Archiv SDH

Historie SDH v Mor. Prusích

SDH Moravské Prusy prochází v současné době velkými změnami. V září 2007 došlo k výměně dlouholetého starosty sboru pana Bohumila Kozáka, který byl nucen odstoupit ze zdravotních důvodů. Na jeho místo byla jmenována paní Helena Rudolfová. V lednu 2014 byla paní Helena Rudolfová odvolána a novým starostou se stal David Večerka  a současně s ním byl vyměněn a doplněn výbor SDH o nové členy. 

Mladí hasiči dosahují velice dobrých výsledků v okresní soutěži HRY PLAMEN za vedení  současné vedoucí mládeže paní Marie Ježkové, která jim věnuje nemálo ze svého volného času. V roce 2009 jim SDH ve spolupráci s obcí zajistili klubovnu, kde nalezli útočiště převážně pro zimní období.

Začátkem roku v měsíci únoru probíhá každoročně Hasičský bál pro pobavení nejen občanů naší obce.

Každoročně na jaře a na podzim probíhá v naší obci zásluhou SDH sběr železného odpadu a nově také elektroodpadu. Výtěžek z této činnosti je  použit  provoz organizace, chod klubovny atd.

Pod záštitou obecního úřadu funguje JPO, která se skládá z 9-ti členů. Velitele, zástupce velitele, strojníka a členů JPO. V minulosti bylo problémem, aby tato jednotka mohla cvičit požární útoky. V současnosti se již pravidelně scházejí, nacvičují požární útok, starají se o techniku - požární stříkačku PS12 + hasičské auto AVIE. Jejich zájem o daný sport je obdivuhodný nejen vzhledem k tomu, že část z nich jsou studující nebo pracující.

Ve vybavení sboru je také stará stříkačka z období kolem roku 1800, která je chloubou našeho sboru a připomínkou trvání sboru v naší obci již od roku 1898.


Předchozí stránka: Fotogalerie
Následující stránka: Co se děje v SDH