Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci


POJÍZDNÁ PRODEJNA V OBCI KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK U OBECNÍHO ÚŘADU

Milí občané, jsou prázdniny, čas dovolených a možná tu Vaši dovolenou trávíte doma a nechce se Vám ani do města na nákup. Jistě už víte, že tu máme každé úterý a čtvrtek POJÍZDNOU PRODEJNU PAULLU s.r.o. , která do naší obce zajíždí s čerstvým pečivem a ve čtvrtek navíc s čerstvou uzeninou a masem a to vždy
od 11,50 hodin. Nakoupit můžete rohlíky, koláčky, různé druhy chlebů a mnoho dalšího. Nezdržuje se delší dobu. Prodává pokud jsou zákazníci. Pokud nejsou zavírá a odjíždí. Paní je až z Lipníku nad Bečvou, tak jsme rádi, že k nám přijede a pomůže nám alespoň trochu zvládnout období kdy nemáme stálou prodejnu. Na znovuotevření naší bývalé/budoucí prodejny se také pracuje. Příští týden proběhne kompletní revize elektro a dozvíme v jak havarijním stavu obchod je a co budeme muset pro jeho budoucí provoz zajistit. Budeme Vás informovat.


ZAHRADA VĚŽKY 5. - 7. SRPNA 2022

Srdečně Vás zveme na letní zahrádkářskou výstavu Zahrada Věžky, která se koná v termínu 5. – 7. srpna 2022, každý den od 9 do 16 hodin. Nakoupit si můžete květiny, stromky,  potřeby pro dům i zahradu, řemeslné výrobky a něco dobrého na zub se také najde. Hudební vystoupení oblíbených kapel každý den, zábavný program pro děti a mnoho dalšího!HAVARIJNÍ STAV VĚTROLAMU

Milí občané, již v loňském roce jsme s ohledem na havarijní stav a stáří Větrolamu u zemědělského družstva v Moravských Prusích zahájili jednání na odboru životního prostředí s Ing. Františkem Vrbackým. Černé topoly, které tvoří největší zastoupení našeho Pruského Větrolamu jsou již delší dobu ve velmi špatném stavu a v současné době již ohrožují jak projíždějící vozidla, tak i vás všechny, kteří se touto trasou vydáváte na procházky.

Těžbu dřeva, která započne po 1.8.2022 bude provádět odborná firma Otta Group, s. r. o., která obci za tuto těžbu ještě zaplatí. Jinou odbornou firmou je zajištěna i likvidace klestu větrolamu (průměr dřeva na čepu menší než 23 cm). Bližší informace sdělíme osobně nebo telefonicky na obecním úřadu.

 
 
 
 
 


PROMÍTÁNÍ V PRUSKÉ KNIHOVNĚ 28.6.2022 

Milí občané, naše šikovná knihovnice Monika Lauterbachová spolu s obcí připravuje pro naše nejmenší v knihovně rozloučení se školním rokem. Bude promítání, popcorn a zmrzlina. V úterý 28.6.2022 od 17 hodin po slavnostním rozloučení s našimi školáčky, které proběhne na zahradě základní a mateřské školy. Těšíme se na Vás

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Milí občané,

na základě sdělení ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jitky Piňosové oznamujeme rodičům školkových dětí a dětí navštěvujících školní družinu, že od školního roku 2022/2023 dochází k navýšení ceny školkovného na 400,- Kč měsíčně a ve školní družině na 120,- Kč měsíčně za jedno dítě. 

 
 

DĚTSKÝ DEN 25. 6. 2022
 
 
Milí občané,
v sobotu dne 25.6.2022 od 15,00 hodin pořádá TJ Sokol Moravské Prusy z.s. DĚTSKÝ DEN. Všechny děti i s rodiči jsou SRDEČNĚ ZVÁNY. Sportovní odpoledne bude doplněno speciálním programem pořadatelů TJ Sokol, budou ukázky hasičů a policie , skákací hrad , večer opékání špekáčků a stezka odvahy. Kdo bude chtít může spát ve vlastním stanu a vlastní režii, tzn. dozor bude zajištěný rodiči. Snad nám bude přát i počasí. A kdyby náhodou trochu sprchlo, nevadí. DĚTSKÝ DEN BUDE ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

 


 

NOVÝ BEZDRÁTOVÝ OBECNÍ ROZHLAS

Milí občané, chceme Vás tímto informovat, že se nemožné asi stane skutečností. Už toto úterý 24.5.2022 by se měl začít montovat NOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS a všichni zase budete mít včas všechny informace jak potřebujete. Kdyby bylo cokoliv, na co se potřebujete v rámci této montáže zeptat, tak volejte nebo přijďte na obecní úřad. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.


