmů, podle zpráv vyhráli tentokrát ženatí a vdané 3:0, ale setů se odehrálo mnohem více a nějaké výsledky nebyly vůbec důležité.

Skončil ročník nohejbalových soutěží. A mužstvo se umístilo na 5 - 8 místě a B mužstvo na 10 místě z celkového počtu 11 startujících týmů v ročníku 2010. Oddíl se zúčastnil také např. turnaje vítězstvím v Orlovicích (Palla st. , Račanský J. st. Hladký.)

Skutečností zůstává, že letošní ročník nebyl tak úspěšný. Avšak s tím jsme počítali, protože naše mužstvo bylo oslabeno: Rückl - zraněná noha, Vejmola J. - stavba rodinného domu.

Sezonu zahájil oddíl stolního tenisu - tréninky - tradičně v úterky, středy a každý pátek. Soutěže začínají 2.10.2010.

Na závěr poděkování sponzorům letních podniků - ZOD Haná Švábenice, Elita a.s., Pneuservis Pavéska Jar. OÚ Mor. Prusy, starosta obce - Šebesta Luboš, shr Hladký Jan, Vejmolová Katka, Bečvář Stanislav st., Hasiči Mor. Prusy a manželé Eva a Josef Pavlíkovi.

Poděkováním pro pořadatele bývá hojná účast startujících, a to se v některých případech hojně naplnilo!

Sportu zdar!!!

za TJ Sokol Mor. Prusy  Hladký Jan

 

Volejbalové odpoledne

Volejbal pro všechny zájemce - sobota 21.8.2010 od 16.00 hod.

 

Kopaná svobodní x ženatým

Zápas v kopané mezi svobodnými a ženatými v sobotu 7.8.2010 od 16.00 hod.

 

Otevřený turnaj trojic - Memoriál Jiřího Špičáka 

TJ Sokol Mor. Prusy, oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 24.7.2010 šestý ročník memoriálu Jiřího Špičáka  - otevřený turnaj trojic v nohejbalu. Po nočním vydatném dešti a zatažené obloze byla po ránu situace dosti špatná. Zvonily mobily a omlouvalo se jedno družstvo za druhým. Zvažovali jsme zrušení nebo přeložení turnaje. V devět hodin však bylo na místě 7 trojic jeden kurt od rána v bezvadném stavu a druhý sliboval provoz asi za 2 hodiny, proto jsme se rozhodli turnaj absolvovat i při této nižší účasti. Počasí nás nechalo turnaj odehrát systémem každý s každým na dva vítězné sety. Po bojích se vykrystalizovalo následující pořadí :

  1. Perun - Osička,Procházka, Kramář
  2. Nelča tým - Šišma R., Šišma V., Pořízek
  3. Mor.Prusy"B" - Bečvář, Chujac st., Dostálek

Každé z mužstev si odvezlo nějakou tu cenu, zahrálo se v příjemné atmosféře a dost zápasů bylo i kvalitních. Nakonec jsme byli rádi, že jsme turnaj mohli odehrát a nezbývá, než poděkovat týmům za účast a těšit se na ročník příští...

za TJ Sokol Mor. Prusy, Hladký Jan 

 

Memoriál Jiřího Špičáka

Otevřený turnaj v nohejbale trojic - sobota 24.7.2010 - prezentace v 8.00 hod.

 

O pohár starosty obce

V neděli 4.7.2010 uspořádala TJ Sokol tradiční turnaj v nohejbale, místní uliční turnaj trojic - o pohár starosty obce.

Zúčastnilo se sedm mužstev: Chaloupky, Návdanky, Veverská, U mléna a Chmelének 3x. V krásném počasí  se odehrálo spousta vyrovnaných nohejbalových bojů, příjemná atmosféra při dobrém uzeném cigáru dovedla v odpoledních  hodinách turnaj do závěrečného finále. Hrálo se každý s každým, na dva vítězné sety.

Výsledky :

  1. místo - Chaloupky - Chujac Josef, Chujac David, Rúckl Petr ml.
  2. místo - Návdanky  - Pacák Roman, Dostálek Milan ml., Grégr Ivo
  3. místo - Chmelének I - Pořízek Petr, Palla Jan ml., Vejmola Jar. ml.

