Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

Tříkrálová sbírka 

V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka s ohledem na nouzový stav v ČR trošku netradičně. Kasičky byly uloženy na obecním úřadě a také v kostele sv. Jiří v období od 8.1. – 24. 1. 2021, kde bylo možné přispět jakoukoliv finanční částkou. Za toto období bylo v naší obci celkem vybráno 9 835 Kč. Ing. Huláková, která organizovala sbírku v naší obci, děkujeme za spolupráci všem občanům a Obci Prusy-Boškůvky za podporu a poskytnuté prostředky.

Charita Vyškov využije vybrané finanční prostředky na podporu projektu duševního zdraví v terénu, domácí hospicovou péči, řešení následků Covid pandemie a také na dofinancování nákupu aut pro terénní službu, která zlepší dostupnost profesionálních sociálních a zdravotních služeb.

 

Nový způsob výběru i výše stočného

Úhrada stočného v roce 2021 bude probíhat dle spotřeby vody v roce 2020 ve dvou termínech:

  1. první část se bude týkat spotřeby vody za období leden-červen 2020, a toto stočné se bude na obecním úřadě vybírat v termínu od 1.5. – 30.6.2021.
  2. druhá část se bude týkat spotřeby vody za období červenec-prosinec 2020, a toto stočné se bude na obecním úřadě vybírat v termínu od 1.10. – 30.11.2021.

U občanů, kteří mají vodovod a odebírají vodu od společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (větší část nemovitostí v Moravských Prusích), bude stočné počítáno dle skutečné spotřeby vody, kterou Vám společnost VaK Vyškov, a.s. za rok 2020 vyfakturovala.

U občanů, kteří mají studnu (celé Boškůvky + některé domy v Moravských Prusích), bude stočné počítáno na základě směrných čísel dle Přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Výše stočného za rok 2020 stanovilo zastupitelstvo obce na 34 Kč/m3 včetně DPH. Již nyní si tedy můžete sami výši stočného za svoji domácnost vypočítat a na jeho úhradu se předem připravit.

Vzor výpočtů:

V červenci 2020 jste dostali fakturu od společnosti VaK Vyškov a.s. na spotřebu 90 m3 vody za období leden-červen 2020, takže v kanceláři obecního úřadu zaplatíte někdy během května-června 2021 stočné ve výši 3 060 Kč. Nyní v lednu 2021 jste dostali fakturu od společnosti VaK Vyškov a.s. na spotřebu 85 m3 vody za období červenec-prosinec 2020, takže v kanceláři obecního úřadu zaplatíte někdy v říjnu nebo listopadu 2021 stočné ve výši 2 890 Kč.

Máte-li studnu, potom si najdete směrné číslo v Příloze č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb., kde stojí, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku se počítá spotřeba za rok 35 m3. V případě rodinného domu se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu, při aktivitách na zahradě atd. Celkem tedy 36 m3 za osobu. Pokud se jedná o čtyřčlennou domácnost, tak se bude počítat 36 m3 * 34 Kč * 4 osoby = celkem tedy za stočné 4 896 Kč/rok.

 

Prodloužení nouzového stavu

Vláda České republiky prodloužila v pátek 22. ledna nouzový stav - Usnesení Vlády České republiky ZDE.

Z toho důvodu i nadále platí nařízení, které ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Obecní úřad v Moravských Prusích má po celou dobu nouzového stavu otevřeno:

  • pondělí v době od 8:00 do 13:00 hod.  
  • středa v době od 12.00 do 17:00 hod.

Aktuálně platí prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021.

 

Nabídka prodeje majetku

Oznamujeme, že na úřední desku byla vyvěšena nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti.

 

Očkování proti COVID-19

Jihomoravský kraj aktivuje bezplatnou krizovou linku 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál registrace.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

 

Kanalizační řád

Na obecní stránky pod záložku "Kanalizace a ČOV" byl vložen Kanalizační řád stokové sítě Obce Prusy-Boškůvky. Najdete ho zde.

 

Poplatky pro rok 2021

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz odpadu a psy pro rok 2021 budeme vybírat od pondělí 15. února vždy v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

 

Výše stočného pro rok 2021

Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schválilo na veřejném zasedání obce dne 18. prosince 2020 navýšení stočného od 1. 1. 2021, a to na částku 49 Kč/m3 (vybírat se bude v roce 2022).

 

Nové číslo zpravodaje Občan

Oznamujeme občanům, že vyšlo nové číslo zpravodaje Občan 4/2020. Cena je 10 Kč/ks. Prodej probíhá v úředních dnech na obecním úřadě.

 Následující stránka: Starší zprávy