KNIHOVNA VE STEJNÉM ČASE S NOVOU KNIHOVNICÍ A MALOVÁNÍM KE DNI DĚTÍ 31.5.2022 

Milí občané,
máme novou knihovnici. Paní Lauterbachová propůjčí naší knihovně a všem vášnivým čtenářům zase trochu čerstvý vítr a novou energii prozatím do 31.8.2022. Snad se nám bude moci věnovat i po tomto datu. Tak jí držme palce, aby se to podařilo. Těšit se na Vás bude ve stejném čase vždy v úterý a mimo to plánuje různá zpestření pro děti i rodiče tak, aby jste spolu s ní prožili vždy něco nového. 

Už 31.5.2022 u příležitosti Dne dětí pro Vás připravuje "Malování za knihovnou"
Knihovna Moravské Prusy zve všechny děti v úterý 31.5. od 16h na Malování za knihovnou.
Přijďte s námi oslavit Den dětí:-) Všechny malé umělce čeká také sladké překvapení 
 
 

 

CHCETE NOVÉ CHODNÍKY, VÍCE ZELENĚ NEBO RADĚJI POŘÁDNOU PRODEJNU POTRAVIN 

svěřte se nám v dotazníku a my s tím něco UDĚLÁME...

Milí občané,

máme pro Vás připravený dotazník, který je stručný, jasný, přehledný a který nám pomůže při zpracování plánu rozvoje obce. Tento plán je důležitou přílohou ke všem dotačním žádostem a také naším kompasem kudy se právě v tomto okamžiku vydat. Tak se toho nebojte, vyplňte a dopište nám do dotazníku vše co Vás trápí a co by jste v naší obci chtěli právě vy ???? Proklik k dotazníku máte ZDE: https://www.survio.com/survey/d/STRATEGIE Je to anonymní a můžou vyplňovat i vaše děti. Je to pro všechny od 15-ti let. Dotazníkové šetření bude probíhat až do 15.6.2022 a jeho vyhodnocení budete znát nejpozději do konce června. Moc nám to pomůže a děkujeme vám všem za pár minut vašeho času.

 

ZÁPIS Z 24. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPUTELSTVA OBCE

Milí občané,

aby jste měli ještě více informací z veřejných zasedání, tak zápisy budeme kromě odkazu na zápisy OZ, vložené pod záložkou ZASTUPITELSTVO 2018 - 2022, vkládat i zde do aktualit. 


SVOZ ELEKTROODPADU V SOBOTU DNE 21.5.2022

Milí občané, jak už bylo avizováno, v sobotu dne 21.5.2022 proběhne svoz elektroodpadu společností RESPONO, a.s., a to v časech 10,00 - 10,30 hodin v Boškůvkách na návsi a od 11,00 do 11,30 hodin v Prusích u obecního úřadu. Spolu s nimi bude elektroodpad sbírat od vašich nemovitostí i sbor dobrovolných hasičů.


 

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ

ZASTUPITELSTVA OBCE Prusy-Boškůvky

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026

Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky na svém zasedání konaném dne 28.4.2022 stanovilo v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky pro volební období:


2022 – 2026 NA 9 ZASTUPITELŮ

SBĚR ŽELEZA 7.5.2022 OD 7,00 HODIN

Milí občané, už tuto sobotu 7.5.2022 od 7,00 hodin bude náš Sbor dobrovolných hasičů provádět sběr železa. Začínat se bude v ranních hodinách od základní školy. Tuto sobotu bude probíhat pouze sběr železa. Sběr elektrospotřebičů je naplánovaný společně s RESPONEM až v sobotu 21.5.2022.

 

 

 

 

 

KATASTRÁLNÍ HRANICE MORAVSKÉ PRUSY - VÁŽANY

Milí občané,

máme pro Vás skvělou zprávu. Od pátku 22.4.2022 máme zapsanou úpravu katastrálních hranic Moravské Prusy/Vážany a s ní i 3 nemovitosti na Hraničkách. Rodinné domy z Vážan č.p. 181, 182 a 183 budou mít po schválení na nejbližším jednání Rady obce čísla popisná Moravské Prusy 247, 248 a 249. Současně s tím jsme dnes po dlouhých letech mohli osadit a osvětlit tuto část obce, která nebyla pro občany příliš bezpečná.