Turnaj se z našeho pohledu vydařil, ale stále více nám schází mladší hráči. Přitom na takovém místním turnaji si mohou zahrát bez obav hráči žákovských roků. Jediný David Chujac je málo, dorostenci žádný. Můžeme sledovat, že se nám zde již  několik let objevují stejná jména, takže mládeži - každý týden v pátek a úterý /jaro-podzim/ na hřišti tréninky, rádi vás uvidíme. Nezbývá než poděkovat za účast na turnaji hráčům a sponzorům - starosta obce, ZOD Haná, Elita sem. a.s. a těšit se na příští ročník.

                                         za TJ Sokol Mor. Prusy, Hladký Jan

 

Uliční turnaj

Turnaj v nohejbale trojic o pohár starosty obce - neděle 4.7.2010 - prezentace v 8.00 hod.

 

Informace z dění TJ Sokol

V měsíci dubnu proběhla naše tradiční kulturní akce - hodová zábava. Účast hostů byla jako tradičně výborná a nezbývá než dodatečně poděkovat sponzorům za ceny do tomboly, členům TJ za organizaci a to hlavně u bufetu. Výtěžek, jak již bylo řečeno, bude použit na budování kurtu s umělým povrchem.

 V roce 2011 bude slavit 40. výročí činnosti oddíl stolního tenisu. Jak jsem již informoval, "A" mužstvo skončilo v soutěži KP I. třídy na 3. Místě, přesto postoupilo o třídu výš, a to do d i v i z e. Ke kulatému jubileu bude hrát "A" tým TJ Sokol Mor. Prusy nejvyšší soutěž v historii klubu. Blahopřejeme!

 

Dětský den

Zveme všechny malé sportovce na dětský den, který proběhne na hřišti v Moravských Prusích v sobotu 26.června 2010. Začátek je ve 15.00 hod. Na programu je spousta soutěží, ukázka hasičů a také opékání špekáčků. Těšíme se na Vás!

 

Hodová zábava

V sobotu 24.4.2010 zveme všechny od 20.00 hod. na hodovou zábavu do kulturního domu v Moravských Prusích. K tanci a poslechu hraje skupina Classic.

 

Zhodnocení I. čtvrtletí  

Jednou z hlavních akcí v uplynulém čtvrtletí byla výroční valná hromada TJ Sokol - uskutečnila se v pátek 19.2.2010 při účasti asi 30 členů. Zhodnotila se činnost za rok 2009, pokladník seznámil členy s aktuálním stavem financí, jak na účtu, tak v hotovosti. Byl schválen plán činnosti na rok 2010- sportovní akce zůstávají stejné jako v roce minulém - dětský sportovní den, nohejbalový turnaj - místní i otevřený, fotbalové utkání svobodní versus ženatí, volejbalové odpoledne, vánoční turnaj ve stolním tenise, podle podmínek hokejové utkání svobodní versus ženatí na rybníku - termíny konání budou vždy upřesněny místním rozhlasem.

V současné době končí asi nejúspěšnější sezona oddílu stolního tenisu - A mužstvo totiž ve své soutěži, což je KP I třídy, do poslední chvíle bojovalo o historický postup do divize. Vzhledem k tomu, že postoupila  dvě  mužstva,  získali  tím  velké  šance. Celou  soutěž  se naše 

mužstvo pohybovalo na 2 - 3 místě, závěr se však těsně nevydařil, tak to v tuto chvíli vypadá na místo třetí. V době, kdy píši tento příspěvek, mají hrát poslední dvě utkání. Postup zřejmě uhájí Znojmo a ČSAD Hodonín. Bližší informace o všech soutěžích najdete na internetových stránkách - www.pinec.info.

B mužstvo skončí asi na  druhém místě  OP, což je velice pěkné umístění.  Je předpoklad, že C mužstvo skončí uprostřed tabulky OS I třídy. D mužstvo postoupí do OS II třídy. Družstvo žáků již má svoji okresní ligu dohranou a umístilo se na krásném druhém místě. Blahopřejeme všem hráčům a členům oddílu a děkujeme za reprezentaci TJ i obce Moravské Prusy.

Oddíl nohejbalu se pomalu připravuje na nadcházející sezónu a členové TJ se budou přesouvat na svůj areál - hřiště. Mimo jiné připravujeme podmínky pro vybudování kurtu s umělým povrchem na pozemcích TJ. V současné době řešíme vynětí z půdního fondu a stavební povolení. Projektovou dokumentaci včetně vyjádření zainteresovaných firem máme. Stavební úřad v současné době zahajuje řízení o umístění stavby. To jen tak pro pořádek...


Předchozí stránka: TJ Sokol Moravské Prusy - aktuálně
Následující stránka: TJ Sokol Moravské Prusy