Oficiální název, adresa

Obec Prusy-Boškůvky
Moravské Prusy 40
682 01 Vyškov

IČO: 00292222

DIČ: CZ00292222

Komerční banka, a.s. pobočka Vyškov, číslo účtu: 2222731/0100

Česká národní banka, pobočka Brno, číslo účtu: 94-5415731/0710 

 

Kontakty:

Alena Kratochvílová   starostka obce - uvolněná

tel. 606 315 149

e-mail: starosta@prusy-boskuvky.cz

 

Bc. Marek Gerec   místostarosta obce - neuvolněný       

tel. 731 654 343

e-mail: mistostarosta@prusy-boskuvky.cz

 

Bc. Kateřina Rieglová   účetní obce

tel. do kanceláře: 517 361 125 ; 724 186 362

e-mail: ucetni@prusy-boskuvky.cz

 

e-mail obce: obec.prusy.boskuvky@seznam.cz

datová schránka: t88bjbh

oficiální webové stránky: www.prusy-boskuvky.eu

fotogalerie obce: http://prusyboskuvky.rajce.idnes.cz/

 

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod   13.00-17.00 hod

středa 8.00 - 12.00 hod  13.00-17.00 hod  

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  

 

V době letních prázdnin 1.7. - 31.8. úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 16.00 hod.

středa 8.00 - 16.00 hod.

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  

 

Důvod a způsob založení

Jde o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

 

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

 

Základní údaje o vybavenosti obce:

Části obce: 3 - Moravské Prusy, Boškůvky, Zouvalka

Pošta: Ano v Moravských Prusích (tel. 954 268 327)

: Ano v Moravských Prusích

: Ano v Moravských Prusích

Zdravotnické zařízení: Ne

Policie: Ne

Plynofikace: Ano - Moravské Prusy, Boškůvky 

Plynofikace: Ne - Zouvalka

Vodovod: Ano - pouze v Moravských Prusích

Kanalizace: Ano, bez ČOV

  

Nejdůležitějí předpisy

 

Správní poplatky:

 

Poplatky 

 

Seznam organizací

  

Informace ke sběru odpadů:

Odvoz komunálního odpadu z domácností  probíhá každé sudé úterý.

Vybité baterie je možno vhodit do krabice za vchodovými dveřmi do školy.

Drobný elektroodpad (kalkulačky, telefony, elektrohračky, žehličky, konvice...) je možné vhodit do kontejneru za vchodovými dveřmi do školy.

Za sběr baterií i drobného elektroodpadu získává škola finanční prostředky na nákup potřeb pro děti.