 

 

ODKALOVÁNÍ VODOVODU 

 

Milí občané,
 
ve čtvrtek dne 28.4.2022 v době od 7,00 - 14,00 bude v naší obci probíhat společností
Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. odkalování vodovodního potrubí.
Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.
Po dobu odkalování nezapínejte spotřebiče napojené na přívod vody. Může dojít i k jejich poškození.
Děkujeme za pochopení ????
 

 

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN

Milí občané,

v rámci přípravných prací na novém rozhlasu u našeho projektu " Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Prusy- Boškůvky" Vám přinášíme novinku ve světě informací. Na tomto odkazu: https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/prusy-boskuvky najdete mimo jiné:

  1. Kdo je u nás v obci členem povodňové komise - to pro případ, že by jste se potřebovali obrátit ihned na někoho, kdo by Vám při případné povodni nebo záplavě měl pomoci
  2. Mapu povodňového plánu obce
  3. Výtah z povodňového plánu
  4. Příslušné související povodňové komise
  5. Odtokové poměry
  6. Charakteristiku ohrožených objektů
  7. Přirozená povodeň
  8. Stupně povodňové aktivity 
 
Pokud by jste chtěli pomoci jak se v tomto našem plánu lépe orientovat, tak můžete kontaktovat přímo starostku obce na jejím telefonu: 606315149
 
 

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

 


⚠️⚠️  ZMĚNA TERMÍNU - AKCE SE PŘESOUVÁ NA 16.4.2022 ⚠️⚠️

NAŠE OBEC SE ZAPOJILA DO PROJEKTU "UKLIĎME ČESKO 2022"

Milí občané,

počasí nám sice nepřeje, ale celostátní termín stále platí. Takže, kdo chcete pomoci, tak sraz je v sobotu 2.4.2022 v 9 hodin u kapličky ZOD. Těšíme se na všechny, kterým není jedno jak tu máme čisto.PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 12.4.2022

 

Milí občané, na základě sdělení společnosti EG.D., a.s. ze dne 28.3.2022 Vám oznamuje, že dne 12.4.2022 bude přerušena dodávka elektrické energie a to následovně:

 

- Boškůvky č. p. 46 od 12:30 do 14:30

 

- Boškůvky (celá obec) od 9:30 do 11:30

 

- Moravské Prusy - od čísla popisného MP 103 a následně k Zákopčí, Hraničky a Návdanky. Toto se týká i 3 nemovitostí, které máme zatím ještě v katastru obce Vážany, a to č.p. 181, 182 a 183 od 7:30 do 9:30.

 

Chaloupky v tomto termínu nebudou mít přerušenou dodávku elektrické energie. V přiložené mapce najdete nemovitosti, kterých se to týká. Děkujeme za sdílení i informování občanů, kteří nemají přístup k internetu.
 
  

⚠️ POKLÁDKA OPTICKÝCH KABELŮ Moravské Prusy - propoj Boškůvky⚠️

 

Milí občané,
příprava pokládky optických kabelů v obci Moravské Prusy a v rámci propojení s již vybudovanou síti v Boškůvkách, také trasa propoje Boškůvky - Moravské Prusy se blíží. Na tuto stavbu se vydává pouze ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby, kterým bude celá stavba povolena a to po nabytí právní moci. Následně může společnost Infos Art, s.r.o. zahájit výkopové práce. Nyní probíhá nabytí této právní moci. Je však nutné, aby byla se všemi dotčenými vlastníky uzavřena "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě". V příloze máte Rozhodnutí, ve kterém jsou uvedeni Ti vlastníci pozemků, kterých se tato stavba týká. Projděte si tyto dokumenty jestli se v nich nenajdete a v případě, že budete chtít s čímkoliv poradit nebo vysvětlit, tak se obraťte na stavební úřad ve Vyškově nebo obecní úřad. Buď to telefonicky nebo osobně. Budeme se snažit Vám vše potřebné vysvětlit. Děkujeme


 

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ BOŠKŮVKY


ODEČTY ELEKTROMĚRŮ MORAVSKÉ PRUSY 

PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ

Milí občané,

firma JUKKA bude prodávat

 

v úterý 29. března 2022  v čase  11.30 - 12.00 hodin

 

před Obecním úřadem v Moravských Prusích 

 

následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i sloupcovité, meruňky, nektarinky, mininektarinky, broskve, rezistentní švestky vhodné na pálení, švestky japonské, ryngle, durancie, třešně, višně, třešňovišně, višně keřové, kdouloně, olivy, moruše bílé, mrazuodolný fíkovník, granátové jablka, bez černý, ziziphus jujuba, roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty, keřové a stromkové rybízy černé a červené, stromkové josty, lísky keřové, ostružiny, maliny, malinoostružiny, malinojahody, stolní vinnou révu, kanadské, indiánské a čukotské borůvky, růže keřové i stromkové, rododendrony, azalky, sazenice jahod, brusinky, 3-odrůdový ibišek, samosprašné kiwi, liči, aronie keřové, klematis, pustoryl, dřín jedlý odrůdový, hortenzie, motýlí keře, čilimník  a jiné. 

