Obecně závazné vyhlášky a provozní řády

Aktuálně platné vyhlášky:

 

Obecně závazná vyhláška obce Prusy-Boškůvky č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství PDF ke stažení.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů PDF ke stažení.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDF ke stažení.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad PDF ke stažení.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13. 12. 2019 PDF ke stažení.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení OZV o místním poplatku ze vstupného PDF ke stažení.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 pro spalování suchých rostlin PDF ke stažení

 

Provozní řády:

Kanalizační řád stokové sítě v obci PDF ke stažení

Provozní řád dětského hřiště PDF ke stažení

 


Předchozí stránka: Formuláře
Následující stránka: Czech POINT