Menu
Verze pro seniory
Obec Prusy-Boškůvky
Obec
Prusy-Boškůvky

Poskytování informací, příjem žádostí

Informace obecního úřadu můžete získat následujícím způsobem:

 • prostřednictvím úřední desky na vývěsce u garáže pod školou
 • prostřednictvím elektronické úřední desky
 • v kanceláři obecního úřadu na adrese Moravské Prusy 40
 • prostřednictvím webových stránek obce www.prusy-boskuvky.eu
 • prostřednictvím obecního zpravodaje OBČAN

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (98.18 kB)

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec. Písemnou žádost lze podat v budově Obecního úřadu v Moravských Prusích osobně v úředních hodinách pracovnici obecního úřadu nebo starostovi obce, dále poštou na adrese Obecní úřad Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov nebo datovou schránkou t88bjbh.

Ze žádosti musí být patrné, komu je určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává a jakým způsobem má být informace poskytnuta. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Obec posoudí obsah písemné žádosti a:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel písemnou žádost do 30ti dnů, obec rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí obec do sedmi dnů žadateli.
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 30ti dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, o čemž musí být žadatel informován.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemnosti přijímá podatelna v úředních hodinách na adrese Moravské Prusy 40, Prusy-Boškůvky, 682 01 Vyškov, poštou nebo datovou schránkou t88bjbh.

Sazebník úhrad za poskytování informací (dle § 17)

 • materiálové náklady za každou stránku A4 černobíle 2,- Kč
 • mzdové náklady za každou započatou hodinu zaměstnance spojenou s vyhledáváním 100,- Kč
 • doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného sazebníku České pošty

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace (53.87 kB)

Opravné prostředky - příjem a vyřízení odvolání

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Prusy-Boškůvky  přijímá podatelna na výše uvedené adrese písemně ve lhůtě do 15 dní.

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Úřad

Senioři

Zjednodušené zobrazení

Zjednodušené zobrazení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31 1 2
3
4
5 6
7 8 9
10
11
12 13
14 15 16
17
18
19 20
21 22 23
24
25
26 27
28 29 30

Facebook

Facebook

Záchranný kruh

 

Mapa obce

Mapa obce

nahoru
nahoru

Spolupracujeme