 

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.


PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

blíží se jaro a s ním i velký úklid. Velkoobjemové kontejnery budete mít letos přistavené od pátku 8.4.2022 do neděle 10.4.2022. Takže 2 ks velkoobjemového kontejneru v Prusích u kulturního domu a 1 ks velkoobjemového kontejneru v Boškůvkách u kapličky. Zpětný svoz je domluven na pondělí 11.4.2022 v ranních hodinách.

Kontejner na pneumatiky teď na jaře mít nebudeme. 

Opět prosíme, neplňte nám tyto velkoobjemové kontejnery nebezpečným odpadem a ani se nesnažte tyto kontejnery přeplňovat. Někdo to bude muset stejně protřídit. RESPONO nám to takto neodveze. Děkujeme za pochopení.


OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ 

Milí občané, od zítřejšího dne je opět možné na obecním úřadu Prusy-Boškůvky ověřit podpis. Paní Lucie Hennerová má oprávnění od dnešního dne 15.3.2022 na základě úspěšně složené zkoušky.


JARNÍ BAZÁREK

MC Prušánek pořádá v termínu od 1.4. - 3.4.2022 BAZÁREK. Zastavte se maminky. Určitě si každá z vás vybere něco pěkného. 


 

POSUNUTÉ ODJEZDY DVOU SPOJŮ č. 9 a č. 11 U AUTOBUSOVÉ LINKY 752 Z VYŠKOVA DO VÁŽAN

Milí občané,

na základě žádostí ze strany občanů se nám podařilo u společnosti KRODIS JMK kvůli navazujícím spojům posunout odjezdy dvou spojů č. 9 a č. 11 u linky 752 z Vyškova, autobusové nádraží - do obce Vážany. Nově tedy od 6.3.2022 budou tyto spoje již natrvalo odjíždět z autobusového nádraží Vyškov vždy v časech 10:11 (spoj č. 9) a 12:11 (spoj. č. 11). I u této informace děkujeme za sdílení.

 

VÝLUKA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ ULICE OD 1.3.2022 - 31.5.2022 

 

Milí občané,
 
od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 začíná opět výluka Vyškov, Nádražní, která byla již na podzim 11.10.21 – 11.12.21.
Konkrétně linka 752 pojede ve Vyškově obousměrně odklonem ulicemi II. odboje a Havlíčkovou.
Směrem do Vyškova zastávka U PODCHODU bude přesunuta na ulici HAVLÍČKOVOU.
Směrem z Vyškova zastávka U PODCHODU nebude obsloužena – náhradou zastaví na Dukelská, u čistírny. Děkujeme za sdílení a informaci starším občanům. 


ZÁPIS Z 23. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPUTELSTVA OBCE

Milí občané,

aby jste měli ještě více informací z veřejných zasedání, tak zápisy budeme kromě odkazu na zápisy OZ, vložené pod záložkou ZASTUPITELSTVO 2018 - 2022, vkládat i zde do aktualit


NAŠE OBEC SE ZAPOJILA DO PROJEKTU "UKLIĎME ČESKO 2022"

Milí občané,

loni touto dobou nebyla příznivá situace na takto společně pořádané akce. Letos je vše mnohem veselejší a proto jsme se rozhodli uspořádat tuto akci pro nás všechny. Sraz všech účastníků bude v sobotu 2.4.2022 u kapličky vedle místního ZOD Haná v 9,00 hodin. Projdeme celý Větrolam až k novému rybníku Kačenec. Bude připraveno malé občerstvení a dostatek tekutin. Vy všichni, kteří s námi budete chtít strávit tento den a společně s námi si to tu udělat zase o krapet hezčí jste vítáni. Pracovní rukavice a pytle na odpad budeme zajišťovat ve spolupráci s organizátory celé akce "Ukliďme Česko". Budeme mít pro Vás všechny připraveno malé překvapení. Vaším úkolem je jen účast a dobrá nálada. Těšíme se na Vás. Děkujeme, že pomáháte.


