Dobrovolný svazek obcí Ivanovická brána

Ivanovická brána, svazek obcí je právnickou osobou - svazkem obcí ve smyslu § 49 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a je založen obcemi a městem na základě rozhodnutí jejich zastupitelstev.

Ivanovická brána je svazek několika obcí, který má koordinační a poradní funkci, definuje a realizuje místní strategii regionálního rozvoje. Činností svazku obcí zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy. Svazek obcí působí na území regionu, kterým se rozumí katastrální území členských obcí. Svazek obcí vznikl 24.3.2004 a je založen na dobu neurčitou.

Ivanovická brána je označení horopisného podcelku v rámci horopisu České republiky, který tvoří spolu s Rousínovskou branou horopisný celek Vyškovská brána. Vyškovská brána leží mezi Drahanskou vrchovinou na severozápadě (podcelek Konická vrchovina) a Litenčickou pahorkatinou na jihovýchodě (podcelek Orlovická vrchovina). Území svazku obcí tak horopisně náleží do velké horopisné jednotky Evropy Karpaty a do podsoustav Středomoravské Karpaty a Západní Vněkarpatské sníženiny.  

Sídlo: 

Ivanovice na Hané

Palackého nám. 796/11

683 23 Ivanovice na Hané 

Správní rada:

Ing. Vlastislav Drobílek (starosta Ivanovic na Hané), předseda

Jana Minářová (starostka Orlovic), člen

František Přikryl  (starosta Moravských Málkovic), člen

 

 Členové:

 1.  Město Ivanovice na Hané

 2.  Obec Dětkovice

 3.  Obec Křižanovice u Vyškova

 4.  Obec Medlovice

 5.  Obec Moravské Málkovice

 6.  Obec Orlovice

 7.  Obec Prusy - Boškůvky

 8.  Obec Rybníček

 9. Městys Švábenice

10. Obec Topolany

11. Obec Vážany

 

Bližší informace z Ivanovické brány zde.