Zastupitelstvo obce na volební období 2010-2014

Rada obce: 

Starosta obce

Lubomír Šebesta

Místostarosta obce

Vladimíra Chujacová

Členové rady

Darina Rusnáková

Martin Špičák

Ing. Jana Vejrostová

 

Zastupitelstvo: 

Lubomír Šebesta

Vladimíra Chujacová

Darina Rusnáková

Martin Špičák

Ing. Jana Vejrostová

Ing. Jaroslav Černoch

Mgr. Veronika Vejmolová

Stanislav Hudec

Petr Večerka

Miloš Pintýř

Kamil Štěpán

Ondřej Pospíšil

Hana Večerková

Bc. Marian Hlaváč

Miroslav Šebesta

 

Finanční výbor:

předseda finančního výboru

Hana Večerková

členové finančního výboru

Mgr. Veronika Vejmolová

Petr Večerka

 

Kontrolní výbor:

předseda kontrolního výboru

Ing. Jaroslav Černoch

členové kontrolního výboru

Bc. Marian Hlaváč

Ondřej Pospíšil