Vítá Vás obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 29. března od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání najdete na úřední desce.   

 

Kanalizace - projekty na přípojky k jednotlivým domům

Začátkem měsíce dubna začnou projekční práce na přípojkách k plánované výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Přípojky k jednotlivým domům bude projektovat Ing. Josef Slavík, který bude v průběhu dubna chodit po obci a provádět měření u každého domu.

V přiloženém souboru níže jsou informace a termíny, kdy bude projektant chodit v jednotlivých částech obce. Žádáme občany o součinnost s projektantem. Pokud nebudete v daný termín doma, kontaktujte Ing. Slavíka na uvedeném telefonním čísle dle instrukcí v přiloženém letáku. Děkujeme. 

Informace a termíny měření v jednotlivých ulicích ZDE.  

 

Zapisování elektřiny

Společnost E.ON oznamuje občanům, že bude provádět odečty stavů elektroměrů:

 • Moravské Prusy v pondělí 20. března 2017
 • Boškůvky v úterý 21. března 2017

Žádáme tímto občany, kteří nemají přístupný elektroměr a nebudou v těchto dnech doma, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výrobním číslem elektroměru. Děkujeme.

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Marcelu Bébarovou na tel. č. 774 081 775. 

 

Vybírání poplatků v Boškůvkách

Oznamujeme občanům Boškůvek, že v pátek 17. března budeme v sále klubu občanů vybírat poplatky a to v době od 13.00 - 13.30 hod.

Zároveň upozorňujeme občany Moravských Prus, že v této době bude v kanceláři obecního úřadu zavřeno.

 

Bazárek jaro - léto

MC Prušánek srdečně zve na barázek jaro - léto, který proběhne ve dnech 10. 3.  - 12. 3. 2017 v sále kulturního domu v Moravských Prusích: 

 • výběr zboží: pátek 10.3. v době od 9.00 - 11.30 hod. a 15.00 - 18.00 hod.
 • prodej zboží: sobota 11.3. v době od 9.00 - 12.00 hod.
 • návrat zboží: neděle 12.3. v době od 9.00 - 11.00 hod.

K prodeji se registrujte na: bazarekmorprusy@seznam.cz  nebo tel. č. 776 297 726.

Prodat či nakoupit je možné: jarní a letní dětské oblečení, boty, hračky, knížky, sportovní potřeby, kostýmy, kola, odrážedla, kočárky, autosedačky, jídelní židličky, postýlky, těhu potřeby a jiné. 

 

Oznámení - pošta

Pošta Moravské Prusy oznamuje občanům, že ve čtvrtek 9. března bude dopoledne výjimečně otevřeno pouze do 10.00 hod. V odpoledních hodinách už bude otevřeno dle běžné otevírací doby, tzn. 15.00 - 16.00 hod. 

 

Místní poplatky

Oznamujeme občanům, že od pondělí 20. února 2017 budeme v kanceláři obecního úřadu v úřední dny vybírat místní poplatky za svoz odpadu a psy. Již několikátý rok nedochází k žádnému navýšení místních poplatků. Výše poplatků zůstává pro rok 2017 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč. 

Poplatky musí být uhrazeny do 31. března 2017.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve středu 15 února od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání najdete na úřední desce.  

 

Příprava na HODY 2017

I když to tak venku zatím nevypadá, pomalu ale jistě se blíží jaro a s ním i naše Hody, které proběhnou o víkendu 21. - 23. dubna. Loni to byla velká paráda, ve které letos chceme pokračovat. Pokud má vše klapnout minimálně tak dobře, jako loni, je potřeba na tom již pomalu začít pracovat. Zájemci, kteří by se chtěli letos zapojit jako stárky a stárci, zveme na první setkání, které proběhne v neděli 5. února ve 13.30 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. 

 

Hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy srdečně zve občany na tradiční Hasičský ples, který se koná v pátek 3. února od 20.00 hod. v kulturním domě v Moravských Prusích.

K tanci a poslechu zahrají KOZLAŇÁCI. Vstupné je 70 Kč.

