Zajímavé informace z obecního úřadu

Zeměpisné údaje:

Rozsah katastru: - Mor. Prusy 6,89 km2

                             - Boškůvky 0,84 km2

Nadmořská výška: 260 m.n.m.

 

Statistické údaje:

Celkový počet obyvatel obce Prusy-Boškůvky k 31. 12. 2019:   660  

Z toho:

Moravské Prusy celkem : 591

Boškůvky celkem : 63

Zouvalka celkem: 6

   

 

Nejvyšší číslo popisné:

Moravské Prusy - 243

Boškůvky - 60

Zouvalka - 9

 

Babylon místopisných pojmenování - Moravské Prusy

Hraničky - pojmenováno podle "hranice" mzei obcemi Mor. Prusy - Vážany, od domu č.p. 134 Vejmola František - č.p. 170 Krátká Drahomíra

Za kopci (Zákopčí) - pojmenováno podle kopce, na jehož vrcholu je hřbitov, od domu č.p. 121 Marišler František - č.p. 184 Tomášek Oldřich

Návdanky - od domu č.p. 200 Pacák Miroslav - č.p. 213 Dostálek Milan

V chaloupkách:

Horní Chaloupky - od domu č.p. 103 Cigánek Bohumil - č.p. 120 Grégr Miroslav

Dolní Chaloupky - od domu č.p. 218 Váňa Vladislav - č.p. 97 Hudec Stanislav

Veverská - starý název polní trati je "Za Žabokrčky humno", od domu č.p. 151 Müllerová Zdenka - č.p. 209 nová bytovka

Na Hatích - za dávných časů se zde, na panském pozemku, pěstoval chmel. K této ulici se vztahuje jedna z pověstí: Poslední samostatný pán obce Moravsko - Pruské se jmenoval Krištov Dluhov. Jeho manželka se jmenovala Hatta a jeho jediná dcera také Hatta. Tato matka i s dcerou se šly jednoho dne koupat do rybníka tam, kde nyní jde cesta od mlýna do Tlustomázek (na Zouvalku), kde se obě utopily, proto se tam dnes říká Na Hatích. Od domu č. p. 198 stará bytovka - č.p. 79 Zbořil Jan st.

Na Čeperku - původ názvu není znám. Najdeme zde jen jediný dům a to č.p. 54 Zbořil Jan ml.

Ke mlýnu - v dřívějších dobách bývaly Na Hatích rybníky a jelikož zde bylo mnoho kvákajících žab, říkalo se této ulici také Žábokrky. Oblast kolem mlýna č.p. 5 Mazlová Marie - č.p. 45 dříve Vémola František, nyní Miroslav Kloupar.

 U školy - na této ulici najdeme obecní úřad, kulturní dům a všechny domy stojící vlevo od OÚ po bývalé č.p. 65 Vlček Jan - nyní zbourané. 

Za kostelem - č.p. 39 Račanský Josef a č.p. 38 Zbořil Jan.

Hrubá strana - název vyčten ze starých záznamů, na této ulici se nachází domy č. p. 55  Lozová Františka - č.p. 30 Račanský Jan.

Malá strana - od č.p. 10 Pěnčík Antonín - č.p. 19 Křetinský Drahomír.

Dornych - úzká kamenná ulička, od domu č.p. 100 Vincourek Antonín - č.p. 110 Daněk Miroslav.

Chmelínek - po našem mu říkáme "Chmelének", domky na jižní straně ulice jsou postaveny na bývalém panském pozemku - pěstoval se zde chmel, bývaly zde chmelnice. Od domu č.p. 201 Hladký Jan - č.p. 76 Pořízek František.

Milíř - od domu č.p. 205 Suchomel František - č.p. 29 Lejsal Antonín.

Ke křížku - této ulici se také dříve říkalo "Za Kovárnou",  protože do r. 1700 na domku č.p. 28 stávala panská kovárna. V tomto roce vznikl z neznámé příčiny v kovárně požár, který se v důsledku silného větru rychle šířil až po kostel. Všechny domy po té straně, které byly ze dřeva, pokryty slámou, i s kostelem shořely až do základů. Od domu č.p. 122 Černochová Irena - č.p. 177 Račanská Libuše.

Ztracená ulice - tento název je opět vyčten ze starých záznamů, od domu č.p. 69 Kozák Bohumil - č.p. 67 Crkalová Erika.

V uličce - dříve zde byla dvě stavení, jejichž majiteli byla rodina Sedláčkova. Mezi staveními byla úzká ulička, z čehož tedy plyne název této části. Dům č.p. 7 byl zbořen, a tak vytvořen prostor pro rozšíření silnice. Č.p. 88 Cigánková Zdenka.

 Boškovská - správně by se měla jmenovat Boškůvská, neboť Vás zavede rovnou do Boškůvek. Od domu č.p. 145 Hájek Václav - č.p. 140 Foret Vladimír.

K pivovaru - ulice směřuje k bývalému pivovaru č.p. 1 (dřívější majitel Smékal). Od domu č.p. 82 Pavlík Jan - č.p. 141 Večerka Jiří.

Na Hrázi - novostavba č.p. 3 Pekár Miroslav.

Na Kopečku - dům č.p. 75 Pavlas Josef.  


Předchozí stránka: Czech POINT
Následující stránka: Fotogalerie