Co se děje v SDH

Schůze SDH

V pátek 29. října proběhne členská schůze sboru dobrovolných hasičů nově v prostorách zrekonstruované klubovny od 19.00 hod. 

 

Informace

Počátkem září nám opět začala sezóna a tréninky. Schůzky se konají každý pátek v 16,00 hod. na hřišti, za nepříznivého počasí v naší nové klubovně.

Sbor dobrovolných hasičů si dovoluje oznámit, že dne 23.10.2010 bude uspořádán sběr železa, proto prosíme spoluobčany, aby železo jako vždy nachystali před domy.

Sraz účastníků sběru je v 7.00 hod. u školy.

Na poslední schůzi našeho sboru bylo dohodnuto, že Hasičský ples se uskuteční 5. 2. 2011 v místním kulturním domě.

 

Zhodnocení I. čtvrtletí roku 2010

Dne 16.1.2010  proběhla výroční valná hromada SDH Moravské Prusy, na které jsme zhodnotili naši práci a hlavně práci mladých hasičů. Po dokončení naší klubovny ji zbývá vybavit nábytkem, aby mohli mladí hasiči zahájit svou činnost ve svém. Tento rok nás čeká ještě hodně práce, včetně sběru železa, který je naplánován na 17.4..

Dne 6.2.2010 proběhl tradiční hasičský bál v restauračním zařízení Adélka v Moravských Prusích , kde nám k tanci hrála skupina  CRISTAL music trio. Tombola byla bohatá hlavně díky našim členům a také sponzorům. Chtěla bych touto cestou ještě jednou všem poděkovat za přispění.

březnu proběhla beseda v MŠ a ZŠ k malování požární ochrany očima dětí za přispění B.Kozáka a M.Ježkové. Již se těšíme na pěkné výkresy dětí a držíme palce při umístění.

Chci připomenout také 10. místo v lize, které naše ženy pod patronací Hoštic-Heroltic vybojovaly. A také bychom rádi vyjádřili naději, že naši muži budou mít chuť následovat jejich příkladu a dosáhnout podobných, nebo ještě lepších výsledků.

 

Klubovna

 Jak už to tak u starých domů bývá, začalo to nevinně - myšlenkou na zbudování klubovny pro naše mladé hasiče. Obec nám dala k dispozici menší starý domek vedle mlékárny, který je v majetku obce a nebyl využíván. Po zpracování projektu a vyřízení všech nezbytných úředních záležitostí, mohly začít vlastní práce na opravě domu. První na řadu přišlo okopávání zdí a výkop jámy pro zavedení vody. Po téhle práci přišli na řadu zedníci, kteří dokončili interiér. O výkop pro septik a všechno, co k tomu patří, se postarali odborníci.

V současné době jsou práce téměř hotové a my se už těšíme na první schůzku v naší klubovně.

Je třeba ještě poděkovat za nemalou práci a námahu, kterou pro dobrou věc obětovali: Marie Ježková, František Klíč, pan Kupčík, pan Vejmola a samozřejmě dík patří také našim dorostencům, kteří se podíleli na všech jinak důležitých pracích. Moc děkujeme.

 

Ohlédnutí za prázdninami

I v době letních prázdnin se scházeli mladší a starší hasiči k tréninkům převážně na hřišti v Moravských Prusích. Mladší žáci trénovali především na závody požární všestrannosti. Tréninky pro všechny nově příchozí i stálé členy mladších žáků budou od měsíce října probíhat každý čtvrtek vždy od 17.hodin.

Dorostenky - ženy během letních prázdnin také nezahálely. Trénovaly a závodily za Hoštice-Heroltice a každý týden jezdily na závody, což jim přineslo spoustu nových zkušeností a závod od závodu i zlepšení. S 9. místem v okresní lize ze 13ti družstev mohou být spokojeny :-).

Dorost - muži  byli ochotní obětovat své prázdniny na budování budoucí klubovny pro sebe i mladší žáky. Všichni se moc těší, že budou mít konečně svoje zázemí.

 

 

Akce "Vaše cesty k bezbečí aneb chytré blondýnky"

Tuto akci pořádá HZS JmK a podrobnější informace najdete na www.firebrno.cz


Předchozí stránka: Co se děje nebo bude dít
Následující stránka: TJ Sokol Moravské Prusy