 

Mezinárodní den darování knihy 2017

14. února 2017 proběhne po celém světě Mezinárodní den darování knihy, jehož smyslem je darovat jakoukoliv knihu ze své domácí knihovny, kterou již mají lidé přečtenou a chtěli by jejím darováním udělat radost jinému dítěti či dospělému.
K této celosvětové akci se také zapojuje Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově ve spolupráci s organizací Diogenes-Dialog a generační soužití a prosí občany z Vyškova a okolí o zapojení se do této akce.
Také naše obec ráda tuto akci podpoří a zřizujeme u nás sběrné místo na knihy. Pokud tedy máte doma knihu, kterou byste chtěli darovat a udělat tak někomu radost, přineste ji do buď 13. 2. 2017 přímo do KKD ve Vyškově a nebo ji můžete přinést do pátku 10. 2. 2017 na obecní úřad v Moravských Prusích a my tam potom všechny knihy hromadně převezeme.
Předem děkujeme všem dárcům za hezké lidské gesto a ochotu dělat radost druhým.

 

Nařízení Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influezy na území České republiky. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy na území ČR. 

Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí se:

 • zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo ve volném výběhu
 • nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů
 • nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat

Dále Státní veterinární správa:

 • ruší platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a ostatního ptactva
 • zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých chovatelů na určeném místě. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní a chovatelské zkoušky i soutěže poštovních holubů.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 • 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 • 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Upozornění

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. upozorňuje tímto odběratele pitné vody, že v důsledku nadcházejícího mrazivého počasí může dojít k zamrznutí vnitřní části vodovodní přípojky a následně k prasknutí vodoměru. Apeluje tímto na vlastníky rodinných domů a dalších objektů, zejména těch trvale neobydlených (rekreačních chat a chalup), aby si provedli kontrolu zabezpečení vodovodních přípojek proti zamrznutí. Někdy stačí málo, nedovřené či prasklé okénko do sklepa a dojde k prasknutí vodoměru a následně k nemalým škodám na majetku a k úniku vody, kterou musí odběratel zaplatit. Jedinou prevencí je řádné zaizolování vodoměrné šachty, zakrytí sklepních okének polystyrénem apod. Neberte, prosím, toto varování ve vlastním zájmu na lehkou váhu!

Dojde-li k prasknutí vodoměru, kontaktujte ihned vodárenský dispečink VaK Vyškov, a.s. na telefonním čísle 800 137 239 – hlášení poruch. Volání je zdarma.

 

Dětský karneval

Mateřské centrum Prušánek zve všechny děti na Karneval s hosty z pohádek, který proběhne v neděli 22. ledna od 15.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. Těšit se můžete na bratry Chabičovské a tanečnice Káčuli a Símu a také mezi nás na chvíli zavítají Shrek a Mimoň. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže a především spousta tance a zábavy.

 

Myslivecký ples

Myslivecký spolek zve všechny občany na tradiční Myslivecký ples, který proběhne v pátek 13. ledna od 20.00 hod. v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Vstupné 80 Kč, občerstvení je zajištěno.

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, při které bylo celkem vybráno 20.656,- Kč. Z toho v Moravských Prusích 18.291,- Kč a v Boškůvkách 2.365,- Kč. Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispěli.

 

Poplatky v roce 2017

Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 20. února 2017. Již několikátý rok nedochází k žádnému navýšení místních poplatků. Výše poplatků zůstává pro rok 2017 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 7. ledna 2017 proběhne v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Po obci budou dopoledne chodit skupinky koledníků vždy v doprovodu dospělé osoby s platným pověřením a budou vybírat finanční příspěvky pro Charitu ČR.

Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispějí.

 

Výroční valná hromada SDH

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Moravské Prusy zve své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 7. ledna 2017 od 15.00 hod. v pohostinství v Moravských Prusích.

 

Pozvánka - stolní tenis 

TJ Sokol Moravské Prusy pořádá aktivní posezení při stolním tenise pro neregistrované zájemce - děti i dospělé v pátek 6. ledna 2017 od 17.00 hod. v kulturním domě v Moravských Prusích.

S sebou si vezměte dobrou sportovní obuv, pálku a dobrou náladu :-) Na vaši účast se těší výbor TJ.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v pátek 6. ledna a v pondělí 9. ledna 2017 budou prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, kteří nebudou v tyto dny doma a nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili na viditelné místo.