Místní knihovna Moravské Prusy, Moravské Prusy 156, 682 01 Vyškov

Knihovna je organizační složkou Obce Prusy-Boškůvky, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Vymezení účelu zřízení: místní knihovna je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Evidence knihovny na Ministerstvu kultury dne 16.1.2003 ; evidenční číslo knihovny: 3954/2003

 

Zřizovatel:

Obec Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40

682 01 Vyškov

IČO: 00292222, DIČ: CZ00292222

 

Knihovnice:

Mgr. Monika Lauterbachová

 

Kontakt:

Přímý e-mail do knihovny:   knihovna.prusy@seznam.cz

 

Telefon na obecní úřad: 517 361 125

 

Výpůjční doba:

úterý 15.00 - 17.00 hod. 

 

Poplatky:

  • roční příspěvek: dospělí - 40,- Kč
  • roční příspěvek: mládež do 15-ti let - 20,- Kč
  • roční příspěvek: studující, důchodce, ženy na MD - 20,- Kč 
  • poplatek za vystavení duplikátu průkazu uživatele - 5,- Kč
  • poplatek za poškození kódu v knize - 20,- Kč
  • zaslání 1. upomínky po 35 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - 10,- Kč
  • zaslání 2. upomínky po 50 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - 20,- Kč
  • zaslání 3. upomínky po 65 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - 40,- Kč
  • zaslání upomínacího dopisu knihovnou do vlastních rukou po 80 dnech od uplynutí lhůty k vrácení - 45,- Kč

 

Místní knihovna v Moravských Prusích se nachází v prostorách kulturního domu. Na návštěvníky zde čeká jak oddělení pro dospělé, tak pro malé čtenáře. Své místo zde mají knížky klasických autorů, ale i spousta novinek, které jsou pravidelně doplňovány. Abychom uspokojili zájmy mladých i těch dříve narozených, milovníků červené knihovny, stejně jako těch, co milují napětí, doplňujeme naši nabídku o knihy zapůjčené z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Tak si v naší knihovně můžete najít i Vy svůj "šálek kávy". Po osobní domluvě je možné z KKD Vyškov zapůjčit konkrétní tituly na přání zákazníka.

Pokud jste i Vy vášnivý čtenář, přijďte se podívat do naší knihovny.

Srdečně zve Vaše knihovnice.

  

 

 


Předchozí stránka: Základní škola
Následující stránka: On-line katalog