Získané dotace

V lednu 2019 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet investiční dotaci na realizaci projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Moravské Prusy" z Jihomoravského kraje ve výši 282 498,67 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 049975/18OKH.

_____________________________

V prosinci 2018 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet dotaci na realizaci projektu "Prusy-Boškůvky - Dopravní automobil" z Ministerstva vnitra ve výši 423 748,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 014D241008339.

Obec na realizaci projektu dopravního automobilu pro JSDH poskytla z vlastních finančních prostředků 141 249,33 Kč.

_____________________________

V průběhu ledna -  prosince 2018 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet 8 záloh na investiční dotaci na realizaci projektu: "Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky" z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 celkem ve výši 13 196 845,18 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312010062.

       

_____________________________

V prosinci 2018 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet investiční dotaci na realizaci projektu "Stavba chodníků a kolumbária na hřbitově v Moravských Prusích" z Jihomoravského kraje ve výši 500 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK055363/18/OKH.

_____________________________

V říjnu 2018 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet neinvestiční dotaci na realizaci projektu: "Oprava oplocení hřbitova v Moravských Prusích, II. etapa" z Ministerstva zemědělství ve výši 700 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662002210.

_____________________________

V květnu 2018 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet investiční dotaci na realizaci projektu "Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky" z Jihomoravského kraje ve výši 5 124 600,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 043672/17/OŽP.

_____________________________

V září 2017 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Vybavení knihovny v Moravských Prusích" z Jihomoravského kraje ve výši 25 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 045010/17/ORR.

_____________________________

V červenci 2017 obdržela Obec Prusy-Boškůvky na svůj účet neinvestiční dotaci na realizaci projektu "Oprava střechy, oprava elektroinstalace a výměna stávajících vstupních vrat" z Jihomoravského kraje ve výši 320 622,- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 046231/17/OKH.


Předchozí stránka: Získané dotace
Následující stránka: Povodňový plán obce