PLATBA POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKU ZA PSY 2022

Milí občané,

výběr poplatků hotově i převodem bude v tomto roce probíhat v termínu od 15.2.2022 do 31.3.2022. Pro platbu převodem máte v přiloženém oznámení přesný postup jak zadat správně variabilní symbol. Kdyby jste potřebovali s čímkoliv při platbě převodem pomoci, tak se můžete poradit na obecním telefonu 517 361 125. Děkujeme

  

POZVÁNKA NA 23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31.1.2022

Milí občané,
zveme Vás na 23. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 31.1.2022 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Mimo jiné budeme prezentovat vizualizaci krajinného parku u budovy ČOV. Začínáme přesně
v pět a těšíme se na Vaši účast.

 

NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE

Mílí občané,

v souvislosti ze změnou účetního softwaru, která v současné době na obci probíhá došlo i na změnu formátu naší úřední desky. Máme radost. Nová úřední deska je přehledná, propracovaná, můžete si filtrovat dle zařazení a důležitosti jednotlivých dokumentů. Proklik na novou úřední desku zde: https://urednideska.alis.cz/obec-prusy-boskuvky


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 - sbírka sečtena

Milí občané,

Tříkrálová sbírka se letos opravdu povedla. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. V naší obci šla Tříkrálová sbírka opět tuto sobotu po přestávce v loňském roce, kdy nám to covidová opatření nedovolila. A jak se povedla? Nádherně. V Prusích se vybralo 26.260 Kč a v Boškůvkách krásných 3.005 Kč. Celkem tedy 29.265 Kč. Což je nejvíce za celou dobu těchto každoročních sbírek v naší obci. Děkujeme všem koledníkům, kteří v sobotu 15.1.2022 věnovali svůj čas pro dobrou věc a všem dárcům za jejich dary, které pomohou těm, kteří to potřebují.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Milí občané,

letos budeme mít možnost, u nás v obci, pořádat Tříkrálovou sbírku tak, jak to bylo v minulých letech. Průvod Tří králů bude letos chodit v sobotu 15.1.2022 od brzkých ranních hodin a zastaví se u každého z Vás. Koledující Tří králové Vám přinášejí radost a Boží požehnání. Podarujte prosím tyto vyslance Charity Česká republika, pomůžete tak lidem v nouzi, K + M + B 2022

KOMINÍK

Mílí občané,

dne 22.1.2022 v čase od 8 - 12 hodin bude v naší obci chodit kominík Vladimír Červinka. Kdo budete mít o služby kominíka zájem, můžete se nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel.: 517 361 125), nejpozději do 15.1.2022 nebo můžete zavolat přímo kominíkovi na tel. 603 871 584.

 

ODEČTY VODOMĚRŮ LEDEN 2022

Milí občané,

ve dnech 11.1.2022 a 12.1.2022 budou v naší obci prováděny odečty vodoměrů. Vodovody a kanalizace Vyškov prosí občany, kteří nebudou doma a mají nepřístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili jej na viditelné místo. Děkuje VaK Vyškov

  

Výše stočného od 1. 1. 2022

 

Milí občané,

 

kromě odpadů došlo ke zvýšení i ceny stočného. Promítnula se nám tam mimo jiné i inflace, která je pro rok 2022 počítána 7 %. Cena stočného byla na základě všech podkladů vycházejících z nákladů z roku 2021 kalkulována pro rok 2022 ve výši 50,- Kč včetně DPH.
 
 
Poplatek za svoz odpadu od 1. 1. 2022

Milí občané,
 
na 21. Veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2021 bylo schváleno zvýšení poplatku za svoz odpadu z 500 Kč na 600 Kč za osobu a rok.
Roční náklady na odpadové hospodářství v obci Prusy-Boškůvky dosahují téměř 600 tisíc korun. Rozdílová suma, kterou naše obec každoročně doplácí, je zhruba 320 tisíc korun. Máme tu i část poplatníků (téměř 50 osob), kteří jsou evidování na obecním úřadu a svou povinnost tak bohužel nemusí ze zákona plnit. I při zvýšení poplatku na 600 Kč zůstává stále více než 200 tisíc Kč, které jdou ročně z obecního rozpočtu.
Stále zůstává již dříve zveřejněná možnost informovat se přímo u starostky obce na jakékoliv dotazy, které budete potřebovat zodpovědět a to i kdykoliv mimo úřední hodiny. Telefonní kontakt je 606315149.


Následující stránka: Archiv aktuálně 2021