Zastupitelstvo obce na volební období 2022 - 2026

Výpis Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky dne 24. října 2022:


Starosta obce:

Ing. Josef Molitoris


Místostarostové obce:

Mgr. Pavel Šebesta

Bc. Marian Hlaváč

 

Finanční výbor:

předseda:

Bc. Kateřina Burešová

členové:

Lucie Brázdilová

Věra Pospíšilová

 

Kontrolní výbor:

předseda:

Michael Jičínský

členové:

Ing. Jaroslav Černoch

Petr Paveska