Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky 2006-2010

Rada obce

  starosta
  Lubomír Šebesta
  místostarosta
  Jan Hladký
  členové rady
  Ing. Jana Brázdilová
  Ing. Jana Vejrostová
  Hana Pallová

Zastupitelstvo

  Lubomír Šebesta
  Jan Hladký
  Ing. Jana Brázdilová
  Ing. Jana Vejrostová
  Hana Pallová
  Ing. Jaroslav Černoch
  Vladimíra Chujacová
  Ludmila Kolářová
  Lenka Kusalová
  Hana Panáčková
  Božena Pavelková
  Mgr. Josef Pavlík
  Anna Sedláčková
  Alena Večerková
  Hana Večerková

Finanční výbor

  předseda finančního výboru
  Lenka Kusalová
  členové finančního výboru
  Ing. Jana Vejrostová
  Hana Panáčková

Kontrolní výbor

  předseda kontrolního výboru
  Vladimíra Chujacová
  členové kontrolního výboru
  Hana Pallová
  Božena Pavelková

 


Předchozí stránka: Zastupitelstvo obce na volební období 2010-2014
Následující stránka: Získané dotace